Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU - HS hệ thống hoá các kiến thức về cấu tạo và chức năng chính của các cơ quan của cây có hoa. - Biết mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và các bộ phận của cây tạo thành cơ thể toàn vẹn. - Rèn kĩ năng nhận biết, phân tích, hệ thống hoá.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ
CÂY CÓ HOA

I. MỤC TIÊU

- HS hệ thống hoá các kiến thức về cấu tạo và chức
năng chính của các cơ quan của cây có hoa.

- Biết mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và
các bộ phận của cây tạo thành cơ thể toàn vẹn.

- Rèn kĩ năng nhận biết, phân tích, hệ thống hoá.

- Giáo dục ý thức yêu và bảo vệ thực vật.

II. CHUẨN BỊ :
- GV: Tranh phóng to hình 36.1.

6 mảnh bìa, mỗi mảnh viết tên 1 cơ quan của cây
xanh.

12 mảnh bìa nhỏ, mỗi mảnh ghi 1 số hoặc chữ: a,
b, c, d, e, g, 1, 2,3, 4, 5,6

- HS: Vẽ hình 36.1 vào vở.
Ôn lại kiến thức về cơ quan sinh dưỡng và cơ
quan sinh sản của cây.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Những điều kiện cần thiết cho hạt nảy mầm?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức
năng

của mỗi cơ quan ở cây có hoa

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS nghiên - HS đọc bảng cấu tạo
cứu bảng cấu tạo và chức và chức năng của mỗi cơ
năng trang 116, làm bài quan lựa chọn mục
tập SGK trang 116. tương ứng giữa cấu tạo
và chức năng ghi vào sơ
đồ cây có hoa ở vở bài

- GV treo tranh câm tập (điền số 1, 2, 3 … và
hình 36.1, gọi HS lần lượt chữ a, b, c…)
lên điền: - HS điền tranh câm

+ Tên các cơ quan của (chú ý đối tượng HS
trung bình)  bổ sung
cây có hoa.
hoàn chỉnh tranh câm.
+ Đặc điềm cấu tạo
chính (điền chữ)

+ Các chức năng chính
(điền số). - HS suy nghĩ và trả

- Từ tranh hoàn chỉnh lời câu hỏi.
GV đưa câu hỏi: + Thảo luận trong

+ Các cơ quan sinh nhóm để cùng tìm ra mối
dưỡng có cấu tạo như thế quan hệ giữa cấu tạov à
chức năng của mỗi cơ
nào và có chức năng gì?
quan.
+ Các cơ quan sinh sản
+ Trao đổi toàn lớp: tự
có cấu tạo và chức năng
như thế nào? bổ sung và rút ra kết

+ Nhận xét về mối quan luận.
hệ giữa cấu tạo và chức
năng của mỗi cơ quan?

- GV cho HS các nhóm
trao đổi rút ra kết luận.

Tiểu kết:
- Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có
cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự thống nhất về chức năng
giữa các cơ quan ở cây có hoa

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS đọc thông - HS đọc thông tin
tin mục 2, suy nghĩ để trả trang 117, thảo luận
lời câu hỏi: nhóm và trả lời câu hỏi

+ Những cơ quan nào bằng cách lấy VD cụ thể
của cây có mối quan hệ như quan hệ giữa rễ, thân
chặt chẽ với nhau về chức , lá.
năng ? (thông tin thứ nhất)

+ Lấy VD chứng minh - Một số nhóm trình
khi hoạt động của một cơ bày, các nhóm khác nhận
quan được tăng cường hay xét, bổ sung.
giảm đi sẽ ảnh hưởng tới
hoạt động của cơ quan
khác: GV gợi ý rễ cây
không hút nước thì lá sẽ
không quang hợp được.

Tiểu kết:

- Các cơ quan của cây xanh liên quan mật thiết và
ảnh hưởng tới nhau. Tác động vào một cơ quan sẽ
ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

4. Củng cố

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Tìm hiểu đời sống cây ở nước, sa mạc, ở nơi lạnh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản