Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 58 :TUYẾN SINH DỤC

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng . Kể tên các hoocmôn sinh dục nam và hoocmôn sinh dục nữ . Hiểu rõ ảnh hưởng của hoocmôn sinh dục nam và nữ đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dạy thì 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . 3/ Kỹ năng: Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 58.1 , 58.2 ; 58.3 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 58 :TUYẾN SINH DỤC

BÀI 58 : TUYẾN SINH DỤC



I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

Trình bày được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng .

Kể tên các hoocmôn sinh dục nam và hoocmôn sinh dục nữ .

Hiểu rõ ảnh hưởng của hoocmôn sinh dục nam và nữ đến những

biến đổi cơ thể ở tuổi dạy thì

2/ Kỹ năng:

Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình .

3/ Kỹ năng:

Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể .

II/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Tranh phóng to hình 58.1 , 58.2 ; 58.3

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến tụy ?

Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến trên thận ?

Tóm tắc quá trình điều hoà lượng đường huyết ở mức ổn định ?
3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Khi phát hiện đến độ tuổi nhất định cơ thể các em bắt đầu có

những biến đổi . Những biến đổi đó do đâu mà có  Bài mới . Sau đó GV

yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin  Tìm hiểu chức năng kép của tinh

hoàn và buồng trứng .

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Tinh hoàn và I . Tinh hoàn và

hoocmôn sinh dục nam . – Cá nhân làm việc độc hoocmôn sinh dục


– GV hướng dẫn học sinh lập với SGK , quan sát kỹ nam


quan sát hình 58.1 ; 58.2  hình đọc chú thích  tự

làm bài tập điền từ ( tr 182 ) thu nhận kiến thức . – Tinh hoàn :


– GV nhận xét , công bố – Thảo luận nhóm Sản sinh tinh
– – +


đáp án đúng . thống nhất từ cần điền . trùng

– Đại diện nhóm phát Tiết hoócmôn
1 . LH , FSH –
+ +


2 . TB kẽ biểu , các nhóm khác bổ sinh dục nam
+


3 . Testosterron . sung . Testosteron
+


 Nêu chức năng của – Học sinh dưạ vào bài – Hoócmôn sinh
– –
+


tập đã hoàn chỉnh tự rút ra dục nam gây biến
tinh hoàn ?

– GV phát bài tập bảng kết luận . đổi cơ thể ở tuổi


58.1 , cho các học sinh nam – Học sinh nam đọc kỹ dậy thì của nam

 Yêu cầu các em đánh dấu nội sung bảng 58.1 , đánh – Dấu hiệu xuất


vào những dấu hiệu có ở dấu vào các ô lưạ chọn . hiện ở tuổi dậy thì

bản thân . – Thu bài tập nộp cho của nam . ( bảng


– GV nêu những dấu hiệu GV . 58.1 )


xuất hiện ở tuổi dậy thì như II . Buồng trứng

bảng 58.1 (SGK). và hoócmôn sinh

– Nhấn mạnh xuất tinh lần dục nữ


đầu là dấu hiệu của giai – Buồng trứng :


đoạn dậy thì chính thức . Sản sinh trứng
+


– GV lưu ý giáo dục ý thức Tiết hoócmôn
– +


giữ vệ sinh . dục nữ
sinh

Hoạt động 2 : Buồng trứng Ơstrogen .

và hoocmôn sinh dục nữ . Ơstrogen gây
+


– GV yêu cầu học sinh biến đổi cơ thể ở


quan sát hình 58.3  làm tuổi dậy thì của

bài tập điền từ ( tr.183) – Cá nhận quan sát kỹ nữ


– GV nhận xét , công bố hình tìm hiểu quá trình – Dấu hiệu xuất
– –

đáp án đúng : 1 – Tuyến yên phát triển của trứng ( Từ hiện ở tuổi dậy thì

; 2 – Nang trứng ; 3 – các nang trứng gốc ) và của nữ ( bảng

Ơstrogen ; 4 – Progesteron . tiết hoocmôn buồng trứng 58.2 )
 Nêu chức năng của .

buồng trứng ? – Trao đổi trong nhóm


– GV phát phiểu bài tập lưạ chọn từ cần thiết


bảng 58.2 cho các em học – Đại diện nhóm, phát


sinh nữ  yêu cầu các em biểu , các nhóm khác bổ

đánh dấu vào ô trống các sung

dấu hiệu của bản thận . – Học sinh dưạ vào bài


– GV tổng kết lại những tập đã hoàn chỉnh  rút ra


dấu hiệu xuất hiện ở tuổi kết luận .

dậy thì như bảng 58.2 – Học sinh nữ đọc kỹ


– Nhấn mạnh : Kinh nguyệt nội dung bảng 58.2 , đánh


lần đầu là dấu hiệu của giai dấu vào các ô lưạ chọn

đoạn dậy thì chính thức . – Thu bài tập nộp cho


– GV giáo dục ý thức giữ GV .


vệ sinh kinh nguyệt .

Kết luận chung : Học sinh

đọc khung ghi nhớ SGK

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng ?
2 . Nêu chức năng của tuyến sinh dục ? Vì sao nói tuyến sinh dục vưà

là tuyến nội tiết vưà là tuyến ngoại tiết ?

3 . Nguyên nhân dẫn tới biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ ?

V/ DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời câu hỏi SGK


– Đọc mục : “ Em có biết ?“

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản