Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh trình bày được đặc điểm chung của ngành chân khớp. - Giải thích được sự đa dạng của ngành chân khớp. - Nêu được vai trò thực tiễn của chân khớp.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 29: ĐẶC ĐIỂM
CHUNG VÀ VAI TRÒ

CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh trình bày được đặc điểm chung của ngành
chân khớp.

- Giải thích được sự đa dạng của ngành chân khớp.

- Nêu được vai trò thực tiễn của chân khớp.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích tranh.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Có ý thức bảo vệ các loài động vật có ích.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Tranh phóng to các hình trong bài.
- HS kẻ sẵn bảng 1, 2, 3 SGK trang 96, 97 vào
vở.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới

Mở bài: GV giới thiệu như thông tin SGK.

Hoạt động 1: Đặc điểm chung

Mục tiêu: Thông qua hình vẽ và đặc điểm của các đậi
diện ngành chân khớp, HS rút ra được đặc điểm
chung của ngành.- GV yêu cầu HS quan - HS làm việc độc lập với
sát hình 29 từ 1 đến 6 SGK.
SGK, đọc kĩ các đặc điểm - Thảo luận trong nhóm
dưới hình và lựa chọn đặc và đánh dấu vào ô trống
điểm chung của ngành những đặc điểm lựa chọn.
chân khớp.
- GV chốt lại bằng đáp án - Đại diện nhóm phát
đúng đó là các đặc điểm biểu, các nhóm khác nhận
xét, bổ sung.
1, 3, 4.Kết luận:

Đặc điểm chung:

- Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho
cơ.

- Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.

- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.

Hoạt động 2: Sự đa dạng ở chân khớp

a. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống

- GV yêu cầu HS hoàn - HS vận dụng kiến thức
thành bảng 1 trnag 96 trong ngành để đánh dấu
và điền vào bảng 1
SGK.

- GV kẻ bảng, gọi HS lên - 1 HS lên hoàn thành
làm (nên gọi nhiều HS để bảng, lớp nhận xét, bổ
hoàn thành bảng). sung.

- GV chốt lại bằng bảng
chuẩn kiến thức.Môi trường Số
Râu Cánh
Các
sống đôi
Tên đại phầ châ
C
Nơ Số Khô Khô
Cạ n cơ
diện n
Nư ó
lượn
i ng ng
thể ngự
ớc n
ẩm g có có
c

1- Giáp
2
X 2 5 X
xác (tôm
đôi
sông)

2- Hình
X 2 X 4 X
nhện
(nhện)

3- Sâu
1
X 3 3 X
bọ (châu
đôi
chấu)b. Đa dạng về tập tính

- GV cho HS thảo luận và - HS tiếp tục hoàn thành
hoàn thành bảng 2 trang bảng 2. Lưu ý 1 số đại
diện có thể có nhiều tập
97 SGK.

- GV kẻ sẵn bảng gọi HS tính.
lên điền bài tập. - 1 vài HS hoàn thành

- GV chốt lại kiến thức bảng, các HS khác nhận
xét, bổ sung.
đúng.

+ Vì sao chân khớp đa
dạng về tập tính?
Kết luận:

- Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường
khác nhau mà chân khớp rất đa dạng về cấu tạo, môi
trường sống và tập tính.Hoạt động 3: Vai trò thực tiễn

- GV yêu cầu HS dựa vào - HS dựa vào kiến thức
kiến thức đã học, liên hệ của ngành vf hiểu biết của
thực tế để hoàn thành bản thân, lựa chọn những
bảng 3 trang 97 SGK. đại diện có ở địa phương
điền vào bảng 3.

- GV cho HS kể thêm các - 1 vài HS báo cáo kết
đại diện có ở địa phương quả.
mình.

- GV tiếp tục cho HS thảo - HS thảo luận trong
luận. nhóm, nêu được lợi ích và

- Nêu vai trò của chân tác hại của chân khớp.
khớp đối với tự nhiên và
đời sống?

- GV chốt lại kiến thức.Kết luận:

Vai trò của sâu bọ:

- Ích lợi:

+ Cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Là thức ăn của động vật khác.

+ Làm thuốc chữa bệnh

+ Thụ phấn cho hoa

+ Làm sạch môi trường.

- Tác hại:

+ Làm hại cây trồng

+ Làm hại cho nông nghiệp

+ Hại đồ gỗ, tàu thuyền…
+ Là vật trung gian truyền bệnh.

3. Củng cố
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

1. Đặc điểm nào giúp chân khớp phân bố rộng
rãi?

2. Đặc điểm đặc trưng để nhận biết chân khớp?

3. Lớp nào trong ngành chân khớp có giá trị thực
phẩm lớn nhất?

4. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Ôn tập toàn bộ động vật không xương sống.

- Đọc trước bài 31.

- Chuẩn bị 1 con cá chép.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản