Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (TIẾP)

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Hiểu được tác dụng 2 mặt của thực vật đối với con người thông qua việc tìm được một số VD về cây có ích và một số cây có hại.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (TIẾP)

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA
THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT

VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (TIẾP)

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Hiểu được tác dụng 2 mặt của thực vật đối với
con người thông qua việc tìm được một số VD về cây
có ích và một số cây có hại.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Tranh ảnh cây thuốc phiện, cây cần sa.

- Phiếu học tập theo mẫu SGK.

- Một số hình ảnh hoặc mẩu tin về người mắc
nghiện ma tuý để HS thấy tác hại.

III.PHƯƠNG PHÁP IV. TIẾN TRÌNH TIẾT
DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- Vai trò của thực vật đối với động vật?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Những cây có giá trị sử dụng

Mục tiêu: HS hiểu được các mặt công dụng của
thực vật.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV nêu câu hỏi:

+ Thực vật cung cấp - HS có thể kể: cung
cho chúng ta những gì cấp thức ăn, gỗ làm nhà,
dùng trong đời sống hàng thuốc quý…
ngày (không yêu cầu kể
tên cây cụ thể)
- HS thảo luận nhóm,
- Để phân biệt cây cối điền phiếu học tập.
theo công dụng, người ta
+ Ghi tên cây
đã chia chúng thành các
+ Xếp loại theo công
nhóm cây khác nhau.
dụng.
- GV yêu cầu HS hoạt
động theo nhóm, phát
phiếu học tập. - 1-2 HS đại diện các
- Trong khi HS làm bài nhóm lên bảng tự ghi
tập, GV kẻ phiếu học tập tên cây và đánh dấu cột
lên bảng. công dụng.

- Tổ chức thảo luận cả - Các nhóm bổ sung,
lớp. hoàn chỉnh phiếu.

- GV nhận xét bổ sung - HS phát biểu, nhận
(nếu cần) có thể cho điểm xét.
nhóm làm tốt.

- Từ bảng trên, yêu cầu
HS rút ra nhận xét các
công dụng của thực vật.

Tiểu kết:

- Thực vật có công dụng nhiều mặt như: cung cấp
lương thực, thực phẩm, gỗ…
+ Có khi cùng 1 câu nhưng có nhiều công dụng
khác nhau, tuỳ bộ phận sử dụng.

Hoạt động 2: Những cây có hại cho sức khoẻ con
người

Mục tiêu: HS thấy được tác hại của một số cây gây
hại nếu con người không biết sử dụng hợp lí, đúng
cách. HS có thái độ đúng đắn bài trừ cây có hại.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS đọc - HS đọc thông tin,
thông tin SGK, quan sát quan sát hình 48.3; 48.4
hình 48.3; 48.4 và trả lời nhận biết cây có hại.
câu hỏi: - HS có thể kể 3 cây
+ Kể tên cây có hại và có hại như SGK hoặc có
tác dụng cụ thể của thể kể thêm mọt số cây
khác và nêu tác hại.
chúng?

- GV phân tích: Với - HS khác bổ sung.
những cây có hại: nó có
thể gây tác hại lớn khi - HS trực tiếp thấy rõ
dung liều lượng cao và tác hại.
không đúng cách. - HS thảo luận đưa ra
- GV đưa ra một số những hành động cụ
ảnh người mắc thể:
hình
nghiện ma tuý. + Chống sử dụng chất
- HS trong lớp trao đổi ma tuý.
về thái độ bản thân trong + Chống hút thuốc
việc bài trừ những cây có lá…
hại và tệ nạn xã hội.

- GV tổng kết bài học.

Tiểu kết:

- Những cây có hại cho sức khoẻ: thuốc lá, thuốc
phiện… Cần hết sức cẩn thận trong khi khai thác và
sử dụng.

4. Củng cố

- GV củng cố lại nội dung bài.
- Yêu cầu HS nhắc lại vai trò của thực vật đối với
con người.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản