Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 26 : NHỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được khái niệm về lớp Hình nhện . - Học sinh trình bày các đặc tính về hình thái ( cơ thể phân thành 3 phần rõ rệt và có 4 đôi chân ) . - Mô tả được hình thái cấu tạo và hoạt động của đại diện lớp hình nhện (nhện) và một số tập tính của chúng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 26 : NHỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 26 : NHỆN VÀ SỰ
ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm về lớp Hình nhện .

- Học sinh trình bày các đặc tính về hình thái ( cơ thể
phân thành 3 phần rõ rệt và có 4 đôi chân ) .

- Mô tả được hình thái cấu tạo và hoạt động của đại
diện lớp hình nhện (nhện) và một số tập tính của
chúng.

- Nêu được sự đạng của hình nhện và ý nghĩa thực
tiễn của chúng đối với tự nhiên và con người .

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng phân tích.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Bảo vệ các loài hình nhện có lợi trong tự nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Mẫu: con nhện

- Tranh câm cấu tạo ngoài của nhện và các mảnh giấy
rời ghi tên các bộ phận, chức năng từng bộ phận.

- Tranh một số đại diện hình nhện.

- HS: Kẻ sẵn bảng 1,2 vào vở.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ
KIỂM TRA 15 PHÚT

Câu 1: khoanh tròn đầu câu trả lời đúng

Những động vật có đặc điểm như thế nào được xếp
vào lớp giáp xác?

a. Mình có một lớp vỏ bằng kitin và đá vôi

b. Phần lớn đều sống ở nước và thở bằng mang
c. Đầu có 2 đôi râu, chân có nhiều đốt khớp với
nhau.

d. Đẻ trứng, ấu trùng lột xác nhiều lần.

Câu 2: Trình bày vài trò của giáp xác?

3. Bài mới

Mở bài: GV giới thiệu lớp hình nhện: là động vật
có kìm, là chân khớp ở cạn đầu tiên với sự xuất hiện
của phổi và ống khí, hoạt động chủ yếu về đêm.

- Giới thiệu đại diện của lớp là con nhện.Hoạt động 1: Nhện

Mục tiêu:

- HS nắm được cấu tạo ngoài của nhện.

- Xác định được vị trí, chức năng từng bộ phận cấu
tạo ngoài.

- Tập tính của nhện.

a. Đặc điểm cấu tạo:
- GV hướng dẫn HS quan - HS quan sát hình 25.1
sát mẫu con nhện, đối trang 82, đọc chú thích,
chiếu với hình 25.1 SGK. xác định các bộ phận trên
mẫu con nhện.

- Yêu cầu nêu được:
- Yêu cầu HS:

+ Xác định giới hạn phần - Cơ thể gồm 2 phần:
đầu ngực và phần bụng? + Đầu ngực: đôi kìm, đôi

+ Mỗi phần có những bộ chân xúc giác, 4 đôi chân
bò.
phận nào?
+ Bụng: khe thở, lỗ sinh
dục, núm tuyến tơ.

- 1 HS trình bày trên
- GV treo tranh cấu tạo
tranh, cả lớp bổ sung.
ngoài, gọi HS lên trình
- HS thảo luận, làm rõ
bày.
chức năng từng bộ phận,
- GV yêu cầu HS quan sát
điền vào bảng1.
tiếp hình 25.1, hoàn thành
- Đại diện nhóm trình
bài tập bảng 1 trang 82.
- GV treo bảng 1 đã kẻ bày, các nhóm khác nhận
sẵn, gọi HS lên bảng điền. xét, bổ sung.

- GV chốt lại bằng bảng
kiến thức chuẩn.

- Yêu cầu HS nhắc lại cấu
tạo ngoài của nhện.

- HS nhắc lại.Kết luận:

Bảng chuẩn kiến
Các phần
thức:
Tên bộ phận quan sát
cơ thể
Chức năng

- Đôi kìm có tuyến - Bắt mồi và tự vệ
độc.
Đầu – Cảm giác về
-
ngực - Đôi chân xúc giác khứu giác, xúc giác
phủ đầy lông - Di chuyển chăng
- 4 đôi chân bò lưới

- Đôi khe thở - Hô hấp

Bụng - 1 lỗ sinh dục - Sinh sản

- Các núm tuyến tơ - Sinh ra tơ nhệnb. Tập tính

- Vấn đề 1: Chăng lưới - Các nhóm thảo luận,

- GV yêu cầu HS quan sát đánh số vào ô trống theo
hình 25.2 SGK, đọc chú thứ tự đúng với tập tính
thích và sắp xếp quá trình chăng lưới ở nhện.
chăng lưới theo thứ tự - Đại diện nhóm trình bày
đúng. đáp án, các nhóm khác bổ
sung.

- GV chốt lại đáp án - 1 HS nhắc lại thao tác
chăng lưới đúng.
đúng:
- HS nghiên cứu kĩ thông
4, 2, 1,3.
- Vấn đề 2: Bắt mồi tin, đánh thứ tự vào ô

- GV yêu cầu HS đọc trống.
thông tin về tập tính săn
mồi của nhện và sắp xếp
lại theo thứ tự đúng.
- Thống kê số nhóm làm
- GV cung cấp đáp án đúng.
đúng: 4, 1, 2, 3.
- HS trả lời.
- Nhện chăng tơ vào thời
gian nào trong ngày?
- Lắng nghe GV giảng.
- GV có thể cung cấp
thêm thông tin: có 2 loại
lưới:

phễu (thảm):
+ Hình
chăng ở mặt đất

+ Hình tấm: Chăng ở trên
không.
Kết luận:

- Chăng lưới săn bắt mồi sống.

- Hoạt động chủ yếu vào ban đêm.Hoạt động 2: Sự đa dạng của lớp hình nhện

Mục tiêu: Thông qua các đại diện HS thấy được sự
đa dạng của lớp nhện và ý ssnghĩa thực tiễn của
chúng.- GV yêu cầu HS quan - HS nắm được một số đại
sát tranh và hình 25.3, 4, diện:
5 SGK, nhận biết một số + Bọ cạp
đại diện của hình nhện.
+ Cái ghẻ
- GV thông báo thêm một
+ Ve bò…
số hình nhện: nhện đỏ hại
bông, ve, mò, bọ mạt,
nhện lông, đuôi roi.
- GV yêu cầu HS hoàn - Các nhóm hoàn thành
thiện bảng 2 trang 85. bảng.

- GV chốt lại bảng chuẩn. - Đại diện nhóm đọc kết

- Từ bảng 2, yêu cầu HS quả, lớp bổ sung.
nhận xét: - HS rút ra nhận xét sự đa

+ Sự đa dạng của lớp dạng về:
hình nhện? + Số lượng loài

+ Nêu ý nghĩa thực tiễn + Lối sống
của hình nhện? + Cấu tạo cơ thểKết luận:
- Lớp hình nhện đa dạng, có tập tính phong phú.

- Đa số có lợi, một số gây hại cho người, động vật và
thực vật.

4. Củng cố

- Yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm
Đánh dấu X vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số đôi phần phụ của nhện là:

a. 4 đôi

b. 5 đôi

c. 6 đôi

Câu 2: Để thích nghi với lối săn mồi, nhện có các tập
tính:

a. Chăng lưới

b. Bắt mồi

c. Cả a và b

Câu 3: Bọ cạp, ve bò, nhện đỏ hại bông xếp vào lớp
hình nhện vì?

a. Cơ thể có 2 phần đầu ngực và bụng

b. Có 4 đôi chân bò

c. Cả a và b

- GV treo tranh câm cấu tạo ngoài của nhện:
+ 1 HS lên điền tên các bộ phận

+ 1 HS lên điền chức năng từng bộ phận bằng cách
đích các tờ giấy rời.5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị theo nhóm: con châu chấu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản