Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 24 : TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - HS trình bày được: - Các nhóm chất trong thức ăn - Các hoạt động trong quá trình tiêu hoá - Vai trò của tiêu hoá với cơ thể người - Xác định được trên hình vẽ và mô hình các cơ quan của hệ tiêu hoá ở người 2/ Kỹ năng: - Rèn kỹ năng: Quan sát tranh, sơ đồ - Rèn tư duy tổng hợ, hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dụu ý thức bảo vệ hệ tiêu hoá II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: - Các sơ đồ SGK -...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 24 : TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ

BÀI 24 : TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- HS trình bày được:

- Các nhóm chất trong thức ăn

- Các hoạt động trong quá trình tiêu hoá

- Vai trò của tiêu hoá với cơ thể người

- Xác định được trên hình vẽ và mô hình các cơ quan của hệ tiêu hoá ở

người

2/ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng: Quan sát tranh, sơ đồ

- Rèn tư duy tổng hợ, hoạt động nhóm

3/ Thái độ: Giáo dụu ý thức bảo vệ hệ tiêu hoá

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Các sơ đồ SGK

- Mô hình cơ thể người

- Hình 24.3 SGK

- Bảng phụ
2/ Học sinh

-

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Không có

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

Con người thường ăn những loại thức ăn gì?

Sự ăn và biến đổi thức ăn trong cơ thể người có tên gọi là gì?

Quá trình tiêu hóa trong cơ thể người diễn ra như thế nào?

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

- Hoạt động 1: THức ăn và I/ Thức ăn và sự

sự tiêu hoá tiêu hoá

- Mục tiêu: HS trình bày - Thức ăn gồm

được.hai nhóm thức ăn có - Hằng ngày đã có quá các chất vô cơ

chất vô cơ và chất hữu cơ. trình oxi hoá các chất và chất hữu cơ

Các hoạt động trong quá hữu cơ trong cơ thể - Hoạt động tiêu

trình tiêu hoá và vai trò của như protein, gluxit, hoá gồm: Ăn,
lipit để sinh ra các đẩy các chất
tiêu hoá

- Cách tiến hành: năng lượng sống cần trong ống tiêu

- Tại sao chúng ta cần ăn? cho các hoạt động háo, tiêu hoá

Thức ăn có vai trò quan của tế bào. Vậy vai thức ăn, hấp thụ

trọng đối với cơ thể như thế trò đầu tiên của thức chất dinh

ăn là bù đắp lại sự dưỡng, thải bã
nào?

- Hằng ngày chúng ta ăn hao hụt này. Thức ăn - Nhờ quá trình

nhiều loại thức ăn, vậy còn là nguyên liệu tiêu hoá, thức ăn

chúng thuộc loại chất gì? xây dựng các tế bào biến đổi thành

- GV treo 2 sơ đồ mới thay thế cho các cấht dinh dưỡng

- GV nêu câu hỏi thảo luận tế bào đã chết và giúp và thải cặn bã

cơ thể lớn lên
nhóm:

- Các chất nào trong thức ăn - HS thảo luận nhóm

không bị biến đổi về mặt trả lời các câu hỏi

hoá học trong quá trình tiêu - Các nhóm khác nhận

xét – bổ sung
hoá?

- Các chất nào bị biến đổi

hoá học trong quá trình tiêu

hoá?

- Quá trình tiêu hoá gồm
những hoạt động nào?

- Hoạt động nào là quan

trọng?

- Vai trò của thức ăn trong

quá trình tiêu hoá?

- GV nhân xét – bổ sung

- GV lưu ý thêm: Thức ăn dù

biến đổi bằng cách nào thì II/ Các cơ quan

cuối cùng thành chất hấp - HS quan sát tranh và tiêu hoá

thụ được thì mới có tác trả lời câu hỏi: 1. Ong tiêu hoá:

dụng với cơ thể - Hai phần: Ong tiêu - Miệng, hầu,

- Hoạt động 2: Tìm hiểu các hoá và tuyến tiêu hoá thực quản, dạ

cơ quan tiêu hoá - Tuyến tiêu hoá: có dày, ruột non,

- Mục tiêu : Hs xác định ống dẫn chất tiết đổ ruột già, hậu

được các cơ quan tiêu hoá vào ống tiêu hoá môn

trên cơ thể người - Thành ống tiêu hoá:

- Cách tiến hành: cấu tạo bởi 4 lớp: 2. Tuyến tiêu

màng bao bọc bên
- GV treo tranh hình 24.3 hoá:

- Hãy kể tên các cơ quan tiêu ngoài, lớp cơ, lớp - Tuyến nước bọt

hoá và cho biết các cơ quan dưới niêm mạc và lớp - Tuyến gan
này có thể xếp thành mấy niêm mạc - Tuyến tụy

phần? - HS thảo luận nhóm - Tuyến vị

- Nêu vai trò của các cơ quan điền bảng - Tuyến ruột

tiêu hoá mà em đã được - Các nhóm khác nhận

biết từ trước? xét – bổ sung

- GV treo bảng phụ- Bảng 24

- GV nhận xét – bổ sungIV/ CỦNG CỐ:

1/Quá trình tiêu hoá được thực hiện nhờ các hoạt động của các cơ quan

nào?

2/ Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động nào?

V/ DẶN DÒ:

- Học bài

- Soạn bài 25 “ Tiêu hoá ở khoang miệng”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản