Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 50: VI KHUẨN

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
249
lượt xem
21
download

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 50: VI KHUẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU - Phân biệt được các dạng vi khuẩn trong tự nhiên. - Nắm được những đặc điểm chính của vi khuẩn về: kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 50: VI KHUẨN

  1. Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 50: VI KHUẨN I. MỤC TIÊU - Phân biệt được các dạng vi khuẩn trong tự nhiên. - Nắm được những đặc điểm chính của vi khuẩn về: kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh phóng to các dạng vi khuẩn (Hình 50.1) III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật? 3. Bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu một số đặc điểm của vi khuẩn. Hoạt động của GV Hoạt động của HS
  2. - HS hoạt động cá nhân, - Cho HS quan sát tranh các dạng vi khuẩn  vi khuẩn có quan sát tranh, gọi tên những hình dạng nào? từng dạng. - HS có thể gọi vi khuẩn - 1-2 HS phát biểu. hình tròn, hình ngoằn ngoèo. - GV lưu ý dạng vi khuẩn + Vi khuẩn có nhiều hình sống thành đoàn tuy liên kết dạng khác nhau như: hình với nhau nhưng mỗi vi khuẩn cầu, hình que, hình dấu vẫn là một đơn vị sống độc phẩy, hình xoắn. lập. - HS lắng nghe và tiếp thu - GV cung cấp thông tin: vi kiến thức. khuẩn có kích thước rất nhỏ. - HS tự nghiên cứu thông ( Một vài phần nghìn mm) tin và trả lời câu hỏi: phải quan sát dưới kính hiển vi + Nêu cấu tạo tế bào vi có độ phóng đại lớn. khuẩn: - + Nêu cấu tạo tế bào vi Vách tế bào khuẩn? Chất tế bào
  3. + So sánh với tế bào thực vật? Chưa có nhân hoàn chỉnh. - GV chốt lại kiến thức đúng. - Vi khuẩn khác tế bào - Gọi 1-2 HS nhắc lại hình dạng, cấu tạo, kích thước của thực vật: không có diệp lục và chưa có nhân hoàn vi khuẩn. chỉnh. - GV cung cấp thêm thông tin một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được. Tiểu kết: - Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, hình dạng khác nhau và cấu tạo đơn giản (chưa có nhân hoàn chỉnh). Hoạt động 2: Tìm hiểu cách dinh dưỡng của vi khuẩn
  4. - Yêu cầu HS đọc thông tin - HS đọc kĩ thông tin và SGK, GV nêu vấn đề: Vi trả lời được vấn đề dinh khuẩn không có diệp lục vậy dưỡng của vi khuẩn. nó sống bằng cách nào? - Gọi 1-2 HS phát biểu - Có thể HS phát biểu lộn (Dị dưỡng: sống bằng xộn, GV tổng kết lại. chất hữu cơ có sẵn) - Giải thích cách dinh dưỡng của vi khuẩn: - HS thảo luận  phân + Dị dưỡng (chủ yếu) biệt hoại sinh với kí sinh. + Tự dưỡng ( một số ít) - 1-2 HS phát biểu, lớp - Yêu cầu HS phân biệt hai bổ sung. cách dị dưỡng là: hoại sinh và + Hoại sinh: sống bằng kí sinh. chất hữu cơ có sẵn trong - GV cho lớp thảo luận  xác động, thực vật đang GV bổ sung, sửa chữa những phân huỷ. sai sót… + Kí sinh: sống nhờ trên - Chốt lại cách dinh dưỡng của cơ thể sống khác.
  5. vi khuẩn. Tiểu kết: - Vi khuẩn dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng (hoại sinh hoặc kí sinh). Trừ một số có khả năng tự dưỡng. Hoạt động 3: Phân bố và số lượng.
  6. - HS đọc thông tin SGK và trả - HS đọc thông tin SGK, lời câu hỏi: tự rút ra nhận xét. Nhận xét về sự phân bố vi - 1-2 HS phát biểu, các khuẩn trong tự nhiên? HS khác nhận xét bổ sung. - GV bổ sung, tổng kết lại. - GV cung cấp thông tin: vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi. Nếu gặp điều kiện thuận lợi chúng sinh sản rất nhanh. - HS lắng nghe và tiếp - GV mở rộng thêm: khi thu kiến thức. điều kiện bất lợi (khó khăn về thức ăn và nhiệt độ), vi khuẩn kết bào xác. - GVgiáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân
  7. Tiểu kết: Trong tự nhiên nơi nào cũng có vi khuẩn: trong đất, trong nước, trong không khí và trong cơ thể sinh vật. - Vi khuẩn có số lượng lớn. 4. Củng cố : - GV củng cố lại nội dung bài. - Yêu cầu HS nhắc lại hình dạng, cấu tạo và cách di chuyển của vi khuẩn. - Đánh giá giờ. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà : - Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
Đồng bộ tài khoản