Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I. MỤC TIÊU -

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU - Học sinh nắm được đặc điểm chung của thực vật. - Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật. - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. kĩ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. - Giáo dục lòng yêu tự nhiên, bảo vệ thực vật.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I. MỤC TIÊU -

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 3: ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA THỰC VẬTI. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm được đặc điểm chung của thực vật.

- Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật.

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. kĩ năng hoạt động
cá nhân, hoạt động nhóm.

- Giáo dục lòng yêu tự nhiên, bảo vệ thực vật.

II. CHUẨN BỊ :
- GV: Tranh ảnh khu rừng vườn cây, sa mạc, hồ
nước...

- HS: Sưu tầm tranh ảnh các loài thực vật sống trên
Trái Đất. Ôn lại kiến thức về quang hợp trong sách
“Tự nhiên xã hội” ở tiểu học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

- Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước
và ở cơ thể người?

- Nêu nhiệm vụ của sinh học?

3. Bài mới

Hoạt động 1: I. SỰ PHONG PHÚ ĐA DẠNG
CỦA THỰC VẬT

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt - HS quan sát hình 3.1
động cá nhân và: tới 3.4 SGK trang 10 và

Quan sát tranh, ghi nhớ các tranh ảnh mang theo.
kiến thức. Chú ý: Nơi sống của
thực vật, tên thực vật.

- Phân công trong
nhóm:
- Hoạt động nhóm 4
+ 1 bạn đọc câu hỏi
người
+ Thảo luận câu hỏi (theo thứ tự cho cả nhóm
SGK trang 11. cùng nghe)

+ 1 bạn ghi chép nội
- GV quan sát các
nhóm có thể nhắc nhở dung trả lời của nhóm.
hay gợi ý cho những VD: + Thực vật sống ở
nhóm có học lực yếu. mọi nơi trên Trái Đất, sa
mạc ít thực vật còn đồng
bằng phong phú hơn.

+ Cây sống trên mặt
nước rễ ngắn, thân xốp.
- GV yêu cầu đại diện
- HS lắng nghe phần
nhóm trình bày, các nhóm
trình bày của bạn, bổ
khác nhận xét, bổ sung.
sung nếu cần.
- Yêu cầu sau khi thảo
luận HS rút ra kết luận về
thực vật.

- GV tìm hiểu có bao
nhiêu nhóm có kết quả
đúng, bao nhiêu nhóm
cần bổ sung.
Tiểu kết:

- Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất chúng có
rất nhiều dạng khác nhau, thích nghi với môi trường
sống.

Hoạt động 2: II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
THỰC VẬT

- Yêu cầu HS làm bài - HS kẻ bảng SGK
tập mục  SGK trang 11. trang 11 vào vở, hoàn

- GV kẻ bảng này lên thành các nội dung.
bảng. - HS lên bảng trình bày.

- GV chữa nhanh vì nội - Nhận xét: động vật có
dung đơn giản. di chuyển còn thực vật

- GV đưa ra một số hiện không di chuyển và có
tượng yêu cầu HS nhận tính hướng sáng.
xét về sự hoạt động của
sinh vật:

+ Con gà, mèo, chạy,
đi.
- Từ bảng và các hiện
+ Cây trồng vào chậu
tượng trên rút ra những
đặt ở cửa sổ 1 thời gian
đặc điểm chung của thực
ngọn cong về chỗ sáng.
vật
- Từ đó rút ra đặc điểm
chung của thực vật.

Tiểu kết:
- Thực vật có khả năng tạo chất dinh dưỡng, không
có khả năng di chuyển.

4. Củng cố

- GV nhắc lại nội dung trọng tâm của bài.

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK :

+ Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?
+ Đặc điểm chung của TV là gì?

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài nắm bắt kiến thức nêu được: đặc điểm
chung của TV, chứng minh được sự phong phú của
TV.

- Chuẩn bị tranh vẽ cây hoa hồng, hoa cải.

- Thu thập mẫu cây: dương xỉ, cây cỏ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản