Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 25 :TIÊU HOÁ Ở KHOANG MIỆNG

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng - Trình bày được hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày 2/ Kỹ năng: - Rèn kỹ năng: - Nghiên cứu thông tin, tranh hình tìm kiến thức - Khái quát hoá kiến thức - Hoạt động nhóm 3/ Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn răng miệng - Ý thức trong khi ăn không được cười đùa II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: - Tranh hình SGK...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 25 :TIÊU HOÁ Ở KHOANG MIỆNG

BÀI 25 : TIÊU HOÁ Ở KHOANG MIỆNGI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng

- Trình bày được hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua

thực quản xuống dạ dày

2/ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng:

- Nghiên cứu thông tin, tranh hình tìm kiến thức

- Khái quát hoá kiến thức

- Hoạt động nhóm

3/ Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn răng miệng

- Ý thức trong khi ăn không được cười đùa

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Tranh hình SGK

- Bảng phụ

2/ Học sinh
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Vai trò của tiêu hoá trong đời sống con người?

- Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi

vào cơ thể theo con đường tiêu hoá thì cần phải qua những hoạt động n ào

của hệ tiêu hoá? Cơ thể người có thể nhận chất này theo con đường khác

hay không?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

- Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu quá trình tiêu hoá ở khoang

miệng diễn ra như thế nào?

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tiêu ở
I/ Tiêu hoá

hoá ở khoang miệng khoang miệng :

Mục tiêu: HS chỉ ra được 1. Biến đổi lý

hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở học

khoang miệng là biến đổi lý – Tiết nước bọt,


học và một phần biến đổi hoá – Cá nhân đọc thông tin nhai, đảo trộn thức

học và trả lời các câu hỏi: ăn, tạo viên thức

Cách tiến hành: – Khi thức ăn vào trong ăn


– Khi thức ăn vào miệng sẽ miệng sẽ diễn ra các – Tác dụng: làm
– –

có những hoạt động nào xảy hoạt động: tiết nước mềm thức ăn, giúp

bọt, nhai, đảo trộn thức thức ăn thấm nước
ra?

ăn, tạo viên thức ăn và bọt, tạo viên vừa

hoạt động của enzim để nuốt

amilaza trong nước bọt 2. Biến đổi hoá

– Răng cửa vát, sắc học


– Em hãy cho biết đặc điểm dùng để cắt thức ăn. – Hoạt động của
– –

của từng loại răng:răng nanh, Răng nanh nhọn dùng enzim amilaza

răng cửa, răng hàm và chức để xé thức ăn. Răng trong nước bọt

năng của từng loại này? hàm có những mấu lồi – Tác dụng: Biến


– Lưỡi có vai trò gì trong quá nghiền thức ăn đổi một phần tinh


amilaza bột (chín) thành
trình tiêu hoá? – Do enzim


– Khi nhai cơm lâu trong trong nước bọt đã biến đường mantôzơ


miệng thấy có cảm giác ngọt đổi một phần tinh bột

(chín) tronh thức ăn
là vì sao?

thành đường mantozơ

– HS hoạt động nhóm

– GV cho Hs hoạt động nhóm điền bảng


điền bảng – Các nhóm trình bày –


– GV nhận xét – đánh giá và Các nhóm khác nhận


bổ sung xét , bổ sungII/ Nuốt và đẩy

Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt thức ăn qua thực

động nuốt và đẩy thức ăn qua quản

thực quản – Nhờ hoạt động


Mục tiêu : Hs trình bày được của lưỡi thức ăn

hoạt động nuốt và đẩy thức được đẩy xuống
– HS quan sát tranh


ăn,liên hệ với thực tế – Giai đoạn 1: viên thực quản


Cách tiến hành: thức ăn được tạo ra ở – Thức ăn qua


miệng - giai đoạn tùy thực quản xuống
– Treo tranh hình 25.3


– Hoạt động nuốt thức ăn ý mình dạ dày nhờ hoạt


gồm mấy giai đoạn ? giai đoạn – Giai đoạn 2: viên động của các cơ


nào là tùy ý mình, giai đoạn thức ăn được lưỡi đẩy thực quản

- hoạt
nào là hoạt động phản xạ? xuống hầu

động nuốt phản xạ

– Khi nuốt lưỡi đưa lên

bịt kín đường ra miệng,

– Trong việc nuốt thức ăn: lưỡi gà nâng lên bịt kín


lưỡi, lưỡi gà, nắp thanh quản đường lên khoang mũi,

hoạt động như thế nào? sụn thanh thiệt hạ

xuống bịt kín đường

vào khí quản làm cho

viên thức ăn chỉ có một

đường là xuống thực

quản

– Hãy giải thích vì sao không – Nếu đang nuốt thức
– –

nên nói chuyện khi ăn? ăn ta nói chuyện gây ra

các phản xạ hắt hơi, ho

đẩy thức ăn ra ngoài.

Đó là hành động bất

– GV cho HS thảo luận lịch sự, mất vệ sinh


nhóm trả lời các câu hỏi trong – HS thảo luận nhóm


trả lời các câu hỏi – các
SGK

– Nuốt diễn ra nhờ hoạt động nhóm khác nhận xét, bổ


của cơ quan nào là chủ yếu và sung

có tác dụng gì? – Hoạt động của lưỡi là

chủ yếu và có tác dụng

đẩy thức ăn từ khoang

miệng xuống thực quản

– Lực đẩy viên thức ăn qua – Nhờ sự phối hợp nhịp
– –

thực quản xuống dạ dày đã nhàng của các cơ thực

được tạo ra như thế nào? quản

– Thức ăn qua thực quản có


được biến đổi về mặt lí học và – Thời gian đi qua thực


hoá học không? quản ngắn nên thức ăn

– GV nhận xét – đánh giá – không bị biến đổi về lí


bổ sung học và hoá học

IV/ CỦNG CỐ:

1. Sự tiêu hoá thức ăn trong miệng về mặt lí học và hoá học mặt nào

quan trọng hơn? Tại sao?

2. Khi nuốt thức ăn môi ngâm hay hở ra? Tại sao?

V/ DẶN DÒ:

- Học ghi nhớ

- Soạn bài tiếp theo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản