Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 48 :HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh  đội nón bảo hiểm . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 48.1 ; 48.2 ;...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 48 :HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

BÀI 48 : HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNGI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động

Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong

hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng .

2/ Kỹ năng:

Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình

Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh  đội nón bảo hiểm .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 48.1 ; 48.2 ; 48.3

Bảng phụ :

Đặc điểm Cung phản xạ vận động Cung phản xạ sinh dưỡng

Chất xám : Đại não – Chất xám : trụ não và sừng
Trung
+ –
– –
Cấ
ương và tủy sống bên tủy sống
u
Hạch thần Không có – Có
+ –
– –
tạo
cơ quan thụ cảm 
Từ cơ quan thụ cảm – Từ
kinh –
– –
 trung ương
Đường trung ương
+


hướng tâm Đến thẳng cơ quanĐường li phản ứng : Sợi trước hạch và sợi
– Qua
+ –

sau hạch
tâm

– Chuyển giao ở hạch thần


kinh

Chức năng Điều khiển hoạt động cơ Điều khiển hoạt động nội

vân ( có ý thức ) quan ( không có ý thức )

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

– Nêu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năg của đại não người chứng tỏ


sự tiến hoá của người so với các động vật khác thuộc lớp thú ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Xét về chức năng hệ thần kinh được phân chia như thế nào ?

GV giới thiệu như SGK

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Cung phản xạ I . Cung phản xạ

sinh dưỡng sinh dưỡng :

Mục tiêu: Phân biệt được cung – Phiếu học tập

phản xạ sinh dưỡng với cung

phản xạ vận động – Học sinh vận dụng kiến II . Cấu tạo của hệ


– GV yêu cầu học sinh quan thức đã có kết hợp quan sát thần kinh sinh


hình  nêu được đường đi dưỡng:
sát hình 48.1

Mô tả đường đi của xung của xung thần kinh trong – Hệ thần kinh

+


thần kinh trong cung phản xạ cung phản xạ vận độgn và sinh dưỡng :

của hình A và B cung phản xạ sinh dưỡng + Trung ương
+

Hoàn thành phiếu học tập – Các nhóm căn cứ vào + Ngoại biên :

+ +

vào vở . đường đi của xung thần kinh dây thần kinh và

trong hai cung phản xạ và hạch thần kinh

hình 48.1 ,2  thảo luận – Hệ thần kinh


– GV kẻ phiếu học tập , gọi nhóm hoàn thành bảng sinh dưỡng gồm :


học sinh lên làm – Đại diện nhóm báo cáo, hệ thần
+ Phân
– +

– Gv chốt lại kiến thức . bổ sung kinh giao cảm


Hoạt động 2: Cấu tạo của hệ hệ thần
+ Phân
+

thần kinh sinh dưỡng . kinh đối giao

Mục tiêu : Nắm được cấu tạo cảm

hệ thần kinh sinh dưỡng . So III . Chức năng

sánh cấu tạo phân hệ thần kinh của hệ thần kinh

giao cảm và phân hệ thần kinh sinh dưỡng :
đối giao cảm – Học sinh tự thu nhận – Phân hệ thần
– –

– GV yêu cầu học sinh đọc thông tin  nêu được gồm kinh giao cảm và


thông tin và quan sát hình 48.3 có phần trung ương và phần đối giao cảm có

Hệ thần kinh sinh dưỡng ngoại biên tác dụng đối lập
+


cấu tạo như thế nào ? – Học sinh làm việc độc nhau đối với hoạt


– GV yêu cầu học sinh quan lập với SGK  thảo luận động của các cơ


sát lại hình 48.1 ,2 ,3 7 đọc nhóm nêu được các điểm quan sinh dưỡng :

thông tin bảng 48.1  Tìm ra khác nhau . – Nhờ tác dụng


các điểm sai khác giưã phân hệ Trung ương đối lập đó mà hệ
+


thần kinh giao cảm và phân hệ Ngoại biên thần kinh sinh
+


đối giao cảm . – Đại diện nhóm trình bày dưỡng điều hoà


– GV gọi một học sinh đọc to và nhóm khác bổ sung được hoạt động


bảng 48.1 của các cơ quan

Hoạt động 3 : Chức năng của nội tạng .

hệ thần kinh sinh dưỡng

– Gv yêu cầu học sinh quan – Học sinh tự thu nhận và
– –

sát hình 48.3 , đọc kỹ nội dung xử lí thông tin để trả lời câu

bảng 48.2  thảo luận : hỏi

+ Nhận xét chức năng của
+

phân hệ giao cảm và đối giao 2 bộ phận có tác dụng đối
+
cảm ? lập

+ Hệ thần kinh sinh dưỡng có Ý nghiã : Điều hoà hoạt
+
+

vai trò như thế nào trong đời động các cơ quan .

sống ?

– GV hoàn thiện lại kiến thức


Kết luận chung : Học sinh đọc

khung ghi nhớ SGK

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Dưạ vào hình 48 .2 , Trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của

tim lúc huyết áp tăng ?

2 . Trình bày sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và chức năng của

phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trên tranh hình 48.3 ?

V/ DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK


– Đọc mục : “em có biết “

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản