Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 28 :TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm: Các hoạt động Các cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động Tác dụng và kết quả của hoạt động 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng: Hoạt động độc lập với SGK, hoạt động nhóm Tư duy dự đoán 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hoá II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình SGK Bảng phụ Biến đổi thức ăn ở dạ dày Các hoạt động tham gia Cơ quan hay tế bào thực hiện...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 28 :TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

BÀI 28 : TIÊU HOÁ Ở RUỘT NONI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm:

Các hoạt động

Các cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động

Tác dụng và kết quả của hoạt động

2/ Kỹ năng:

Rèn kỹ năng:

Hoạt động độc lập với SGK, hoạt động nhóm

Tư duy dự đoán

3/ Thái độ:

Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hoá

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

Hình SGK

Bảng phụ

Biến đổi thức ăn Các hoạt động Cơ quan hay tế Tác dụng của

ở dạ dày bào thực hiện hoạt động
tham gia
Tiết dịch - Tuyến gan, Thức ăn hoà
- -

tuyến tụy, tuyến loãng trộn đều

Muối mật ruột dịch
-
Sự biến đổi lí
Phân nhỏ thức
tách lipit thành -
học
giọt nhỏ biệt lập ăn

tạo nhũ tương

hoá

Tinh bột, - Tuyến nước Biến đổi tinh
- -

Protein chịu tác bọt ( Enzim bột thành đưởng

dụng của enzim đơn cơ thể hấp
Amilaza)

Lipit chịu tác - Enzim Pepsin, thụ được
-
Sự biến đổi háo
Protein axit
dụng của enzim Tripsin, Erepsin -
học
và dịch mật - Muối mật, amin

Lipt
Lipaza -

Glyxêrin + Axit

béo

2/ Học sinh

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:
Sự tiêu hoá ở dạ dày diễn ra như thế nào?

ở dạ dày, biến đổi nào là chủ yếu? Giải thích?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

Khi chúng ta ăn, chỉ có tinh bột và Protein là được tiêu hoá ở miệng

và dạ dày  Như vậy chắc chắn sự hoàn thành quá trình tiêu hoá

phải ở ruột non

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo I/ Ruột non:

của ruột non – Thành ruột có


Mục tiêu: HS chỉ rõ cấu tạo lớp nhưng
4

của ruột non, đặc biệt là lớp mỏng.

niệm mạc có nhiều tuyến tiêu – Lớp cơ chỉ có


háo phù hợp cho sự biến đổi cơ dọc và cơ

hoá học. vòng.

Cách tiến hành: – HS đọc thông tin – Lớp niêm mạc
– –

nhiều tuyến
– GV treo tranh hình 28.1 – SGK và quan sát hình có


– Thảo luận nhóm trả ruột tiết dịch ruột
2 SGK –

lời các câu hỏi: và chất nhầy
– Gv yêu cầu trả lời: – Thành ruột có 4 lớp
– –

nhưng mỏng. Lớp cơ

– Ruột non có cấu tạo như chỉ có cơ dọc và cơ


thế nào? vòng. Lớp niêm mạc có

– Dự đoán xem ở ruột non nhiều tuyến ruột tiết


có hoạt động tiêu hoá nào? dịch ruột và chất nhầy

– GV nhận xét – đánh giá – – Ruột non có các
– –

bổ sung hoạt động tiêu hoá:

biến đổi lí học, biến đổi

hoá học và tiết dịch

tiêu hoá

– Các nhóm khác


nhận xét – bổ sungII/ Tiêu hoá ở ruột

Hoạt động 2: Tìm hiểu tiêu non

hóa ở ruột non 1. Biến đổi lí

Mục tiêu : Hs chỉ ra được các học:


thành phần tham gia vào các – Tiết dịch


hoạt động tiêu hoá và tác dụng Thức ăn hoà loãng
của nó trong sự tiêu hoá thức trộn đều dịch

ăn – HS đọc thông tin – Muối mật tách
– –

Cách tiến hành: lipit thành giọt nhỏ
SGK

– GV cho HS đọc thông tin – Thảo luận nhóm để biệt lập tạo nhũ
– –

điền bảng SGK và trả tương hoá Phân
trong SGK

– GV treo bảng phụ lời các câu hỏi: nhỏ thức ăn


– GV nêu câu hỏi: – Sự biến đổi lí học ở 2. Biến đổi hoá
– –

– Thức ăn xuống tới ruột ruột không đáng kể học:


non còn chịu sự biến đổi lí – Ruột non có đủ


học nữa không? Nếu còn thì enzim để tiêu hoá hết – Tuyến nước bọt


biểu hiện như thế nào? các loại thức ăn (Enzim

Amilaza)
– Sự biến đổi hoá học ở ruột Biến


non được thực hiện đối với đổi tinh bột thành

những loại chất nào trong – Lớp cơ trong thành đưởng đơn cơ thể


thức ăn? Biểu hiện như thế ruột non có tác dụng: hấp thụ được

xáo trộn thức ăn làm – Enzim
nào? Pepsin,


thức ăn ngấm dịch tiêu Tripsin, Erepsin 
– Vai trò của lớp cơ trong


hoá ở từng đoạn và đẩy Protein
thành ruột non là gì? axit

thức ăn di chuyển từ amin

trên xuống dưới – Muối mật,

– Nếu thức ăn không Lipaza  Lipt


– Nếu ở ruột non mà thức được biến đổi ở ruột Glyxêrin + Axit


ăn không được biến đổi thì non sẽ bị đẩy ra ngoài béo

sao? – Các nhóm khác


– GV nhận xét – đánh giá – nhận xét – bổ sung


– Nhai kỹ ở miệng 
bổ sung –

– Gv liên hệ thực tế: Dạ dày đỡ phải co bóp


– Làm thế nào để khi chúng nhiều


ta ăn thức ăn được biến đổi – Thức ăn được


nghiền nhỏ  thấm
hoàn toàn thành chất dinh

đều dịch tiêu hoá 
dưỡng mà cơ thể hấp thụ

được? Biến đổi hoá học được

thực hiện dễ dàng

IV/ CỦNG CỐ:

- Hoạt động chủ yếu ở ruột non là gì?

- Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hoá thì sư

tiêu hoá ở ruột non có thể thế nào?

V/ DẶN DÒ:

- Học ghi nhớ

- Soạn bài 29 : “Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản