Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 27: SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh hiểu được thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép cây, nhân giống vô tính trong ống nghiệm. - Biết được những ưu việt của hình thức nhân giống vô tính trong ống nghiệm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 27: SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 27: SINH SẢN
SINH DƯỠNG DO NGƯỜII. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh hiểu được thế nào là giâm cành, chiết
cành, ghép cây, nhân giống vô tính trong ống
nghiệm.

- Biết được những ưu việt của hình thức nhân
giống vô tính trong ống nghiệm.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn, ham mê tìm
hiểu thông tin khoa học.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- GV: Tranh phóng to hình 27.1 đến 27.4.

Mẫu vật: Cành sắn, cành dâu, ngọn mía, rau
muống đã mọc rễ.

- HS: Cành rau muống cắm trong bát đất.III. PHƯƠNG PHÁP : Hoạt động nhómIV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì? Cho ví dụ?

3. Bài mới

Hoạt động 1:

I. TÌM HIỂU GIÂM CÀNH
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt - HS hoạt động độc lập,
động độc lập, quan sát quan sát hình 27.1 và mẫu
hình 27.1 và mẫu đã đã mang đi, trả lời các
mang đi, trả lời các câu câu hỏi SGK.
hỏi SGK. - Yêu cầu nêu được:
- GV giới thiệu mắt của + Cành sắn hút ẩm mọc
cành sắn, lưu ý cành giâm rễ.
phải là cành bánh tẻ.
+ Cắm cành xuống đất
- GV cho HS cả lớp ẩm, ra rễ, mọc thành cây
trao đổi kết quả với nhau. con.

- Lưu ý: câu hỏi 3 nếu - Đại diện 1 HS trình
HS không trả lời được thì bày, các HS khác nhận
GV phải giải thích: cành xét, bổ sung.
của những cây này có khả
năng ra rễ phụ rất nhanh.
HS rút ra kết luận.
+ Những loại cây nào
thường áp dụng biện
pháp này?

Tiểu kết:

- Giâm cành là cắt 1 đoạn thân hay cành của cây
mẹ cắm xuống đất ẩm cho ra rễ, sau đó cành sẽ phát
triển thành cây mới.Hoạt động 2:

II. TÌM HIỂU CHIẾT CÀNHHoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV cho HS hoạt động - HS quan sát hình
cá nhân, quan sát hình 27.2, chú ý các bước tiến
27.2 SGK và trả lời câu hành chiết, kết quả HS trả
hỏi mục . lời câu hỏi mục  trang

- GV nghe và nhận xét 90.
phần trao đổi của lớp - HS vận dụng kiến
nhưng GV phải giải thích thức bài vận chuyển các
thêm về kĩ thuật chiết chất trong thân để trả lời
cành cắt 1 đoạn vỏ gồm câu hỏi 2.
cả mạch rây để trả lời câu - HS cả lớp trao đổi với
hỏi 2. nahu về đáp án của mình
- GV lưu ý nếu HS để tìm ra câu trả lời đúng.
không trả lời được câu - HS tiếp thu kiến thức.
hỏi 3 thì GV phải giải
thích: cây này chậm ra rễ
nên phải chiết cành.

+ Người ta chiết cành
với loại cây nào?
Tiểu kết:

- Chiết cành là làm cho cành ra rễ trên cây sau đó
đem trồng thành cây mới.Hoạt động 3:

III. TÌM HIỂU VỀ GHÉP CÂYHoạt động của GV Hoạt động của HS
- HS đọc mục  SGK
- GV cho HS nghiên
cứu SGK thực hiện yêu trang 90, quan sát hình
cầu mục  SGK trang 90 27.3 và trả lời câu hỏi
và trả lời câu hỏi: trang 90.

+ Em hiểu thế nào là - Đại diện 1 HS trình
ghép cây? có mấy cách bày, các HS khác nhận
xét, bổ sung.
ghép cây?

Tiểu kết:

- Ghép cây là dùng mắt chồi của một cây gắn vào
cây khác cho tiếp tục phát triển.Hoạt động 4:

IV. NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH TRONG ỐNG
NGHIỆM.Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- HS đọc mục  SGK
- GV yêu cầu HS đọc
SGK và trả lời câuhỏi: trang 90 kết hợp quan sát

+ Nhân giống vô tính hình 27.4 SGK trả lời câu
hỏi.
là gì?

+ Em hãy cho biết
thành tựu nhân giống vô - Một số HS trả lời, các
tính mà em biết qua các HS khác nhận xét, bổ
phương tiện thông tin? sung.

- GV lưu ý: giới thiệu
thêm

VD: + Nhân giống hoa - Lắng nghe GV giới
phong lan cho hàng trăm thiệu.
cây mới.

+ Nhân giống khoai
tây: từ 1 củ cho 2000
triệu mầm giống đủ trồng
trên 40 ha.
Tiểu kết:

- Nhân giống vô tính là phương pháp tạo nhiều cây
mới từ một mô.

4. Củng cố

- GV củng cố nội dung bài.

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung sự sinh sản sinh
dưỡng do người.

- GV đánh giá giờ học.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”?

- Làm bài tập SGK 92 ở nhà, báo cáo kết quả sau 3
tuần.

- Chuẩn bị: hoa bưởi, hoa râm bụt, hoa loa kèn.________________________________ _______________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản