Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn và vai trò củachúng Trình bày được các thành phần cấu tạo hệ bạch huyết và vai trò của chúng 2/ Kỹ năng: Nhận biết được đường đi của máu trong 2 vòng tuần hoàn và chứcnăng của từng vòng Nhận biết được đường đi của bạch huyết và chức năng của hạch bạch

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn và vai trò của
-

chúng

Trình bày được các thành phần cấu tạo hệ bạch huyết và vai trò của
-

chúng

2/ Kỹ năng:

Nhận biết được đường đi của máu trong 2 vòng tuần hoàn và chức
-

năng của từng vòng

Nhận biết được đường đi của bạch huyết và chức năng của hạch bạch
-

huyết

3/ Thái độ:

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Tranh phóng to hình 16.1 – 2 SGK

Phiếu bài tập
-

Sơ đồ sự luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ
-

2/ Học sinh
-

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

Tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?
-

Tại sao nhóm máu O gọi là nhóm chuyên cho nhóm AB lại được gọi
-

là nhóm máu chuyên nhận?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

Hệ tuần hoàn gồm có những cơ quan nào? Mỗi cơ quan có chức năng
-

gì? Để hiểu rõ chúng ta tìm hiểu ở bài 16 này

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái I/ Tuần hoàn máu:

quát về hệ tuần hoàn máu - Hệ tuần hoàn

Mục tiêu: HS nắm được. máu gồm tim và hệ

Cách tiến hành: mạch tạo thành

tuần hoàn
- GV treo tranh 16.1 - HS quan sát tranh và vòng

- GV giới thiệu đây là sơ đồ đọc thông tin nhỏ và vòng tuần

cấu tạo hệ tuần hoàn máu - HS thảo luận nhóm hoàn lớn
- Hệ tuần hoàn máu gồm trả lời các câu hỏi - Vòng tuần hoàn

những cơ quan nào? - HS lên bảng trình bày nhỏ: máu đỏ tươi

từ tâm thất phải 
- Gv hướng dẫn HS mô tả - HS khác nhận xét

động mạch phổi 
đường đi của vòng tuần hoàn

máu trong vòng tuần hoàn phổi trao đổi khí

- Hãy mô tả đường đi của thành máu đỏ tươi

 tĩnh mạch phổi
máu trong vòng tuần hoàn lớn

 tâmnhĩ trái
và nhỏ?

- Phân biệt vai trò của tim và - Vòng tuần hoàn

hệ mạch trong vòng tuần hoàn lớn: Máu đỏ tươi

từ tâm tất trái 
lớn và nhỏ?

động mạch chủ 
- Hãy nhận xét vai trò của hệ

tuần hoàn máu? cơ quan trao đổi

- GV chốt lại ý chính và nói khí và trao đổi chất

rõ hơn về vai trò của tim và hệ thành máu đỏ thẫm

 tĩnh mạch chủ
mạch tạo thành vòng tuần

tâm nhĩ trái
hoàn lớn và vòng tuần hoàn

nh ỏ

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hệ

bạch huyết - Hs trả lời II/ Lưu thông bạch
Cách tiến hành: huyết
- HS quan sát tranh

- Nước mô là gì? - Hs đọc thông tin - Hệ bạch huyết

- Thế nào là bạch huyết? - HS thảo luận nhóm gồm 2 phân hệ

trả lời các câu hỏi - Phân hê lớn: thu
- GV treo tranh hình 16.2

- Hệ bạch huyệt gồm những - HS khác nhân xét – nhận bạch huyết

phân hệ nào? bổ sung từ phần trên bên

- Phân hệ lớn và phân hệ trái và phân

nhỏ thu nhận bạch huyết từ dưới cơ thể

những vùng nào của cơ thể? hệ nhỏ:
- Phân

- Phân hệ lớn và phân hệ Thu nhận bạch

nhỏ gồm những thành phần huyết từ phần

cấu tạo nào? trên bân phải
-

- GV treo sơ đồ luân chuyển - Sơ đồ lưu

bạch huyết trong mỗi phân hệ chuyển bạch

- Sự luân chuyển bạch huyết huyết:

 Mao mạch bạch
trong mỗi phân hệ đều qua


những thành phần cấu tạo huyết mạch


bạch huyết
nào?

- Nhận xét về vai trò của hệ Hạch bạch huyết


bạch huyết? Mạch bạch
huyết lớn  Ong

bạch huyết  Tĩnh

mạch

IV/ CỦNG CỐ:

- Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Máu mang các chất dinh dưỡng và oxi đi nuôi cơ thể được xuất phát

từ ngăn nào của tim?

a. Tâm nhĩ phải b. Tâm thất phải

b. Tâm nhĩ trái c. Tâm Thất trái

2. Hệ bạch huyết có vai trò gì trong đời sống?

V/ DẶN DÒ:

- Học sơ đồ 16.1 – 2 SGK – Học ghi nhớ

- Chuẩn bị bài mới: “Tim và mạch máu”
Tuần : Tiết 17
9 Ngày :

TIM VÀ HỆ MẠCH
BÀI 17 :I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- HS nhận biết vị tr1i, hình dạng, cấu tạo bên ngoài và bên trong của tim (

cấu tạo thành cơ và van tim)

- Sự khác nhau căn bản giữa cấu tạo của động mạch, tĩnh mạch và mao

mạch

- Các pha trong 1 chu kỳ co dãn của tim từ đó hiểu được tại sao cơ thể làm

việc suốt đời

- Mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng

2/ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỷ năng tư duy, tự đoá3/ Thái độ:

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Tranh phóng to: 16.1 – 17.1 – 2 –3 – 4

- Các bảng 17.1 –2
- Phiếu học tập

2/ Học sinh

-

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

- Vai trò của hệ bạch huyết và hệ tuần hoàn máu?

3/ Các hoạt động dạy và học:

b) Mở bài:

Tim có cấu tạo như thế nào để thực hiện tốt vai trò “bơm” tạo lực đẩy

máu trong hệ tuần hoàn? Đẩ hiểu rõ chúng ta tìm hiểu ở bài hôm nay

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

- Hoạt động 1:

- Mục tiêu: HS nắm được.

- Cách tiến hành:- Hoạt động 2:

- Mục tiêu : Hs biết được
- Cách tiến hành:- Hoạt động 3:

- Mục tiêu: HS nắm được -

- Cách tiến hành

IV/ CỦNG CỐ:

V/ DẶN DÒ:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản