Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU - Biết được phân loại thực vật là gì? - Nêu được tên các bậc phân loại ở thực vật và những đặc điểm chủ yếu của các ngành. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Sơ đồ phân loại trang 141 SGK để trống. - Các tờ bìa nhỏ ghi đặc điểm.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI
NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

I. MỤC TIÊU

- Biết được phân loại thực vật là gì?

- Nêu được tên các bậc phân loại ở thực vật và
những đặc điểm chủ yếu của các ngành.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Sơ đồ phân loại trang 141 SGK để trống.

- Các tờ bìa nhỏ ghi đặc điểm.

- HS chuẩn bị theo nội dung SGK.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp một lá mầm
và lớp hai lá mầm?

3. Bài mới
MB: Cho HS điền từ vào chỗ chấm trong SGK.
GV liên hệ đặt vấn đề tìm hiểu về phân loại thực vật.

Hoạt động 1: Tìm hiểu phân loại thực vật

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS nhắc lại - HS nhắc lại kiến
các nhóm thực vật đã học thức đã học.
và đặt câu hỏi:

+ Tại sao người ta xếp - 1 HS trả lời, các
cây thông, trắc bách diệp HS khác nhận xét, bổ
vào một nhóm? sung.
+ Tại sao tảo, rêu
được xếp vào hai nhóm
khác nhau?
- HS nêu khái niệm
- GV cho HS đọc thông
về phân loại thực vật.
tin trong bài và trả lời:
Phân loại thực vật là gì?

Tiểu kết:
- Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống và
khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng
thành từng nhóm.

Hoạt động 2: Các bậc phân loại

Mục tiêu: HS nắm được các bậc phân loại.

- GV giới thiệu các bậc - HS tiếp thu nội
phân loại thực vật từ cao dung.
đến thấp:

Ngành – Lớp – Bộ – Họ
– Chi – Loài

- GV giải thích:

+ Ngành là bậc phân
- HS lắng nghe và
loại cao nhất
tiếp thu kiến thức.
+ Loài là bậc phân loại
cơ sở. Các cây cùng loài
có nhiều điểm giống nhau
về hình dạng, cấu tạo.
VD: Họ cam có nhiều loài: - HS nhận biết “nhóm”
bưởi, chanh, … không là khái niệm

- GV giải thích cho HS được sử dụng trong
hiểu “nhóm” không phải là phân loại.
một khái niệm được sử
dụng trong phân loại.

- GV chốt lại kiến thức.


Tiểu kết:- Các bậc phân loại:

Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài

Hoạt động 3: Các ngành thực vật
- Yêu cầu HS nhắc lại - Cho 1-2 HS phát
các ngành thực vật đã học biểu.
đặc điểm nổi bật của các
ngành đó.
- HS hoàn thành bài
- GV cho HS làm bài tập tập.
điền từ vào chỗ trống đặc
điểm mỗi ngành (như
SGV).

- GV treo sơ đồ câm cho
- HS chọn các tờ bìa
HS gắn các đặc điểm của
đã ghi các đặc điểm
mỗi ngành.
gắn vào từng ngành
- Chốt lại: Mỗi ngành
cho phù hợp.
thực vật có nhiều đặc điểm
- HS khác nhận xét,
nhưng khi phân loại chỉ
bổ sung.
dựa vào những đặc điểm
quan trọng nhất để phân - Đại diện nhóm trình
bày, các nhóm khác
biệt các ngành.
nhận xét, bổ sung.
- Yêu cầu HS phân chia
các ngành hạt kín thành 2
lớp.

- Giúp HS hoàn thiện
đáp án.
Tiểu kết: - Các ngành tảo - Nhành rêu

- Ngành dương xỉ

- Ngành hạt trần

- Ngành hạt kín.

4. Củng cố

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản