Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 48 :HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
417
lượt xem
25
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 48 :HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh  đội nón bảo hiểm . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 48.1 ; 48.2 ;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 48 :HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

  1. BÀI 48 : HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh  đội nón bảo hiểm . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 48.1 ; 48.2 ; 48.3 Bảng phụ : Đặc điểm Cung phản xạ vận động Cung phản xạ sinh dưỡng Chất xám : Đại não – Chất xám : trụ não và sừng Trung + – – – Cấ ương và tủy sống bên tủy sống u Hạch thần Không có – Có + – – – tạo cơ quan thụ cảm  Từ cơ quan thụ cảm – Từ kinh – – –
  2.  trung ương Đường trung ương + hướng tâm Đến thẳng cơ quan – – Đường li phản ứng : Sợi trước hạch và sợi – Qua + – sau hạch tâm – Chuyển giao ở hạch thần – kinh Chức năng Điều khiển hoạt động cơ Điều khiển hoạt động nội vân ( có ý thức ) quan ( không có ý thức ) III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : – Nêu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năg của đại não người chứng tỏ – sự tiến hoá của người so với các động vật khác thuộc lớp thú ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Xét về chức năng hệ thần kinh được phân chia như thế nào ? GV giới thiệu như SGK Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Cung phản xạ I . Cung phản xạ sinh dưỡng sinh dưỡng : Mục tiêu: Phân biệt được cung – Phiếu học tập –
  3. phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động – Học sinh vận dụng kiến II . Cấu tạo của hệ – – GV yêu cầu học sinh quan thức đã có kết hợp quan sát thần kinh sinh – hình  nêu được đường đi dưỡng: sát hình 48.1 Mô tả đường đi của xung của xung thần kinh trong – Hệ thần kinh – + thần kinh trong cung phản xạ cung phản xạ vận độgn và sinh dưỡng : của hình A và B cung phản xạ sinh dưỡng + Trung ương + Hoàn thành phiếu học tập – Các nhóm căn cứ vào + Ngoại biên : – + + vào vở . đường đi của xung thần kinh dây thần kinh và trong hai cung phản xạ và hạch thần kinh hình 48.1 ,2  thảo luận – Hệ thần kinh – – GV kẻ phiếu học tập , gọi nhóm hoàn thành bảng sinh dưỡng gồm : – học sinh lên làm – Đại diện nhóm báo cáo, hệ thần + Phân – + – Gv chốt lại kiến thức . bổ sung kinh giao cảm – Hoạt động 2: Cấu tạo của hệ hệ thần + Phân + thần kinh sinh dưỡng . kinh đối giao Mục tiêu : Nắm được cấu tạo cảm hệ thần kinh sinh dưỡng . So III . Chức năng sánh cấu tạo phân hệ thần kinh của hệ thần kinh giao cảm và phân hệ thần kinh sinh dưỡng :
  4. đối giao cảm – Học sinh tự thu nhận – Phân hệ thần – – – GV yêu cầu học sinh đọc thông tin  nêu được gồm kinh giao cảm và – thông tin và quan sát hình 48.3 có phần trung ương và phần đối giao cảm có Hệ thần kinh sinh dưỡng ngoại biên tác dụng đối lập + cấu tạo như thế nào ? – Học sinh làm việc độc nhau đối với hoạt – – GV yêu cầu học sinh quan lập với SGK  thảo luận động của các cơ – sát lại hình 48.1 ,2 ,3 7 đọc nhóm nêu được các điểm quan sinh dưỡng : thông tin bảng 48.1  Tìm ra khác nhau . – Nhờ tác dụng – các điểm sai khác giưã phân hệ Trung ương đối lập đó mà hệ + thần kinh giao cảm và phân hệ Ngoại biên thần kinh sinh + đối giao cảm . – Đại diện nhóm trình bày dưỡng điều hoà – – GV gọi một học sinh đọc to và nhóm khác bổ sung được hoạt động – bảng 48.1 của các cơ quan Hoạt động 3 : Chức năng của nội tạng . hệ thần kinh sinh dưỡng – Gv yêu cầu học sinh quan – Học sinh tự thu nhận và – – sát hình 48.3 , đọc kỹ nội dung xử lí thông tin để trả lời câu bảng 48.2  thảo luận : hỏi + Nhận xét chức năng của + phân hệ giao cảm và đối giao 2 bộ phận có tác dụng đối +
  5. cảm ? lập + Hệ thần kinh sinh dưỡng có Ý nghiã : Điều hoà hoạt + + vai trò như thế nào trong đời động các cơ quan . sống ? – GV hoàn thiện lại kiến thức – Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK IV/ CỦNG CỐ: 1 . Dưạ vào hình 48 .2 , Trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim lúc huyết áp tăng ? 2 . Trình bày sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và chức năng của phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trên tranh hình 48.3 ? V/ DẶN DÒ: – Học bài và trả lời câu hoỉ SGK – – Đọc mục : “em có biết “ –

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản