Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 46 : TRỤ NÃO , TIỂU NÃO , NÃO TRUNG GIAN

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định được vị trí và các thành phần của trụ não . Trình bày được chức năng chủ yếu của trụ não Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não Xác định được vị trí và chức năng chủ yếu của não trung gian . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 46.1 ; 46.2...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 46 : TRỤ NÃO , TIỂU NÃO , NÃO TRUNG GIAN

BÀI 46 : TRỤ NÃO , TIỂU NÃO

, NÃO TRUNG GIANI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Xác định được vị trí và các thành phần của trụ não .

Trình bày được chức năng chủ yếu của trụ não

Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não

Xác định được vị trí và chức năng chủ yếu của não trung gian .

2/ Kỹ năng:

Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình

Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 46.1 ; 46.2 ; 46.3

Mô hình bộ não tháo lắp .

Bảng 46 : So sánh Tủy sống và trụ não

Tủy sống Trụ não

Vị trí Chức năng Vị trí Chức năng
Ở giưã Là căn cứ Ở trong phân Là căn cứ
Chất
Bộ
dải thần kinh các thần kinh
thành thành
xám
phận
liên tục nhân xám
trung
Chất Bao quanh Dẫn truyền Bao ngoài các Dẫn truyền
ương
trắng chất xám dọc
nhân xám

Bộ phận ngoại 31 đôi dây thần kinh pha 12 đôi gồm : 3 loại dây :

biên ( dây thần cảm giác , dây vận động ,

kinh ) dây phaIII/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Tiếp theo tủy sống là não bộ . Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu

về vị trí và các thành phần của bộ não , cũng như cấu tạo và chức năng của

chúng .

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Vị trí và các I . Vị trí và các

thành phần của não bộ . phần của
thành

Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về não bộ :
vị trí và các thành phần của – Não bộ kể từ


não bộ . Xác định được giới – Học sinh dưạ vào hình dưới lên gồm : trụ


hạn của trụ não , tiểu não và vẽ  tìm hiểu vị trí các não , não trung

thành phần não . gian , đại não ,
não trung gian .

– GV yêu cầu học sinh quan – Hoàn chỉnh bài tập điền tiểu não nằm phiá
– –

sát hình 46.1hoàn thiện bài từ sau trụ não

tập điền từ tr.144 – 1 – 2 học sinh đọc đáp II . Cấu tạo và


án , lớp nhận xét bổ sung . chức năng của trụ

1. Não trung gian não

– Trụ não tiếp
2. Hành não –

– GV chính xác hoá lại thông 3. Cầu não liền với tủy sống :


4. Não giưã – Cấu tạo
tin –

– Gv gọi 1 -2 học sinh chỉ trên 5. Cuống não + Chất trắng ở
– +

tranh vị trí , giới hạn của trụ 6. Củ não sinh tư ngoài

não , tiểu não , não trung gian 7. Tiểu não + Chất xám ở
+

Hoạt động 2: Cấu tạo và chức trong

năng của Trụ não . – Chức năng :


Mục tiêu : Trình bày được cấu + Chất xám :
+

tạo và chức năng chủ yếu của Điều khiển , điều

trụ não . So sánh thấy sự giống hoà hoạt động
và khác nhau giưã trụ não và – Học sinh tự thu nhận và của các nội quan


tủy sống xử lí thông tin để trả lời câu + Chất trắng :
+

– GV yêu cầu học sinh đọc hỏi Dẫn truyền :


thông tin tr. 144  Nêu cấc – Một vài học sinh phát Đường lên là


tạo và chức năng của trụ não ? biểu  lớp bổ sung . cảm giác và

– GV hoàn thiện kiến thức đường xuống là


– GV giới thiệu : Từ nhân vận động


xám xuất phát 12 đôi thần kinh III . Não trung

não gồm dây cảm giác , dây – Học sinh dưạ vào hiểu gian :


vận động và dây pha . biết về cấu tạo và chức năng – Cấu tạo và


yêu cầu học sinh làm bài của tủy sống và trụ não  chức năng :
+ GV
+

tập : So sánh cấu tạo và chức hoàn thiện bảng . Chất trắng (
+
+

năng của trụ não và tủy sống ? – Thảo luận nhóm thống ngoài chuyển
:


(theo mẫu bảng 46 trang 145) nhất ý kiến tiếp các đường

– GV kẻ bảng 46 gọi học sinh – Đại diện nhóm lên trình dẫn truyền từ
– –

bày đáp án , các nhóm khác dưới  não
lên làm bài tập .

– GV chính xác bằng phiếu bổ sung Chất xám : Là
– +
+

học chuẩn của GV treo . – Học sinh tự sưả chưã các nhân xám


Hoạt động 3 : Não trung gian nếu cần điều khiển quá

– Gv yêu cầu học sinh xác trình trao đổi chất

định được vị trí của não trung – Học sinh lên chỉ tranh và điều hoà thân


hoặc mô hình  Giới hạn nhiệt
gian trên tranh hoặc mô hình

– Gv yêu cầu học sinh nghiên não trung gian Hoạt động 4 :


cứu thông tin  trả lời câu hoỉ Tiểu não

– Học sinh tự ghi nhận – Vị trí : Sau trụ
: – –

cấu tạo và chức năng thông tin , ghi nhớ kiến thức não , dưới bán cầu
+ Nêu
+

của não trung gian ? . não .

Hoạt động 4 : Tiểu não – Một vài học sinh phát – Cấu tạo :
– –

– GV yêu cầu học sinh quan biểu lớp bổ sung Chất xám : Ở
– +


sát lại hình 46.1 ; 46 . 3 đọc ngoài làm thành

thông tin  trả lời câu hoỉ . – Học sinh quan sát hình vỏ tiểu não


đọc thông tin  nêu được :
+ Vị trí của tiểu não ? Chất trắng : Ở
+
+

+ Tiểu não cấu tạo như thế nào Vị trí của tiểu não trong là các
+

Cấu tạo não : đường dẫn truyền
?

cầu học sinh – Một vài học sinh trả lời Chức năng :
– GV yêu
– – –


nghiên cứu thí nghiệm mục  , tự rút ra kết luận Điều hoà , phối

 Tiểu não có chức năng gì ? – Học sinh căn cứ vào thí hợp các cử động


Kết luận chung : Học sinh đọc nghiệm tự rút ra chức năng phức tạp và giữ

khung ghi nhớ SGK tiểu não thăng bằng cơ thể
IV/ CỦNG CỐ:

1 . Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não , não trung gian và tiểu

não theo mẫu sau :

Các bộ phận Trụ não Tiểu não
Não trung gian

Cấu tạo

Chức năng

V/ DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK


– Đọc mục : “em có biết “

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản