Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 41 :CẤU TẠO và CHỨC NĂNG CỦA DA

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
551
lượt xem
44
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 41 :CẤU TẠO và CHỨC NĂNG CỦA DA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Mô tả được cấu tạo da Thấy rõ mối quan hệ giưã cấu tạo và chức năng của da . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh da II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh câm cấu tạo da Mô hình cấu tạo da III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 41 :CẤU TẠO và CHỨC NĂNG CỦA DA

  1. BÀI 41 : CẤU TẠO và CHỨC NĂNG CỦA DA I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Mô tả được cấu tạo da Thấy rõ mối quan hệ giưã cấu tạo và chức năng của da . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh da II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh câm cấu tạo da Mô hình cấu tạo da III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học:
  2. a) Mở bài: Ngoài chức năng bài tiết và điều hoà thân nhiệt da còn những chức năng gì ? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện những chức năng đó ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Cấu tạo của da . I/ Cấu tạo da : Mục tiêu: tạo – Da câú – – GV yêu cầu học sinh quan gồm 3 lớp : – sát hình 41.1 : Đối chiếu mô – Học sinh quan sát tự đọc + Lớp biểu bì : – + hình cấu tạo da  thảo luận : thông tin  hình thành kiến Tầng sừng Xác định giới hạn từng lớp thức Tầng TB + của da – Thảo luận nhóm 2 nội sống – Đánh mũi tên , hoàn thành dung  trình bày + Lớp bì : + + sơ đồ cấu tạo da ? Sợi mô liên – GV treo tranh câm cấu tạo – Học sinh rút ra kết luận kết – – da  goị học sinh lên điền về cấu tạo của da Các cơ quan Cấu tạo chung : giới hạn các + Lớp mỡ dưới da + + lớp của da : Gồm các TB mỡ Thành phần cấu tạo của mỗi . + lớp . – Các nhóm thảo luận – – GV yêu cầu học sinh đọc thống nhất câu trả lời : –
  3. thông tin  thảo luận 6 câu Vì lớp TB ngoài cùng hỏi mục  . hoá sừng và chết Vì sao ta thấy lớp vẩy trắng Vì các sợi mô liên kết + bong ra như phấn ở quần áo ? bện chặt với nhau và trên Vì sao da ta luôn mềm mại da có nhiều tuyến nhờn tiết + không thấm nước ? chất nhờn . Vì sao ta nhận biết được đặc Vì da có nhiều cơ quan + điểm mà da tiếp xúc ? thụ cảm Da có phản ứng như thế nào Trời nóng mao mạch + khi trời nóng hay lạnh ? dưới da dãn , tuyến mồ hôi tiết nhiều mồ hôi Lớp mỡ dưới da có vai trò Trời lạnh : mao mạch + dưới da co lại , cơ lông gì ? II . Chức năng chân co . Là lớp đệm chống ảnh của da Tóc và lông mày có tác + dụng gì ? hưởng cơ học . Chống mất – Bảo vệ cơ thể – nhiệt khi trời rét – Tiếp nhận – Tóc tạo nên lớp đệm kích thích xúc không khí để : giác . Chống tia tử ngoại – Bài tiết – +
  4. – Gv chốt lại kiến thức Điều hoà nhiệt độ . – Điều hoà thân – – + Hoạt động 2: Chức năng của Lông mày : ngăn mồ hôi nhiệt và nước sản da – Da và – Mục tiêu : Học sinh thấy rõ – Đại diện nhóm phát biểu phẫm của da tạo – mối quan hệ giưã cấu tạo và nhóm khác bổ sung . nên vẻ đẹp cho chức năng . con người . – GV yêu cầu học sinh thảo – luận 3 câu hoỉ sau : Đặc điểm nào của da thực + hiện chức năng bảo vệ ? Bộ phận nào giúp da tiếp Nhờ các đặc điểm : Sợi + nhận kích thích ? Thực hiện mô liên kết , tuyến nhờn , chức năng bài tiết ? lớp mỡ dưới da Da điều hoà thân nhiệt bằng Nhờ các cơ quan thụ cảm + qua tuyến mồ hôi . cách nào ? – GV chốt lại kiến thức bằng Nhờ : Co dãn mạch máu – câu hỏi : dưới da , hoạt động tuyến Da có những chức năng gì ? mồ hôi và cơ co chân lông , + – Kết luận chung : Học sinh lớp mỡ chống mất nhiệt – đọc kết luận SGK . – Đại diện nhóm phát biểu , –
  5. nhóm khác bổ sung – Rút ra kết luận chức năng – của da IV/ CỦNG CỐ: – GV teo bảng phụ cho học sinh làm : – Cấu tạo da Chức năng Các lớp da Thành phần câú tạo của các lớp Lớp biểu bì Lớp bì Lớp mỡ dưới da V/ DẶN DÒ: – Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài . – – Đọc mục em có biết . –
Đồng bộ tài khoản