Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp)

Chia sẻ: pencil_4

Biết được những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió . - Biết được vai trò của con người thụ phấn - Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp)

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài
30: THỤ PHẤN (tiếp)

I. MỤC TIÊU

- Biết được những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ
gió .

- Biết được vai trò của con người thụ phấn

- Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây

- Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ

- Cây ngô có hoa, hoa bí ngô.

- Dụng cụ thụ phấn cho hoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới: Ngoài thụ phấn nhờ sâu bọ, hoa còn được
thụ phấn nhờ gió và nhờ con người.
Hoạt động 1 : 3 ĐẶC ĐIỂM CỦA HOA THỤ
PHẤN NHỜ GIÓ

- GV hướng dẫn HS quan sát - HS quan sát mẫu vật
mẫu vật và hình 30.3, 30.4, trả và hình SGK để tìm câu
lời câu hỏi: trả lời.

+ Nhận xét về vị trí của hoa - Yêu cầu: hoa đực ở
ngô đực và cái? trên để tung hạt phấn.

+ Vị trí đó có tác dụng gì
trong cách thụ phấn nhờ gió?

- Yêu cầu HS đọc thông tin mục - Các nhóm thảo luận,
3 và hoàn thành phiếu học tập. trao đổi nhóm
- GV chữa phiếu học tập, có hoàn thành phiếu học
thểđánh giá điểm một số nhóm tập.
làm tốt.
- 1, 2 nhóm trình bày
- Yêu cầu các nhóm: So sánh kết quả, các nhóm khác
hoa thụ phấn nhờ sâu gió và hoa nhận xét, bổ sung.
thụ phấn nhờ sâu bọ?
- GV chuẩn kiến thức như
SGV.
Tiểu kết: Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió:

+ Hoa tập trung ở đầu ngọn cây.

+ Bao hoa thường tiêu giảm.

+ Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

+ Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

+ Đầu nhị dài, có nhiều lông.

Hoạt động 2: 4 . ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ
THỤ PHẤN

GV HS
- Yêu cầu HS đọc thông tin - HS tự thu thập thông tin
mục 4 để trả lời câu hỏi cuối bằng cách đọc mục 4, tự tìm
mục. câu trả lời.

- Hãy kể những ứng dụng về - Yêu cầu nêu được:
sự thụ phấn của con người? + Khi thụ phấn tự nhiên
GV có thể gợi ý gặp khó khăn.
+ Khi nào hoa cần thụ phấn + Con người nuôi ong,
bổ sung? trực tiếp thụ phấn cho hoa.
+ Con người đã làm gì để
tạo điều kiện cho hoa thụ
phấn?
- HS tự rút ra những ứng
- GV chốt lại các ứng dụng về
dụng về sự thụ phấn của con
sự thụ phấn.
người.
- Con người chủ động thụ phấn
cho hoa nhằm:

+ Tăng sản lượng quả và hạt.

+ Tạo ra các giống lai mới.
- GV đặt câu hỏi củng cố:4. Kiểm tra đánh giá- GV đặt câu hỏi củng cố:

+ Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì?

+ Trong trường hợp nào thụ phấn nhờ người là
cần thiết?

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Hoàn thiện bài tập.

- Tập thụ phấn cho hoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản