Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 31 :TRAO ĐỔI CHẤT

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường với sự trao đổi chất ở tế bào . Trình bày được mối liên quan gửia trao đổi chất của cơ thể với trao đổi chất ở tế bào . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình . Rèn kỹ năng quan sát , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 31.1...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 31 :TRAO ĐỔI CHẤT

BÀI 31 : TRAO ĐỔI CHẤTI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Phân biệt được sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường với sự

trao đổi chất ở tế bào .

Trình bày được mối liên quan gửia trao đổi chất của cơ thể với trao

đổi chất ở tế bào .

2/ Kỹ năng:

Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình .

Rèn kỹ năng quan sát , liên hệ thực tế

Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3/ Thái độ:

Giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

Hình phóng to 31.1 và 31 .2 .

Bảng phụ :

Hệ cơ quan Vai trò trong sự trao đổi chất

– Biến đổi thức ăn  chất dinh dưỡng , thải các chất
– Tiêu hoá
– –
thừa ra ngoài qua hậu môn .

– Hô hấp – Lấy Oxi và thải cacbonic
– –

– Bài tiết – Lọc từ máu , thải bài tiết qua nước tiểu .
– –

– Tuần hoàn – Vận chuyển Oxi và chất dinh dưỡng tới tế bào ;
– –

Vận chuyển CO2 tời phổi và chất thải tới cơ quan bài

tiết .

2/ Học sinh

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá là gì ?

Cần phải làm gì để bảo vệ hệ tiêu hoá khỏi các tác nhân có hại và

đảm bảo tiêu hoá có hiệu quả ?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Em hiểu thế nào là trao đổi chất ? Vật không sống có trao đổi

chất không ? Trao đổi chất ở người diễn ra như thế nào ?b) Hoạt động dạy học :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Trao đổi chất
giữa cơ thể và môi trường

ngoài .

Mục tiêu: Hs hiểu được trao

đổi chất giữa cơ thể và môi I/ Trao đổi chất

trường là đặc trưng cơ bản của giữa cơ thể và môi

sự sống . trường ngoài :
Quan sát tranh

Cách tiến hành: Lấy chất cần thiết vào – Ở cấp độ cơ thể


cơ thể thải cacbonic và chất , môi trường ngoài
– GV treo tranh H31.1


Sự trao đổi chất giữa cơ thể cặn bã ra môi trường cung cấp thức ăn ,

và môi trường ngoài biểu hiện HS hoạt động nhóm trả nước , muối

như thế nào ? lời phiếu bài tập khoáng và Oxi

– Gv treo bảng phụ : Các nhóm khác nhận xét qua hệ tiêu hoá ,


– GV bổ sung , đánh giá bổ sung hệ hô hấp , đồng


Kết luận : Môi trường ngoài HS xem lại bảng phụ thời tiếp nhận chất

cung cấp cho cơ thể thức ăn , của GV và tự rút kết luận . bã , sản phẩm

nước muối khoáng . Qua quá phân huỷ và khí

trình tiêu hoá , cơ thể tổng hợp CO2 từ cơ thể thải

nên những sản phẩm đặc trưng ra ngoài .

của mình , đồng thời thải các

sản phẩm thừa ra ngoài qua
hậu môn . Hệ hô hấp Oxi từ

môi trường ngoài để cung cấp

cho các phản ứng sinh hoá

trong cơ thể và thải ra ngoài

khí cacbonic . Đó là sự trao đổi

chất ở cơ thể đảm bảo cho cơ

thể tồn tại và phát triển . Nếu II/ Trao đổi chất

không có sự TĐC , cơ thể giữa tế bào và môi

không tồn tại được . Ở vật vô trường trong :

cơ , sự TĐC chỉ dẫn tới biến – Sự trao đổi chất


tính và huỷ hoại . Vì vậy TĐC giữa TB và môi

ở sinh vật là đặc tính cơ bản trường trong biểu

của sự sống . – HS dựa trên hình 31.2 hiện :


Hoạt động 2: Trao đổi chấtvận dụng kiến thức  thảo – Chất dinh


giữa tế bào và môi trườngluận trong nhóm thống nhất dưỡng và Oxi

câu trả lời . được TB sử dụng
trong .

Mục tiêu : Hiểu được sự trao Máu mang Oxi và chất cho các hoạt động

đổi chất của cơ thể thực chất dinh dưỡng qua nước mô sống , đồng thời

 tế bào
diễn ra ở tế bào . sản phẩm
các

Cách tiến hành: Hoạt động của tế bào tạo phân huỷ đưa tới
– GV yêu cầu HS đọc thông ra năng lượng , khí các cơ quan thải


tin , quan sát hình 31.2  thảo Cacbonic , chất thải ra ngoài .

luận các câu hỏi Các sản phẩm đó qua – Sự trao đổi chất


Máu và nước mô cung cấp nước mô , vào máu  đến ở tế bào thông qua

hệ hô hấp , bài tiết  thải môi trường trong .
những gì cho tế bào ?

Hoạt động sống của tế bào ra ngoài .

tạo ra những sản phẩm gì ? – Đại diện nhóm phát biểu


Các sản phẩm từ tế bào , các nhóm khác bổ sung .

thải ra được đưa tới đâu ?

Sự trao đổi chất giữa tế

bào và môi trường trong biểu

hiện như thế nào ?

– GV giúp HS hoàn thiện III / Mối quan hệ


hiến thức . giữa TĐC ở cơ

thể và Tế bào :

Hoạt động 3 : Mối quan hệ – Trao đổi chất


giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ – HS dựa vào kiến thức ở ở hai cấp độ có


thể với trao đổi chất ở cấp độ mục 1 và 2 để trả lời câu liên mật
quan

tế bào ho ỉ : thiết với nhau ,

Mục tiêu : Phân biệt được trao Trao đổi chất ơ cấp độ đảm bào cho cơ
đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao cơ thể : Là sự trao đổi giữa thể tồn tại và phát

đổi chất ở cấp độ tế bào . Trình các hệ cơ quan với môi triển .

bày được mối quan hệ về sự trường ngoài để lấy chất

trao đổi chất ở 2 cấp độ này . dinh dưỡng và Oxi cho cơ

Cách tiến hành : thể

– GV yêu cầu HS quan sát Trao đổi chất ở cấp độ tế


hình 31.2  trả lời câu hỏi : bào : là sự trao đổi chất

Trao đổi chất ở cấp độ cơ giữa tế bào và môi trường

thể thực hiện như thế nào ? bên trong .

Nếu trao đổi chất ngừng

thì cơ thể sẽ chết .

TĐC ở cấp độ tế bào được – HS tự rút ra kết luận .


thực hiện như thế nào ? – HS đọc kết luận chung


( khung ghi nhớ SGK )

Nếu TĐC ỡ một cấp

ngừng lại sẽ dẫn tới hậu quả

gì ?

– GV yêu cầu HS rút ra kết


luận về mối quan hệ giữa trao

đổi chất ở 2 cấp độ .
IV/ CỦNG CỐ:

– Ở cấp độ cơ thể sự TĐC diễn ra như thế nào ?


– TĐC ở tế bào có ý nghĩa gì đối với trao đổi chất của cơ thể ?


– Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp tế


bào ?

V/ DẶN DÒ:

– Học ghi nhớ


– Soạn bài 32 : “ Chuyển hoá ”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản