Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 23 :THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: - Hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo - Nắm được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo - Biết phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: - Gối cá nhân - Gạc cứu thương hoặc vải mềm 2/ Học sinh

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 23 :THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO

BÀI 23 : THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠOI/ MỤC TIÊU:

- Hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo

- Nắm được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo

- Biết phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Gối cá nhân

- Gạc cứu thương hoặc vải mềm

2/ Học sinhIII/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Không có

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:
Em đã từng thấy nạn nhân ngừng hô hấp chưa? Cơ thể khi ngừng hô hấp đột

ngột dẫn tới hậu quả gì? Có thể cấp cứu nạn nhânngừng hô hấp độtngột bằng

cách nào? bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề đó

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

- Hoạt động 1: Tìm hiểu các I/ Các tình huống

tình huống cần được hô hấp cần được hô hấp

nhân tạo nhân tạo:

- Cách tiến hành: - HS hoạt động cá nhân - Khi bị chet đuối

 phổi ngập
- Có những nguyên nhân nào trả lời câu hỏi

nước  cần loại
làm hô hấp của người bị - Các HS khác nhận

gián đoạn? xét – bổ sung bỏ nước trong

- Gv nhận xét – bổ sung phổi

- Khi bị điện giật:

Do cơ hô hấp và

có thể cơ tim bị

co cứng  Ngắt

dòng điện

- Khi bị lâm vào
môi trường ô

nhiễm hoặc

- Hoạt động 2: Tiến hành hô thiếu khí: Ngất

hay ngạc thở 
hấp nhân tạo

- Mục tiêu : Hs biết được các - HS quan sát tranh Khiêng nạn

bước tiến hành khi hà hơi 23.1 trả lời câu hỏi nhân ra khỏi khu

thổi ngạt và ấn lồng ngực vực
- HS quan sát tranh

- Cách tiến hành: 23.2 và trả lời câu hỏi II/ Tập sơ cứu nạn

- HS quan sát GV thực nhân bị ngừng hô
- GV treo tranh hình 23.1

- Phương pháp hà hơi thổi hiện các bước của hấp đột ngột

ngạc được tiến hành như phương pháp hà hơi 1. Phương pháp

thế nào? thổi ngạt và ấn lồng hà hơi thổi

- GV hướng dẫn HS thực ngực ngạt

2. phương pháp
hành - Các nhóm quan sát

SGK và tiến hành ấn lồng ngực
- GV treo tranh hình 23.2

- Phương pháp ấn lồng ngực thực hành phương => SGK

tiến hành như thế nào? pháp hà hơi thổi ngạt

- GV hướng dẫn HS thực và ấn lồng ngực

hiện
- GV nhận xét về cách làm

của các nhómIV/ CỦNG CỐ:

- GV nhận xét buổi thực hành

- Cho điểm các nhóm

- HS dọn vệ sinh lớp

V/ DẶN DÒ:

- Làm bài thu hoạch theo các câu hỏi trong SGK trang 77

- Chuẩn bị bài: “Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản