Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 27 : CHÂU CHẤU

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài của chấu chấu liên quan đến sự di chuyển. - Nêu được các đặc điểm cấu toạ trong, các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và phát triển. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 27 : CHÂU CHẤU

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 27 : CHÂU CHẤU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài
của chấu chấu liên quan đến sự di chuyển.

- Nêu được các đặc điểm cấu toạ trong, các đặc điểm
dinh dưỡng, sinh sản và phát triển.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Mẫu: con châu chấu

- Mô hình châu chấu
- Tranh cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của châu
chấu.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Kiểm tra bài cũ

- Đặc điểm cấu tạo của nhện?

- Vai trò của lớp hình nhện?

2. Bài mới

Mở bài: GV giới thiệu đặc điểm của lớp sâu bọ,
giới hạn nghiên cứu của bài là con châu chấu đại diện
cho lớp sâu bọ về cấu tạo và hoạt động sống.

Hoạt động 1: Cấu tạo ngoài và di chuyển

Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo ngoài của châu chấu.

- Trình bày được các đặc điểm cấu tạo liên quan đến
sự di chuyển.
- GV yêu cầu HS đọc - HS quan sát kĩ hình 26.1
thông tin trong SGk, quan SGK trang 86, nêu được;
sát hình 26.1 và trả lời + Cơ thể gồm 3 phần:
câu hỏi:
Đầu: Râu, mắt kép, cơ
- Cơ thể châu chấu gồm quan miệng
mấy phần?
Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi
- Mô tả mỗi phần cơ thể cánh
của châu chấu?
Bụng: Có các đôi lỗ thở
- GV yêu cầu HS quan sát
- HS đối chiếu mẫu với
con châu chấu (hoặc mô
hình 26.1, xác định vị trí
hình), nhận biết các bộ
các bộ phận trên mẫu.
phận ở trên mẫu (hoặc mô
hình).
- 1 HS trình bày, lớp nhận
- Gọi HS mô tả các bộ
xét, bổ sung.
phận trên mẫu (mô hình)

- GV cho HS tiếp tục thảo
luận:
+ So với các loài sâu bọ + Linh hoạt hơn vì chúng
khác khả năng di chuyển có thể bò, nhảy hoặc bay.
của châu chấu có linh
hoạt hơn không? Tại sao?

- GV chốt lại kiến thức.

- GV đưa thêm thông tin
về châu chấu di cư.

Kết luận:

- Cơ thể gồm 3 phần:

+ Đầu: Râu, mắt kép, cơ quan miệng.

+ Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh

+ Bụng: Nhiều đốt, mỗi đốt có 1 đôi lỗ thở.

- Di chuyển: Bò, nhảy, bay.

Hoạt động 2: Cấu tạo trong

Mục tiêu: HS nắm được sơ lược cấu tạo trong của
châu chấu.
- GV yêu cầu HS quan sát - HS tự thu nhận thông
hình 26.2, đọc thông tin tin, tìm câu trả lời.
SGK và trả lời câu hỏi: + Châu chấu có đủ 7 hệ
- Châu chấu có những hệ cơ quan.
cơ quan nào? + Hệ tiêu hoá: miệng,
- Kể tên các bộ phận của hầu, diều, dạ dày, ruột tịt,
hệ tiêu hoá? ruột sau, trực tràng, hậu
môn.

+ Hệ tiêu hoá và bài tiết
đều đổ chung vào ruột
- Hệ tiêu hoá và hệ bài
sau.
tiết có quan hệ với nhau
+ Hệ tuần hoàn không
như thế nào?
làm nhiệm vụ vận chuyển
- Vì sao hệ tuần hoàn ở
oxi, chỉ vận chuyển chất
sâu bọ lại đơn giản đi?
dinh dưỡng.

- Một vài HS phát biểu,
lớp nhận xét, bổ sung.
- GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:

- Như thông tin SGK trang 86, 87.Hoạt động 3: Dinh dưỡng- GV cho HS quan sát - HS đọc thông tin và trả
hình 26.4 SGK rồi giới lời câu hỏi.
thiệu cơ quan miệng. - 1 vài HS trả lời câu hỏi,
- Thức ăn của châu chấu cả lớp nhận xét, bổ sung.
là gì?

- Thức ăn được tiêu hoá
như thế nào?

- Vì sao bụng châu chấu
luôn phập phồng?

Kết luận:
- Châu chấu ăn chồi và lá cây.

- Thức ăn tập trung ở diều, nghiền nhỏ ở dạ dày, tiêu
hoá nhờ enzim do ruột tịt tiết ra.

- Hô hấp qua lỗ thở ở mặt bụng.

Hoạt động 4: Sinh sản và phát triển

- GV yêu cầu HS đọc - HS đọc thông tin ở SGK
thông tin trong SGk và trả trang 87 và tìm câu trả
lời câu hỏi: lời.

- Nêu đặc điểm sinh sản + Châu chấu đẻ trứng
của châu chấu? dưới đất.

- Vì sao châu chấu non + Châu chấu phải lột xác
phải lột xác nhiều lần? để lớn lên vì vỏ cơ thể là
vỏ kitin.

Kết luận:

- Châu chấu phân tính.

- Đẻ trứng thành ổ ở dưới đất

- Phát triển qua biến thái.
3. Củng cố

Những đặc điểm nào giúp nhận dạng châu
chấu trong các đặc điểm sau:

a. Cơ thể có 2 phần đầu ngực và bụng.

b. Cơ thể có 3 phần đầu, ngực và bụng

c. Có vỏ kitin bao bọc cơ thể

d. Đầu có 1 đôi râu

e. Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

g. Con non phát triển qua nhiều lần lột xác.

4. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Sưu tầm tranh ảnh về các đại diện sâu bọ.

- Kẻ bảng trang 91 vào vở.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản