Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 32 : CHUYỂN HOÁ

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong TB gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hóa , là hoạt động cơ bản của sự sống . Phân tích được mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật chất và năng lượng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng phân tích so sánh Rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 32.1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Ở cấp độ...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 32 : CHUYỂN HOÁ

BÀI 32 : CHUYỂN HOÁI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong TB

gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hóa , là hoạt động cơ bản của sự sống .

Phân tích được mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật

chất và năng lượng .

2/ Kỹ năng:

Phát triển kỹ năng phân tích so sánh

Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

Hình phóng to 32.1

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

Ở cấp độ cơ thể sự TĐC diễn ra như thế nào ?

TĐC ở tế bào có ý nghĩa gì đối với trao đổi chất của cơ thể ?
Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp tế

bào ?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: TB thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài . Vật chất

được tế bào sử dụng như thế nào ?

Bài 32 : CHUYỂN HOÁ

b) Hoạt động dạy học :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Chuyển hoá vận I/ Chuyển hoá vật

chất và năng lượng . chất và năng

Mục tiêu: hiểu được lượng :
Hs

chuyển hoá vật chất và năng – TĐC là biểu


lượng bao gồm đồng hoá và dị hiện bên ngoài

hoá , từ đó hiểu được khái của quá trình

niệm chuyển hoá . – HS nghiên cứu thông tin chuyển hoá trong


Cách tiến hành: tự thu nhận kiến thức . tế bào

– GV yêu cầu HS nghiên cứu – Thảo luận nhóm thống – Mọi hoạt động
– – –

thông tin  kết hợp quan sát nhất đáp án như sau : của cơ thể đều bắt

hình 32.1  thảo luận 3 câu Gồm 2 quá trình đối nguồn từ sự

hỏi mục  trang 102 lập là đồng hoá và dị hoá . chuyển hoá trong
Sự chuyển hoá vật chầt và TĐC là hiện tượng trao tế bào .

năng lượng gồm những qua đổi các chất Đồng Dị hoá

Chuyển hoá vật chất và hoá
trình nào ?

Phân biệt trao đổi chất với năng lượng là sự biến đổi T Phân

chuyển hoá vật chất và năng vật chất và năng lượng . ổng giải

lượng ? Năng lượng : hợp chất

o Co cơ  sinh công chất Giải

Năng lượng giải phóng ở tế o Đồng hoá T phóng

bào được sử dụng vào những o Sinh nhiệt ích luỹ năng

hoạt động nào ? – Đại diện nhóm phát biểu , năng lượng


các nhóm khác bổ sung lượng

– Cá nhân tự thu nhận thông


– Gv hoàn chỉnh kiến thức . tin , kết hợp quan sát lại hình


32.1  hoàn thành bài tập ra – Mối quan hệ :


– GV yêu cầu HS tiếp tụcgiấy nháp Đồng hoá và dị


nghiên cứu thông tin   trả – 1 HS lập bảng so sánh hoá đối lập nhau ,


lời câu hỏi mục  trang 103 – 1 HS trình bày mối quan mâu thuẫn nhau


– GV gọi HS lên trả lời hệ : nhưng thống nhất


Không có đồng hoá  và gắn bó chặt chẽ

không có nguyên liệu cho dị với nhau .
– Tương quan
hoá –

Không có dị hoá  không giữa đồng hoá và

có năng lượng cho đồng hoá dị hoá phụ thuộc

– GV hoàn chỉnh kiến thức vào lứa tuổi , giới
.


– Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị – Lớp nhận xét bổ sung tính và trạng thái
– –

hoá ở những độ tuổi và trạng – HS nêu được : cơ thể .


thái khác nhau thay đổi như – Lứa tuổi :


thế nào ? Trẻ em : đồng hoá > dị

hoá

Người già : Dị hoá > đồng II/ Chuyển hoá cơ

bản :
hoá

– Trạng thái : – Chuển hoá cơ
– –

Hoạt động 2: Chuyển hoá cơ Lao động : dị hoá > đồng bản là năng lượng

bản tiêu dùg khi cơ
hoá

Mục tiêu : Nghỉ: Đồng hoá > dị hoá . thể hoàn toàn nghĩ

Cách tiến hành: ngơi .

Cơ thể ở trạng thái nghỉ – Đơn bị :


ngơi có tiêu dùng năng lượng KJ/h/1kg

không ? Tại sao? – HS vận dụng kiến thức đã – Ý nghĩa : Căn
– –

học  trả lời cứ vào chuyển
Có tiêu dùng năng lượng hoá cơ bản để xác

cho hoạt động của tim , hô định tình trạng

GV yêu cầu HS nghiên hấp và duy trì thân nhiệt sức khoẻ , trạng

cứu thông tin  em hiểu – HS hiểu được đó là năng thái bệnh lí .


chuyển hoá cơ bản là gì? Ýlượng để duy trì sự sống

nghĩa của chuyển hoá cơ bản – 1 vài HS phát biểu , lớp


bổ sung . III / Điều hoà sự
?

– GV hoàn thiện kiến thức chuyển hoá vật


Hoạt động 3 : Điều hoà sự chất và năng

chuyển hoá vật chất và năng lượng :

lượng . – Cơ chế thần


Mục tiêu : kinh :

– HS dựa vào thông tin  – Ở não có các
Cách tiến hành : – –

– GV yêu cầu HS nghiên cứunêu được các hình thức : trung khu điều


thông tin SGK  có những Sự điều khiển của hệ thần khiển sự TĐC .

hình thức nào điều hoà sự kinh . – Thông qua hệ


chuyển hoá vật chất và năng Do các hoocmôn tuyến nội tim mạch

lượng ? tiết – Cơ chế thể


– GV hoàn chỉnh kiến thức – Một vài HS phát biểu , Hs dịch do hoocmôn
– –

khác bổ sung đổ vào máu .
IV/ CỦNG CỐ:

– Ghép các câu sau :


1..Đồng hoá a) Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp
1

thụ vào máu

2..Dị hoá b) Tổng hợp chất đặc trưng và tích luỹ năng lượng
2

c) Thải và phân huỷ các sản phẩm thừa ra môi trừơng

3..Tiêu hoá ngoài
3

d) Phân giải chất đặc trưng thàn chất đơn giản và giải

4..Bài tiết phóng năng lượng .
4
– Chuyển hoá là gì ?Chuyển hoá gồm các quá trình nào ?


– Vì sao nói chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản


của cuộc sống ?

V/ DẶN DÒ:

– Học ghi nhớ


– Đọc mục em có biết


– Soạn bài 33 : “ Thân nhiệt ”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản