Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 11 :SÁN LÁ GAN

Chia sẻ: pencil_4

Học sinh nắm được đặc điểm nổi bật của ngành Giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên. - Mô tả được hình thái , cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun dẹp , đó là Sán lá gan.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 11 :SÁN LÁ GAN

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 11 : SÁN LÁ GAN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm về ngành Giun dẹp .

- Học sinh nắm được đặc điểm nổi bật của ngành
Giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên.

- Mô tả được hình thái , cấu tạo và các đặc điểm sinh
lí của một đại diện trong ngành Giun dẹp , đó là Sán
lá gan.

- Học sinh chỉ rõ được đặc điểm cấu tạo của sán lá
gan thích nghi với đời sống kí sinh.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, thu thập kiến thức.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng
chống giun sán kí sinh cho vật nuôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Tranh sán lông và sán lá gan.

- Tranh vòng đời của sán lá gan.

- HS kẻ phiếu học tập vào vở.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Đặc điểm chung vai trò của ngành ruột khoang?

3. Bài học
GV nêu đặc điểm chung của ngành Giun phân
biệt với các ngành khác ở mục Nghiên cứu 1 nhóm
động vật đa bào, cơ thể có cấu tạo phức tạp hơn so
với thuỷ tức đó là giun dẹp.Hoạt động 1: Sán lông và sán lá gan
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS quan sát - Cá nhân HS quan sát
hình trong SGK trang 40; tranh và hình SGK, kết
41, đọc thông tin trong hợp với thông tin về cấu
SGK, thảo luận nhóm và tạo, dinh dưỡng, sinh
hoàn thành phiếu học tập. sản...

- GV quan sát hoạt động - Trao đổi nhóm, thống
của các nhóm, giúp đỡ nhất ý kiến và hoàn thành
các nhóm yếu. phiếu học tập.

- Yêu cầu nêu được:

+ Cấu tạo của cơ quan
tiêu hoá, di chuyển, giác
quan.
- Kẻ phiếu học tập lên
+ Cách di chuyển.
bảng để HS chữa bài.
+ ý nghĩa thích nghi
- Gọi nhiều nhóm.

- GV ghi ý kiến bổ sung + Cách sinh sản.
- Đại diện các nhóm lên
lên bảng để HS nhận xét. ghi kết quả vào phiếu học

(Nếu ý kiến chưa đúng, tập trên bảng.
GV gợi ý để HS nhận biết - Các nhóm khác theo
kiến thức). dõi, nhận xét và và bổ

- Cho HS theo dõi phiếu sung.
chuẩn kiến thức.

- HS tự theo dõi và sửa
chữa nếu cần.

Phiếu học tập: Tìm hiểu sán lông và
sán lá gan

Đặc Cấu tạo
điểm

Di Thích
Sinh sản
quan
chuyển nghi
Mắt
Đại tiêu
diện hoá

- Bơi nhờ - Lưỡng - Lối
Sán Có 2 -
mắt Nhánh lông bơi tính sống bơi
lông
ở ruột - Đẻ kén lội tự do
xung
đầu - Chưa quanh cơ có chứa trong
có hậu thể nước
trứng
môn

Cơ - Lưỡng - Kí sinh
Tiêu - -
giảm Nhánh quan di tính - Bám
ruột chuển Cơ chặt vào
-
tiêu giảm quan sinh gan, mật
phát
triển Giác dục phát -
- Luồn
- Chưa bám phát triển
Sán lá lách
lỗ triển.

gan Đẻ trong môi
-
hậu Thành nhiều trường kí
-
môn. cơ thể có trứng sinh.
khả năng
chun
giãn.
- GV yêu cầu HS nhắc lại:

- Sán lông thích nghi với
đời sống bơi lội trong - Một vài HS nhắc lại và
nước như thếnào? rút ra kết luận.
- Sán lá gan thich nghi
với đời sống kí sinh trong
gan mật như thế nào?Kết luận:

- Nội dung phiếu học tập.

Hoạt động 2: Vòng đời của sán lá ganHoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS nghiên - Cá nhân đọc thông tin,
cứu SGK, quan sát hình quan sát hình 11.2 và ghi
11.2 trang 42, thảo luận nhớ kiến thức
nhóm và hoàn thành bài - Thảo luận nhóm thống
tập mục : Vòng đời sán nhất ý kiến và hoàn thành
lá gan ảnh hưởng như thế bài tập.
nào nếu trong thiên nhiên
xảy ra tình huống sau:
Yêu cầu:
+ Trứng sán không gặp
+ Không nở được thành
nước.
ấu trùng.
+ Ấu trùng nở không gặp
+ ấu trùng sẽ chết.
cơ thể ốc thích hợp

+ Ốc chứa ấu trùng bị
+ Ấu trùng không phát
động vật khác ăn mất.
triển
+ Kén bám vào rau bèo
nhưng trâu bò không ăn
+ Kén hỏng và không nở
phải.
thành sán được.
-Yêu cầu HS viết sơ đồ
biểu diễn vòng đời của - Dựa vào hình 11.2 trong
SGK viết theo chiều mũi
tên, chú ý các giai đoạn
sán lá gan.

- Sán lá gan thích nghi ấu trùng và kén.
với sự phát tán nòi giống
như thế nào? + Trứng phát triển ngoài
- Muốn tiêu diệt sán lá môi trường thông qua vật
gan ta phải làm gì? chủ.

- GV gọi các nhóm lên + Diệt ốc, xử lí phân diệt
chữa bài. trứng, xử lí rau diệt kén.

- GV lưu ý vì có nhiều - Đại diện các nhóm trình
nội dung thảo luận nên bày, các nhóm khác nhận
GV cần ghi tóm tắt ý kiến xét, bổ sung.
và phần bổ sung của HS.

- Sau khi chữa bài, GV
thông báo ý kiến đúng,
nếu chưa rõ, GV giải
- HS liên hệ thực tế và
thích thêm.
trình bày.
- Cho HS liên hệ thực tế
và có biện pháp đề phòng
cụ thể.

- GV gọi 1, 2 HS lên trình
bày.

Kết luận:

- Vòng đời của sán lá gan

Trâu bò  trứng  ấu trùng  ốc  ấu trùng có
đuôi  môi trường nước  kết kén  bám vào cây
rau, bèo.

4. Củng cố

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Tìm hiểu các bệnh do sán gây nên ở người và động
vật.

- Kẻ bảng trang 45 vào vở.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản