Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 35 :ÔN TẬP HỌC KÌ I

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức HK I Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 2/ Kỹ năng: Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh : Tế bào , cung phản xạ , cấu tạo xương dài … III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ? Kể những điều em biết về Vitamin và vai trò của các...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 35 :ÔN TẬP HỌC KÌ I

BÀI 35 : ÔN TẬP HỌC KÌ II/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Hệ thống hóa kiến thức HK I

Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học .

2/ Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

Tranh : Tế bào , cung phản xạ , cấu tạo xương dài …

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ?

Kể những điều em biết về Vitamin và vai trò của các loại Vitamin

đó ?

Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang

thai ?

3/ Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Hệ thống hóa Tòan bộ nội

kiến thức dung trong bảng

( từ 35.1  35 .
Mục tiêu: Hs biết hệ thống

hóa kiến thức theo các nội 6 ) như SGK

– Các nhóm tiến hành
dung . –

Cách tiến hành: thảo luận theo nội dung

– GV : chia lớp thành 6 nhóm trong bảng . Mỗi cá nhân


và yêu cầu các nhóm hòan phải vận dụng kiến thức

thành bảng kiến thức của của mình để thống nhất câu

mình . Cụ thể : Nhóm 1 : trả lời  cử đại diện trình

Bảng 35 .1 ; nhóm 2 : bảng 35 bày

– Các nhóm hòan thiện
. 2 ; nhóm 3 …. –

– GV sửa bài và ghi ý kiến bổ kiến thức


sung

– Sau khi học sinh thảo luận ,


GV cho học sinh nhắc lại tòan

bộ các kiến thức đã học .

Hoạt động 2: Thảo luận câu

hỏi : Học sinh thảo luận để thống
Mục tiêu : HS vận dụng kiến nhất câu trả lời  trình bày

thức để trả lời câu hỏi 1 cách , nhóm khác bổ sung .

tổng quát .

– GV yêu cầu học sinh trả lời


câu hỏi 1,2,3 SGK trang 112 :

– Cho học sinh thảo luận và


nhận xét ý kiến của bạn

– Kết luận  hòan thiện kiến


thức .

IV / DẶN DÒ:

– Ôn tập chuẩn bị thi HK I

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản