Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 35: ÔN TẬP HỌC KỲ I

Chia sẻ: pencil_4

Củng cố lại kiến thức của HS trong phần động vật không xương sống về: - Tính đa dạng của động vật không xương sống. - Sự thích nghi của động vật không xương sống với môi trường.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 35: ÔN TẬP HỌC KỲ I

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 35: ÔN TẬP HỌC
KỲ I

I. MỤC TIÊU

Củng cố lại kiến thức của HS trong phần động vật
không xương sống về:

- Tính đa dạng của động vật không xương sống.

- Sự thích nghi của động vật không xương sống với
môi trường.

- Các đặc điểm cấu tạo, lối sống của các đại diện đặc
trưng cho ngành.

- Ý nghĩa thực tiễn của ĐVKXS trong tự nhiên và
trong đời sống.

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

- Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê yêu thích bộ
môn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung bảng 1 và 2.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

Hoạt động 1: Tính đa dạng của động vật không
xương sống- GV yêu cầu HS đọc đặc - HS tự điền kiến thức đã
điểm của các đại diện, đối học vào các hình vẽ, tự
chiếu với hình vẽ ở bảng điền vào bảng 1.
1 trang 99 SGK và làm
bài tập:
+ Ghi tên ngành của 5
+ Ghi tên ngành vào chỗ nhóm động vật.
trống
+ Ghi tên các đại diện.
+ Ghi tên đại diện vào
chỗ trống dưới hình.
- Một vài HS viết kết quả,
- GV gọi đại diện lên
lớp nhận xét, bổ sung.
hoàn thành bảng
- HS vận dụng kiến thức
- GV chốt đáp án đúng
- Từ bảng 1 GV yêu cầu để bổ sung:
HS: + Tên đại diện
+ Kể thêm các đại diện ở + Đặc điểm cấu tạo
mỗi ngành.
- Các nhóm suy nghĩ
+ Bổ sung đặc điểm cấu thống nhất câu trả lời.
tạo trong đặc trưng của
từng lớp động vật.

- GV yêu cầu HS nhận
xét tính đa dạng của động
vật không xương sống.

Kết luận:
- Động vật không xương sống đa dạng về cấu tạo, lối
sống nhưng vẫn mang đặc điểm đặc trưng của mỗi
ngành thích nghi với điều kiện sống.Hoạt động 2: Sự thích nghi của động vật không
xương sống
- GV hướng dẫn HS - HS nghiên cứu kĩ bảng 1 vận
làm bài tập: dụng kiến thức đã học, hoàn

+ Chọn ở bảng 1 mỗi thành bảng.
hàng dọc (ngành) 1
loài. - Một vài HS lên hoàn thành
+ Tiếp tục hoàn thành theo hàng ngang từng đại diện,
các cột 3, 4, 5, 6 lớp nhận xét, bổ sung.

- GV gọi HS hoàn
thành bảng.

- GV lưu ý HS có thể
lựa chọn các đại diện
khác nhau, GV chữa
hết các kết quả của
HS
Sự thích nghi
Tên
Môi trường Kiểu
STT động Kiểu di Kiểu hô
sống dinh
vật chuyển hấp
dưỡng

1 Trùng
giàyHoạt động 3: Tầm quan trọng thực tiễn của động
vật không xương sống- Yêu cầu HS đọc thông - HS lựa chọn tên các loài
tin bảng 3 và ghi tên động vật ghi vào bảng 3.
loài vào ô trống thích - 1 HS lên điền, lớp nhận xét,
hợp. bổ sung.
- GV gọi HS lên điền - Một số HS bổ sung thêm.
bảng
- GV bổ sung thêm các
ý nghĩa thực tiễn khác.

- GV chốt lại bằng bảng
kiến thức chuẩn.Tầm quan trọng Tên loài

- Làm thực phẩm - Tôm, cua, sò, trai, ốc,
mực…
- Có giá trị xuất khẩu
- Tôm, cua, mực…
- Được chăn nuôi
- Tôm, sò, cua…
- Có giá trị chữa bệnh

- Làm hại cơ thể động vật - Ong mật…
và người - Sán lá gan, giun đũa…

- Làm hại thực vật - Châu chấu, ốc sên…

- Làm đồ trang trí - San hô, ốc…4. Củng cố
- Yêu cầu HS làm bài tập sau:

Em hãy chọn các từ ở cột B sao cho tương ứng
với câu ở cột A.

Đáp
Cột A Cột B
án

1- Cơ thể chỉ là một tế bào a- Ngành chân
nhưng thực hiện đủ các chức khớp
năng sống của cơ thể. b- Các ngành
2- Cơ thể đối xứng toả tròn, giun
thường hình trụ hay hình dù với c- Ngành ruột
2 lớp tế bào. khoang
3- Cơ thể mềm, dẹp, kéo dài d- Ngành thân
hoặc phân đốt mềm
4- Cơ thể mềm, thường không e- Ngành động
phân đốt và có đá vôi vật nguyên
5- Cơ thể có bộ xương ngoài sinh
bằng kitin, có phần phụ phân
đốt.IV. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Ôn tập toàn bộ phần động vật không xương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản