Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 22 :VỆ SINH HÔ HẤP

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - HS trình bay được tác hai của tác nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp - Giảithích được cơ sở khoa học của việc luyện tập thể dục thể thao đúng cách - Đề ra biện pháp luyện tập để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh và tích cực hành động ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm không khí 2/ Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Kỹ năng hoạt động nhóm...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 22 :VỆ SINH HÔ HẤP

BÀI 22 : VỆ SINH HÔ HẤPI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- HS trình bay được tác hai của tác nhân gây ô nhiễm không khí đối với

hoạt động hô hấp

- Giảithích được cơ sở khoa học của việc luyện tập thể dục thể thao đúng

cách

- Đề ra biện pháp luyện tập để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh và tích cực

hành động ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm không khí

2/ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Kỹ năng hoạt động nhóm3/ Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn cơ quan hô hấp

- Y thức bảo vệ môi trường

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Bảng 22 – Các tác nhân gây hại đường hô hấp
2/ Học sinh

- Một số hình ảnh về ô nhiễm không khí và tác hại

- Tư liệu về thành tích rèn luyện cơ thể đặc biệt với hệ hô hấp

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Thực chất của qú trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào là gì?

- Nhờ hoạt động của các cơ quan, bộ phận nào mà không khí trong phổi

thường xuyên được đổi mới?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh hô hấp?

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

- Hoạt động 1: Xây dựng I/ Cần bảo vệ hệ hô

biện pháp bảo vệ hệ hô hấp hấp khỏi các tác

tránh các tác nhân có hại nhân có hại:

- Mục tiêu: HS chỉ ra các tác - Cầ tích cực xây

nhân gây hại cho hệ hô hấp dựng môi

– Nêu biện pháp bảo vệ trường sống và
tránh các tác nhân có hại làm việc có bầu

- Cách tiến hành: không khí trong

- Thế nào là không khí bị ô - Không khí chứa ít sạch, ít ô nhiễm

nhiễm? oxi, nhiều cacbonic, bằng các biện

nhiều khí độc, nhiều pháp:

vi khuẩn gây bệnh - Trồng nhiều cây

- HS quan sát bảng 22 xanh

- Các tác nhân nào gây hại SGK – Thảo luận - Không xã rác

tới hoạt động hô hấp? nhóm và trả lời các bừa bãi

- Hãy đề ra các biện pháp câu hỏi - Không hút thuốc

bảo vệ hệ hô hấp tránh các - Các loại tác nhân lá

tác nhân có hại? như: Bụi, khí độc có - Đeo khẩu trang

- GV lưu ý: Ở câu hỏi 2 HS hại như NOx, SOx, chống bụi khi

có thể kể rất nhiều biện làm vệ sinh hay
CO, nicotin….

pháp, sau đó GV tóm tắt lại - Không hút thuốc lá, khi hoạt động

các vấn đề: Bảo vệ môi trồng nhiều cây xanh, trong môi

trường chung, môi trường thường xuyên dọn vệ trường nhiều bụi

làm việc, bảo vệ chính bản sinh, không khạc nhổ

bừa bãi……….
thân mình

- Em đã làm gì để tham gia - Các nhóm khác nhận
bảo vệ môi trường trong xét – bổ sung

sạch ở trường, lớp? II/ Cần tập luyện

- Hoạt động 2: Xây dựng các để có một hệ hô

biện pháp tập luyện để có hấp kkhoẻ mạnh

một hệ hô hấp khoẻ - Cần tích cực rèn

- Mục tiêu : Hs chỉ ra được luyện để có một hệ

lợi ích của việc tập luyện hô hấp khoẻ mạnh

hít thở sâu từ nhỏ. Xây bằng luyện tập thể

dựng cho mình phương - Tập thể thao thường thao phối hợp tập

pháp luyện tập phù hợp có xuyên từ nhỏ sẽ làm thở sâu và giảm

hiệu quả tăng thể tích lồng nhịp thở thường

- Cách tiến hành: ngực xuyên, từ bé

- Vì sao khi luyện tập thể - Hít thở sâu đẩy được

thao đúng cách thì có được nhiều khí cặn ra

dung tích sống lí tưởng? ngoài

Giải thích vì sao khi thở sâu - HS thảo luận nhóm

và giảm số nhịp thở trong trả lời câu hỏi:

mỗi phút sẽ làm tăng hiệu - Dung tích sống là thể

quả hô hấp? tích không khí lớn

- GV bổ sung thêm: nhất mà cơ thể có thể
- Dung tích sống phụ thuộc hít vào và thở ra

vào dung tích phổi và dung - Các nhóm khác nhận

tích cặn. Dung tích phổi xét – bổ sung

phụ thuộc vào dung tích

lồng ngực. Dung tích lồng

ngực phụ thuộc vào sự phát

triển của khung xương

sườn. Ơ độ tuổi phát triển

tập luyện thì khung xương

sườn mở rộng, sau tuổi đó

thì không phát triển được

nữa

- GV kết luận: Khi thở sâu và

giảm nhịp thở trong 1 phút

sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp

- Hãy đề ra biện pháp tập

luyện để có hệ hô hấp khoẻ

mạnh?

- Quá trình tập luyện để tăng

dung tích sống phụ thuộc
vào yếu tố nào?

IV/ CỦNG CỐ:

1/ Nêu tác hại của khói thuốc lá đối với hệ hô hấp

2/ Để tạo môi trường không khí trong lành, hạn chế ô nhiễm không khí từ

bụi nhà máy, xe cộ… Em hãy trình bày các biện pháp để khắc phục?

3/ Dung tích sống là gì? Chúng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Làm thế

nào để tăng dung tích sống?

V/ DẶN DÒ:

- Học ghi nhớ SGK

- Chuẩn bị bài “ Thực hành: Hô hấp nhân tạo”. Đem theo gạc cứu thương

và vuông vải màu 40 x 40cm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản