Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 32 : CHUYỂN HOÁ

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
433
lượt xem
35
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 32 : CHUYỂN HOÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong TB gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hóa , là hoạt động cơ bản của sự sống . Phân tích được mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật chất và năng lượng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng phân tích so sánh Rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 32.1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Ở cấp độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 32 : CHUYỂN HOÁ

  1. BÀI 32 : CHUYỂN HOÁ I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong TB gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hóa , là hoạt động cơ bản của sự sống . Phân tích được mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật chất và năng lượng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng phân tích so sánh Rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 32.1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Ở cấp độ cơ thể sự TĐC diễn ra như thế nào ? TĐC ở tế bào có ý nghĩa gì đối với trao đổi chất của cơ thể ?
  2. Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp tế bào ? 3/ Các hoạt động dạy và học: a) Mở bài: TB thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài . Vật chất được tế bào sử dụng như thế nào ? Bài 32 : CHUYỂN HOÁ b) Hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1: Chuyển hoá vận I/ Chuyển hoá vật chất và năng lượng . chất và năng Mục tiêu: hiểu được lượng : Hs chuyển hoá vật chất và năng – TĐC là biểu – lượng bao gồm đồng hoá và dị hiện bên ngoài hoá , từ đó hiểu được khái của quá trình niệm chuyển hoá . – HS nghiên cứu thông tin chuyển hoá trong – Cách tiến hành: tự thu nhận kiến thức . tế bào – GV yêu cầu HS nghiên cứu – Thảo luận nhóm thống – Mọi hoạt động – – – thông tin  kết hợp quan sát nhất đáp án như sau : của cơ thể đều bắt hình 32.1  thảo luận 3 câu Gồm 2 quá trình đối nguồn từ sự hỏi mục  trang 102 lập là đồng hoá và dị hoá . chuyển hoá trong
  3. Sự chuyển hoá vật chầt và TĐC là hiện tượng trao tế bào . năng lượng gồm những qua đổi các chất Đồng Dị hoá Chuyển hoá vật chất và hoá trình nào ? Phân biệt trao đổi chất với năng lượng là sự biến đổi T Phân chuyển hoá vật chất và năng vật chất và năng lượng . ổng giải lượng ? Năng lượng : hợp chất o Co cơ  sinh công chất Giải Năng lượng giải phóng ở tế o Đồng hoá T phóng bào được sử dụng vào những o Sinh nhiệt ích luỹ năng hoạt động nào ? – Đại diện nhóm phát biểu , năng lượng – các nhóm khác bổ sung lượng – Cá nhân tự thu nhận thông – – Gv hoàn chỉnh kiến thức . tin , kết hợp quan sát lại hình – 32.1  hoàn thành bài tập ra – Mối quan hệ : – – GV yêu cầu HS tiếp tụcgiấy nháp Đồng hoá và dị – nghiên cứu thông tin   trả – 1 HS lập bảng so sánh hoá đối lập nhau , – lời câu hỏi mục  trang 103 – 1 HS trình bày mối quan mâu thuẫn nhau – – GV gọi HS lên trả lời hệ : nhưng thống nhất – Không có đồng hoá  và gắn bó chặt chẽ không có nguyên liệu cho dị với nhau .
  4. – Tương quan hoá – Không có dị hoá  không giữa đồng hoá và có năng lượng cho đồng hoá dị hoá phụ thuộc – GV hoàn chỉnh kiến thức vào lứa tuổi , giới . – – Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị – Lớp nhận xét bổ sung tính và trạng thái – – hoá ở những độ tuổi và trạng – HS nêu được : cơ thể . – thái khác nhau thay đổi như – Lứa tuổi : – thế nào ? Trẻ em : đồng hoá > dị hoá Người già : Dị hoá > đồng II/ Chuyển hoá cơ bản : hoá – Trạng thái : – Chuển hoá cơ – – Hoạt động 2: Chuyển hoá cơ Lao động : dị hoá > đồng bản là năng lượng bản tiêu dùg khi cơ hoá Mục tiêu : Nghỉ: Đồng hoá > dị hoá . thể hoàn toàn nghĩ Cách tiến hành: ngơi . Cơ thể ở trạng thái nghỉ – Đơn bị : – ngơi có tiêu dùng năng lượng KJ/h/1kg không ? Tại sao? – HS vận dụng kiến thức đã – Ý nghĩa : Căn – – học  trả lời cứ vào chuyển
  5. Có tiêu dùng năng lượng hoá cơ bản để xác cho hoạt động của tim , hô định tình trạng GV yêu cầu HS nghiên hấp và duy trì thân nhiệt sức khoẻ , trạng cứu thông tin  em hiểu – HS hiểu được đó là năng thái bệnh lí . – chuyển hoá cơ bản là gì? Ýlượng để duy trì sự sống nghĩa của chuyển hoá cơ bản – 1 vài HS phát biểu , lớp – bổ sung . III / Điều hoà sự ? – GV hoàn thiện kiến thức chuyển hoá vật – Hoạt động 3 : Điều hoà sự chất và năng chuyển hoá vật chất và năng lượng : lượng . – Cơ chế thần – Mục tiêu : kinh : – HS dựa vào thông tin  – Ở não có các Cách tiến hành : – – – GV yêu cầu HS nghiên cứunêu được các hình thức : trung khu điều – thông tin SGK  có những Sự điều khiển của hệ thần khiển sự TĐC . hình thức nào điều hoà sự kinh . – Thông qua hệ – chuyển hoá vật chất và năng Do các hoocmôn tuyến nội tim mạch lượng ? tiết – Cơ chế thể – – GV hoàn chỉnh kiến thức – Một vài HS phát biểu , Hs dịch do hoocmôn – – khác bổ sung đổ vào máu .
  6. IV/ CỦNG CỐ: – Ghép các câu sau : – 1..Đồng hoá a) Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp 1 thụ vào máu 2..Dị hoá b) Tổng hợp chất đặc trưng và tích luỹ năng lượng 2 c) Thải và phân huỷ các sản phẩm thừa ra môi trừơng 3..Tiêu hoá ngoài 3 d) Phân giải chất đặc trưng thàn chất đơn giản và giải 4..Bài tiết phóng năng lượng . 4 – Chuyển hoá là gì ?Chuyển hoá gồm các quá trình nào ? – – Vì sao nói chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản – của cuộc sống ? V/ DẶN DÒ: – Học ghi nhớ – – Đọc mục em có biết – – Soạn bài 33 : “ Thân nhiệt ” –

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản