Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 32: CÁC LOẠI QUẢ

Chia sẻ: pencil_4

Học sinh biết cách phân chia quả thành các nhóm khác nhau. - Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để chia quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt. - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, thực hành. - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 32: CÁC LOẠI QUẢ

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 32: CÁC LOẠI
QUẢ

I. MỤC TIÊU

- Học sinh biết cách phân chia quả thành các nhóm
khác nhau.

- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để chia quả thành 2
nhóm chính là quả khô và quả thịt.

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, thực hành.

- Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ :
- GV: Sưu tầm trước một số quả khô và quả thịt
khó tìm.

- HS: Chuẩn bị quả theo nhóm (đã dặn).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới

Cho HS kể quả mang theo và một số quả em biết?

Chúng giống nhau và khác nhau ở những điểm
nào?

=> Biết phân loại quả sẽ có tác dụng thiết thực
trong đời sống.

Hoạt động 1: Căn cứ vào đặc điểm nào để phân
chia các loại quả?

Mục tiêu: HS tập chia quả thành các nhóm khác
nhau theo tiêu chuẩn tự chọn.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV giao nhiệm vụ - HS quan sát vật mẫu,
cho các nhóm: Đặt quả lựa chọn đặc điểm để chia
lên bàn, quan sát kĩ và quả thành các nhóm.
xếp thành nhóm. - Tiến hành phân chia
+ Dựa vào những đặc quả theo đặc điểm nhóm
điểm nào để chia nhóm? đã chọn.

- Hướng dẫn HS phân - HS viết kết quả phân
tích các bước của việc chia và đặc điểm dùng để
phân chia các nhóm quả: phân chia.

- Yêu cầu một số nhóm VD: Hình dạng, số hạt,
trưởng báo cáo kết quả. đặc điểm của hạt…

- GV nhận xét sự phân
chia của HS, - Báo cáo kết quả của các
- Yêu cầu HS quan sát nhóm.
hình 32.1 và trả lời câu - HS quan sát và trả lời:
hỏi:
+ Chia quả thành 2
+ Có thể chia các quả nhóm:
thành mấy nhóm? Dựa
Quả khô: khi chín vỏ
vào đặc điểm nào để phân
quả khô, cứng và mỏng.
chia?
Quả thịt: khi chín vỏ
dày chứa đầy thịt quả.
Tiểu kết:- Dựa vào đặc điểm của vở quả để chia các
quả thành 2 nhóm chính: quả khô và quả thịt.

Hoạt động 2: Các loại quả chín

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

a. Phân biệt quả thịt và - HS đọc thông tin
quả khô SGK

- Hướng dẫn HS đọc nội
dung thông tin SGK để biết - Thực hiện xếp các quả
tiêu chuẩn của 2 nhóm quả vào 2 nhóm theo các
chính: quả khô và quả thịt. tiêu chuẩn: vỏ quả khi

- Yêu cầu HS xếp các chín.
quả thành 2 nhóm . - Báo cáo trên quả đã
- Gọi các nhóm khác xếp vào 2 nhóm.
nhận xét, bổ sung. - Điều chỉnh việc xếp
- Giúp HS điều chỉnh và loại nếu còn ví dụ sai.
hoàn thiện việc xếp loại. - HS tiến hành quan
b. Phân biệt các loại quả sát và phân chia các quả
khô khô thành nhóm.

- Yêu cầu HS quan sát vỏ + Ghi lại đặc điểm từng
quả khô khi chín  nhận nhóm  vỏ nẻ và vỏ
xét chia quả khô thành 2 không nẻ.
nhóm. + Đặt tên cho mỗi
+ Ghi lại đặc điểm của nhóm quả khô: khô nẻ
từng nhóm quả khô? và khô không nẻ.

+ Gọi tên 2 nhóm quả - Các nhóm báo cáo
khô đó? kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, - Điều chỉnh việc xếp
bổ sung. lại nếu có sai sót, tìm

- GV giúp HS khắc sâu thêm VD.
kiến thức. - HS đọc thông tin

c. Phân biệt các loại quả SGK, quan sát hình 3.21
(quả đu đủ, quả mơ).
thịt

- Yêu cầu HS đọc thông - Dùng dao cắt ngang
tin SGK và tìm hiểu đặc quả cà chua, táo.
điểm phân biệt 2 nhóm quả - Tìm đặc điểm quả
thịt? mọng và quả hạch.

- GV đi các nhóm theo - Báo cáo kết quả.
dõi, hỗ trợ. - Tự điều chỉnh: tìm
- GV cho HS thảo luận  thêm VD.
tự rút ra kết luận.

- GV nên giải thích thêm
về quả hạch và yêu cầu HS
tìm thêm 1 số VD về quả
hạch.
4. Củng cố- Yêu cầu HS viết sơ đồ phân loại quả.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK.

- Đọc mục “Em có biết” – chuẩn bị bài sau
Ngày 18 .1 2011
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản