Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 55 : GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
283
lượt xem
22
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 55 : GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được sự giống và khác nhau giưã tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết . Nêu được tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng . Trình bày được tính chất và vai trò của các sản phảm tiết của tuyến nội tiết , từ đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 55.1 ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 55 : GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

  1. BÀI 55 : GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được sự giống và khác nhau giưã tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết . Nêu được tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng . Trình bày được tính chất và vai trò của các sản phảm tiết của tuyến nội tiết , từ đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 55.1 , 55.2 , 55. 3 . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì ?
  2. Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm những vấn đề gì ? Tại sao ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Cùng với hệ thần kinh , các tuyến nội tiết cũng đóng va trò quan trọng trong việc điều hoà các quá trình sinh lý trong cơ thể . Vậy tuyến nội tiết là gì ? Có những tuyến nội tiết nào ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Đặc điểm của I . Ý nghiã của hệ nội tiết . giấc ngủ đối với – GV yêu cầu học sinh sức khoẻ . – cứu thông tin  nghiên SGK tr 174  thông tin trên – Ngủ là quá – cho em biết điều gì ? – Học sinh dựa vào trình ức chế của – – GV hoàn thiện kiến thức . những hiểu biết của bản bộ não đảm bảo – Hoạt động 2 : Phân biệt thân , thảo luận trong sự phục hồi khả tuyến nội tiết với tuyến nhóm  thống nhất ý kiến năng làm việc của ngoại tiết . hệ thần kinh . . Mục tiêu : Phân biệt được Ngủ là 1 đòi hỏi tự – Biện pháp để – + tuyến nội tiết với tuyến nhiên của cơ thể , cần hơn có giấc ngủ tốt : ngoại tiết . Nắm được vị trí ăn Cơ thể sảng +
  3. của các tuyến nội tiết chính . Ngủ để phục hồi hoạt khoái + – GV yêu cầu học sinh động của cơ thể . Chỗ ngủ thuận – + nghiên cứu hình 55.1 , 55.2 – Học sinh dựa vào cảm tiện –  thảo luận các câu hỏi nhận của bản thân , thảo Không dùng + mục  tr 174 : luận thống nhất câu trả lời các chất kích Nêu sự khác biệt giưã . thích như : trà , + tuyến nội tiết và tuyến Ngủ đúng giờ . cà phê … + ngoại tiết ? Tránh các yếu tố ảnh Tránh các kích + + Kể tên các tuyến mà em hưởng đến giấc ngủ . Chất thích ảnh hưởng + đã biết ? Chúng thuộc loại kích thích , phòng ngủ , tới giấc ngủ tuyến nào ? áo quần , giường ngủ … – GV tổng kết lại kiến thức II . Lao động và – nghỉ ngơi hợp lý : . – GV gọi học sinh kể tên – Lao động và – – các tuyến đã học . nghỉ ngơi hợp lý – GV yêu cầu các nhóm – Học sinh nêu được : Để để giữ gìn và bảo – – cho biết chúng thuộc loại tránh gây căng thẳng , mết vệ hệ thần kinh . tuyến nào ? mỏi cho hệ thần kinh . – Biện pháp : 3 – – GV hướng dẫn học sinh – Học sinh ghi nhớ thông biện pháp SGK tr – – quan sát hình 55.3 giới thiệu tin  172
  4. các tuyến nội tiết chính . III . Tránh lạm Hoạt động 2: Hoócmôn dụng các chất Mục tiêu : Trình bày được kích thích và ức tính chất , vai trò của chế đối với hệ hoócmôn , từ đó xác định thần kinh : tầm quan trọng của hệ nội – Học sinh vận dụng Bảng 54 – tiết . những hiểu biết thông qua – GV yêu cầu học sinh sách báo … trao đổi nhóm – nghiên cứu thông tin  tr thống nhất ý kiến . 174  Hoocmôn có những – Đại diện nhóm lên – hoàn thành  Các nhóm tính chất nào ? – GV đưa thêm một số khác bổ sung . – thông tin : – Hoócmôn  Cơ quan – Học sinh tự điều – – đích theo cơ đích theo cơ chỉnh chế chià khoá và ổ khoá . – Mỗi tính chất của – hoocmôn GV có thể đưa thêm ví dụ để phân tích – GV cung cấp thông tin –
  5. cho học sinh như SGK : – GV lưu ý cho học sinh : – Trong điều kiện hoạt động bình thường của tuyến  ta không thấy vai trò của chúng . Khi mất cân bằng hoạt động một tuyến  Gây tình trạng bệnh lý . –  Xác định tầm quan – trọng của hệ nội tiết Tại sao không nên làm + việc quá sức ? Thức quá khuya ? – GV gọi một học sinh đọc – to lại thông tin SGK tr 172 . – GV hoàn thiện kiến thức – Hoạt động 3: Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh . – GV yêu cầu học sinh –
  6. quan sát tranh kết hợp hiểu biết của bản thân  thảo luận hoàn thành bảng 54 . – GV kẻ bảng 54 gọi học – sinh lên điền . – GV nên khuyến khích – học sinh nêu được các ví dụ cụ thể và thái độ của các em . – GV hoàn thiện kiến thức – . Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK IV/ CỦNG CỐ: 1 . Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì ? 2 . Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm những vấn đề gì ? Tại sao ? 3 . EM hãy đề ra kế hoạch cho bản thân để đảm bảo sức khoẻ cho học tập … ? V/ DẶN DÒ:
  7. – Học bài và trả lời câu hoỉ SGK – – Ôn tập toàn bộ chương thần kinh – – Tìm hiểu về hệ nội tiết . –

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản