Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và hoa lưỡng tính. - Phân biệt được 2 cách xếp hoa trên cây biết được ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 29: CÁC LOẠI
HOAI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và
hoa lưỡng tính.

- Phân biệt được 2 cách xếp hoa trên cây biết được
ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ hoa và
thực vật.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- GV: Mẫu vật: một số mẫu hoa đơn tính và hoa
lưỡng tính, hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm,
tranh ảnh về các loại hoa.

- HS: Mang các loại hoa như đã dặn.

Kẻ bảng SGK trang 97 vào vở.

Xem lại kiến thức về các loại hoa.III.PHƯƠNG PHÁP : Hoạt động nhóm nhỏIV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ
phận chính của hoa?

3. Bài học
Hoạt động 1:

I. PHÂN CHIA CÁC NHÓM HOA CĂN CỨ
VÀO BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU CỦA
HOA

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV yêu cầu các nhóm - Từng HS lần lượt
đặt hoa lên bàn để quan quan sát các hoa của các
sát, hoàn thành cột 1, 2, 3 nhóm, hoàn thành cột 1,
ở vở. 2, 3 trong bảng ở vở bài

- GV yêu cầu HS chia tập.
- HS tự phân chia hoa
hoa thành 2 nhóm.

- GV cho HS cả lớp thành 2 nhóm, viết ra
giáy.
được thảo luận kết quả.
- Một số HS đọc bài
- GV giúp HS sửa bằng
cách thống nhất cách của mình, HS khác chú ý
phân chia theo bộ phận bổ sung.
sinh sản chủ yếu của hoa.

- GV yêu cầu HS làm - HS nêu được:
bài tập dưới bảng SGK. Nhóm 1: Có đủ nhị,
- GV cho HS hoàn nhuỵ.
thiện nốt bảng liệt kê. Nhóm 2: có nhị hoặc có
- GV giúp HS điều nhuỵ.
chỉnh chỗ còn sai sót. - HS chọn từ thích hợp

- GV đưa câu hỏi củng hoàn thành bài tập 1 và 2
cố: dựa vào bộ phận sinh SGK trang 97.
snả chia thành mấy loại
hoa? thế nào là hoa đơn - HS tự điền nốt vào cột
tính và hoa lưỡng tính? của bảng ở vở.
- GV gọi 2 HS lên bảng - 1 vài HS đọc kết quả
nhặt trên bàn để riêng cột 4, HS khác góp ý.
những hoa đơn tính và
hoa lưỡng tính.
Tiểu kết: Có 2 loại hoa: + Hoa đơn tính: chỉ có
nhị hoặc nhuỵ.

+ Hoa lưỡng tính: có cả nhị và
nhuỵ.

Hoạt động 2:
II. PHÂN CHIA CÁC NHÓM HOA DỰA VÀO
CÁCH SẮP XẾP HOA TRÊN CÂY

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- HS đọc mục , quan
- GV bổ sung thêm một
số VD khác về hoa mọc sát hình 29.2 và tranh ảnh
thành cụm như: hoa ngâu, hoa sưu tầm để phân biệt
hoa huệ, hoa phượng.... 2 cách xếp hoa và nhận
bằng mẫu thật hay bằng biết qua tranh hoặc mẫu.
tranh (đối với hoa cúc, - HS trình bày trước
GV nên tách hoa nhỏ ra lớp, HS khác nhận xét, bổ
để HS biết). sung.
+ Qua bài học em biết
được điều gì?

Tiểu kết:

- Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia ra 2
cách mọc hoa

+ Mọc đơn độc
+ Mọc thành cụm4. Củng cố

- GV củng cố nội dung bài.

- GV đánh giá giờ học.

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối bài.5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Ôn các nội dung đã học.

- Chuẩn bị ôn tập tiết 34.

________________________________ _______________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản