Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 21:HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - HS trình bày được các đặc điểm chủ yếu trong cơchế thông khí ở phổi - Trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào 2/ Kỹ năng: - Quan sát tranh hình - Vận dụng kiến thức liên quan giải thích hiện tượng thức tế - Hoạt động nhóm 3/ Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ rèn luyện cơ quan hô hấp để có sức khoẻ tốt

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 21:HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

BÀI 21: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- HS trình bày được các đặc điểm chủ yếu trong cơchế thông khí ở phổi

- Trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

2/ Kỹ năng:

- Quan sát tranh hình

- Vận dụng kiến thức liên quan giải thích hiện tượng thức tế

- Hoạt động nhóm

3/ Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ rèn luyện cơ quan hô hấp để có sức khoẻ tốtII/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Tranh hình SGK

- Bảng phụ : Bảng 21 SGK

- Sơ đồ vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn, tranh vẽ hình SGV

2/ Học sinh

-
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Các cơ quan hô hấp có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào?

- Hô hấp gồm những giai đoạn nào? Có mối liên quan giữa các giai đoạn

đó?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

Sự thông khí và sự trao đổi khí ở phổi diễn ra như thế nào? Bài học hôm

nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

- Hoạt động 1: Tìm hiểu I/ Sự thông khí ở

cơ chế thông khí ở phổi:

phổi - Sự thông khí ở
- HS quan sát SGK hình

- Mục tiêu: HS trình phổi nhờ cử
21.1 –2

bày được.cơ chế thông - Xương sườn nâng lên, cơ động hô hấp(hít

khí ở phổi thực chất là liên sườn và cơ hjoành co, vào, thở ra)

hít vào và thở ra. Thấy lồng ngực kéo lên, rộng và - Các cơ liên

được sự phối hợp hoạt sườn, cơ hoành,
nhô ra
động của các cơ quan - Các HS khác nhận xét cơ bụng phối

: cơ, xương, thần - Cơ liên sườn ngoài co làm hợp với xương

tập hợp xương ức và ức, xương sườn
kinh….

- Cách tiến hành: xương sườn có điểm tựa trong cử động

- Vì sao các xương linh động với cột sống sẽ hô hấp làm thay

sườn được nâng lên chuyển động đồng thời đổi thể tích lồng

thì thể tích lồng ngực theo 2 hướng: lên trên và ngựcmà ta thực

tăng và ngược lại? ra 2 bên làm lồng ngực mở hiện được hít

- GV gợi ý: Khi lồng rộng sang hai bên là chủ vào và thở ra,

ngực được kéo lên yếu giúp cho không

phía trên đồng thời khí trong phổi

được nhô ra phía trước - Cơ hoành co làm lồng thường xuyên

=> Thể tích lồng ngực ngực mở rộng mở rộng được đổi mới

khi thở ra nhỏ hơn thể thêm về phía dưới, ép - Dung tích phổi

tích lồng ngực khi hít xuống khoang bụng phụ thuộc vào:

- Cơ liên sườn ngoài và cơ giới tính, tầm
vào

- GV nêu câu hỏi thảo hoành dãn ra làm lồng vóc, tình trạng

luận : ngực thu nhỏ trở về vị trí sức khoẻ, sự

- Các cơ ở lồng ngữc đã cũ luyện tập…

phối hợp hoạt động - Ngoài ra còn có sự tham
như thế nào để tăng gia của một số cơ khác

giảm thể tích lồng trong các trường hợp thở

ngực? gắng sức

- Dung tích phổi khi hít - Câu 2: Dung tích phổi khi

vào, thở ra bình hít vào và thở ra lúc bình

thường và gắng sức có thường cũng như khi gắng

thể phụ thuộc vào các sực có thể phụ thuộc vào

yếu tố nào? các yếu tố: Tầm vóc, giới

tính, tình trạng sức khoẻ,

bệnh tật. Sức luyện tập II/ Sự trao đổi khí

- GV nhận xét – bổ ở phổi và tế bào

- Sự trao đổi khí ở
sung

- Vì sao ta nên tập hít phổi:

thở sâu? - O2 khuếch tán

- Hoạt động 2: Tìm hiểu từ phế nang vào

về trao đổi khí ở phổi máu

và tế bào - CO2 khuếch tán

- Mục tiêu : Hs trình từ máu vào tế

bày được các cơ chế bào

- Oxi : máu  tế bào và
trao đổi khí ở phổi và - Sự trao đổi khí ở
phổi  máu
ở tế bào đó là sự tế bào:

- Cacbonic: tế bào máu  - O2 khuếch tán
khuếch tán của các

chất khí: oxi và phổi từ máu vào tế

- Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra
cacbonic bào

- Cách tiến hành: thấp rõ rệt do O2 khuếch - CO2 khuếch tán

- Sự trao đổi khí ở phổi tán từ phế nang vào máu từ tế bào vào

và tế bào thực hiện mao mạch máu

theo cơ chế nào? - Tỉ lệ % CO2 trong khí thở

- Nhận xét về thành ra cao rõ rệt do CO2

phần khí cacbonic và khuếch tán từ máu mao

oxi khi hít vào và thở mạch ra phế nang

- Hơi nước bão hoà trong
ra?

- Do đâu có sự chênh khí thở ra do được làm ẩm

lệch nồng độ các chất bởi lớp niêm mạc tiết chất

nhầy phủ toàn bộ đường
khí?

- GV cho HS thảo luận dẫn khí

nhóm trả lời các câu - Tỉ lệ % N2 trong khí hít

hỏi: vào và thở ra khác nhau

- Hãy giải thích sự khác không nhiều, ở khí thở ra

nhau ở mỗi thành có cao hơn chút do tỉ lệ O2
phần của khí hít vào bị hạ thấp hẳn. Sự khác

và thở ra? nhau này không có ý nghĩa

- Mô tả sự khuếch tán sinh học

của oxi và cacbonic - Mô tả sự khuếch tán của

- GV nhận xét – bổ oxi và cacbonic

- Trao đổi khí ở phổi:
sung

- Sự trao đổi khí ở phổi - Nồng độ O2 trong không

thực chất là sự trao khí phấ nang cao hơn trong

đổi khí giữa mao máu mao mạch nên O2

mạch phế nang với khuếch tán từ không khí

phế nang, còn nồng độ phế nang vào máu

oxi trong mao mạch - Nồng độ C O2 trong máu

thấp, còn cacbonic cao mao mạch cao hơn trong

và ngược lại không khí phế nang, nên

- Sự trao đổi khí ở tế CO2 khuếch tán từ máu

bào là sự trao đổi khí vào không khí phế nang

giữa tế bào và mao - Trao đổi khí ở tế bào:

mạch. Ơ tế bào tiêu - Nồng độ O2 trong máu cao

dùng oxi nhiều nên hơn trong tế bào nên O2

nồng độ oxi thấp, khuếch tán từ máu vào tế
cacbonic cao. Máu ở bào

vòng tuần hoàn lớn đi - Nồng độ C O2 trong tế bào

tới các tế bào giàu cao hơn trong máu nên

oxi có sự chênh CO2 khuếch tán từ tế bào

lệch nồng độ các chất vào máu

dẫn đến khuếch tán

- Giữa sự trao đổi khí ở

tế bào và ở phổi thì ở

đâu là quan trọng?

- GV lưu ý: Chính sự

tiêu tốn oxi ở tế bào

đã thúc đẩy sự trao đổi

khí ở phổi. Vậy sự

trao đổi khí ở phổi tạo

điều kiện cho sự trao

đổi khí ở tế bào

IV/ CỦNG CỐ:

- Nhờ hoạt động của các cơ quan , bộ phận nào mà không khí trong phổi

thường xuyên được đổi mới?

- Thực chất trao đổi khí ở phổi là gì?
- Thực chất trao đổi khí ở tế bào là gì?

V/ DẶN DÒ:

- Học ghi nhớ

- Soạn bài 22: “Vệ sinh hô hấp”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản