Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 36 :TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở các đói tượng khác nhau . Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các lọai thực phẩm chính . Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác định khẩu phần . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào đời sống . 3 . Thái độ : Giáo dục ý thức tiết kiệm , nâng cao chất lượng cuộc sống . II/ CHUẨN BỊ: 1/...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 36 :TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN

BÀI 36 : TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG

NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦNI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở

các đói tượng khác nhau .

Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các lọai thực phẩm chính .

Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác định khẩu phần .

2/ Kỹ năng:

Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình

Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào đời sống .

3 . Thái độ :

Giáo dục ý thức tiết kiệm , nâng cao chất lượng cuộc sống .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

Tranh : ảnh các nhóm thực phẩm chính ., tháp dinh dưỡng

Bảng phụ lục giá trị dinh dưỡng của một số lọai thức ăn .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1 / Ổn định lớp

2 / Các hoạt động dạy và học:
Mở bài : Các chất dinh dưỡng ( thức ăn ) cung cấp cho cơ thể hằng

ngày theo các tiêu chuẩn qui định ,gọi là tiêu chuẩn ăn uống . vậy dựa trên

cơ sở khoa học nào để đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lí ? Đó là điều

chúng ta cần tìm hiểu ở bài này :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Nhu cầu dinh I . Nhu cầu dinh

dưỡng của cơ thể . dưỡng của cơ thể

Mục tiêu: Hs hiểu được nhu – Nhu cầu dinh


cầu dinh dưỡng của mỗi cơ thể dưỡng của từng

không giống nhau . Từ đó đề người không

ra chế độ dinh dưỡng hợp lí giống nhau .

chống suy dinh dưỡng và béo – Học sinh tự thu nhận – Nhu cầu dinh
– –

phì ở người thông tin , thảo luận nhóm dưỡng phụ thuộc

– GV yêu cầu học sinh nghiên để trả lời câu hỏi : :


cứu thông tin  , đọc bảng : “ Nhu cầu dinh dưỡng của Lứa tuổi
+


Nhu cầu dinh dưỡng khuyến trẻ cao hơn người trưởng Giới tính

nghị cho người Việt Nam “ ( thành vì cần tích lũy cho cơ Trạng thái

trang 120 )  Trả lời câu hỏi : thể phát triển . Người già sinh lí

Nhu cầu dinh dưỡng ở các nhu cầu dinh dưỡng thấp vì Lao động

lứa tuổi khác nhau như thế sự vận động của cơ thể ít .
nào ? Vì sao có sự khác nhau + Nhu cầu dinh dưỡng phụ

đó ? thuộc vào lứa tuổi , giới tính

Sự khác nhau về nhu cầu , lao động ….

dinh dưỡng ở mỗi cơ thể phụ – Đại diện nhóm phát


thuộc những yếu tố nào ? biểu , các nhóm khác bổ

– GV tổng kết lại những nội sung


dung thảo luận . – Ở các nước đang phát II . Giá trị dinh


Vì sao trẻ em suy dinh triển chất lượng cuộc sống dưỡng của thức

dưỡng ở các nước đang phát của người dân còn thấp  ăn

triển chiếm tỉ lệ cao ? trẻ em bị suy dinh dưỡng – Giá trị dinh


chiếm tỉ lệ cao dưỡng của thức

Hoạt động 2: Giá trị dinh ăn biểu hiện ở :

dưỡng của thức ăn . phần
+ Thành
+

Mục tiêu : HS hiểu được giá trị các chất

dinh dưỡng của các nhóm thức + Năng lượng
+

ăn chủ yếu – Học sinh tự thu nhập chứa trong nó


– GV yêu cầu học sinh nghiênthông tin , quan sát tranh vận + Cần phối hợp
– +

cứu thông tin ,quan sát tranhdụng kiến thức vào thực tế , các lọai thức ăn

các nhóm thực phẩm và bảngthảo luận nhóm , nhóm khác để cung cấp đủ

giá trị dinh dưỡng một số lọainhận xét bổ sung  đáp án : cho nhu cầu của
thức ăn  hòan chỉnh phiếu cơ thể .

học tập Lọai thực Tên thực

Lọai thực Tên thực phẩm phẩm

phẩm phẩm Giàu Gluxit – Gạo , ngô


, khoai , sắn III . Khẩu phần
Giàu Gluxit

và nguyên tắc lập
Giàu Prôtêin Giàu …..

– Thịt , cá , khẩu phần :
Giàu Lipít Prôtêin –

trứng ,sữa , – Khẩu phần là
Nhiều Vita và –

lượng thức ăn
chất khóang đậu , đỗ
Giàu Lipít

– Mỡ động cung cấp cho cơ
– Sự phối hợp các lọai thức –


Vit vật , dầu thực thể ở trong một
Nhiều
ăn có ý nghĩa gì ?

ngày .
chất vật

– GV chốt lại kiến thức .


tắc
quả – Nguyên
Họat động 3 : Khẩu phần và khoáng – Rau –


tươi và muối lập khẩu phần :
nguyên tắc lập khẩu phần

+ Căn cứ vào giá
khóang
Mục tiêu : Hiểu được khái +

trị dinh dưỡng
niệm khẩu phần và nguyên tắc

của thức ăn
xây dựng khẩu phần

+ Đảm bảo : đủ
– GV yêu cầu học sinh trả lời
– +

lượng ( calo) ; đủ
câu hỏi : Khẩu phần là gì ?

chất ( lipit,
– GV yêu cầu học sinh thảo

luận : Prôtêin , Gluxit,

Khẩu phần ăn uống của vit , muối khoáng

người mới ốm khỏi có gì khác – Người mới ốm khỏi  )


người bình thường ? cần thức ăn bổ dưỡng để tăng

Vì sao trong khẩu phầncường sức khỏe

thức ăn cần tăng cường rau , – Tăng cường Vit


quả tươi ?

Để xây dựng khẩu phần – Tăng cường chất xơ  dễ


hợp lí cần dựa vào những yếutiêu hóa

tố nào ?

Tại sao những người ăn – Họ dùng sản phẩm từ thực


chay vẫn khỏe mạnh ? vật như đậu , vừng , lạc chứa

nhiều Prôtêin .

IV / KIỂM TRA ĐÁNH GÍA :

1 . Bữa ăn hợp lí cần có chất lượng là :

a) Có đủ thành phần dinh dưỡng , vit, muối khóang

b) Có sự phối hợp đảm bảo cân đối tỉ lệ các thành phần thức ăn

c) Cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể

d) Cả 3 ý trên đều đúng

2 . Để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình cần :

a. Phát triển kinh tế gia đình
b. Làm bữa ăn hấp dẫn ngon miệng

c. Bữa ăn nhiều thịt , cá , trứng , sữa

d. Chỉ a và b

e. Cả a, b , c

IV / DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời câu hỏi SGK


– Đọc mục em có biết

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản