Giáo án sinh học lớp 8"Phản xạ"

Chia sẻ: trantrung_k49

Khi chạm tay vào vật nóng , chúng ta có phản ứng gì ? ( Giật tay lại ) . Phản ứng trên của cơ thể được gọi là phản xạ . Vậy phản xạ là gì ? Cơ chế phản xạ diễn ra như thế nào ? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 8"Phản xạ"

BÀI 6 : PHẢN XẠ
----------oOo--------
I . MỤC TIÊU :
1 . Kiến thức :
– Mô tả cấu tạo 1 nơron điểm hình
– Trình bày chức năng cơ bản của nơron
– Trình bày được 5 thành phần của 1 cung phản xạ và đường dẫn truyền xung thần kinh
trong 1 cung phản xạ .
2 . Kỹ năng :
– Quan sát tranh để mô tả cấu tạo nơron và các thành phần tham gia một cung phản xạ .
– Qua sơ đồ HS nhận biết và phân biệt cung phản xạ – Vòng phản xạ .
3 . Thái độ :
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1 . Giáo viên :
• Tranh vẽ 6.1 :Nơron và hướng lan truyền xung thần kinh.
• Tranh 6. 2 ( Câm ) : Cung phản xạ .
• Sơ đồ 6.3 : Sơ đồ phản xạ .
2 . Học sinh :
• Xem lại bài Mô  Mô thần kinh
• Xem SGK bài phản xạ  Tìm và nêu 1 số phản xạ ở người mà em biết .
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1 . Ổn định lớp :
2 . Kiểm tra bài cũ :
ể Khái niệm mô ? Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?
ạ Nêu cấu tạo và chức năng của mô thần kinh?
3 . Mở Bài :
– Khi chạm tay vào vật nóng , chúng ta có phản ứng gì ? ( Giật tay lại ) . Phản ứng trên của
cơ thể được gọi là phản xạ . Vậy phản xạ là gì ? Cơ chế phản xạ diễn ra như thế nào ? Chúng ta
sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay :
BÀI 6 : PHẢN XẠ
Hoạt động 1 :
Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của nơron .
Mục tiêu : Nhận biết và hiểu được cấu tạo , chức năng của 1 Nơron .

Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi
– Nêu thành phần cấu tạo của mô thần – Gồm : Nơron và Tb thần ệ Nơron có 2 chức
kinh? kinh đệm năng cơ bản là cảm
– Gv treo tranh 6 . 1  GV yêu cầu 1 ứng và dẫn truyền
HS mô tả lại cấu tạo 1 nơron? ề Có 3 loại nơron :
– Gv chốt lại cấu tạo chính của nơron Hướng tâm, liên lạc ,
gồm : Ly tâm
• Thân : có nhân
• Sợi : gồm sợi nhánh và sợi trục
có bao mielin
– Chuyển ý : VỚi cấu tạo như vậy thì
nơron thực hiện chức năng gì ?
– Yêu cầu 1 HS đọc thông tin trong – Hs đọc thông tin
SGK. – HS dựa vào SGK trả lời
• Thế nào là cảm ứng ? câu hỏi của GV :
• Thế nào là dẫn truyền ? • Cảm ứng : …………
– Gv dựa vào hình vẽ để làm rõ chức • Dẫn truyền : …………
năng cảm ứng và dẫn truyền :….
– Chuyển ý : Các xung thần kinh được
dẫn truyền theo 1 chiều nhất định và căn
cứ vào hướng dẫn truyền người ta phân
biệt 3 loại nơron.
– Gv cho HS hoạt động nhóm – Hs hoạt động nhóm làm
– Gv phát phiều học tập cho từng phiếu học tập
nhóm

Nơron Nơron
Nơron li
hướng trung
tâm
tâm gian
Vị trí
Chức
năng
– Đại diện nhóm trình bày
Gv yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày
– Các nhóm khác nhận xét ,
– Gv đặt câu hỏi :
bổ sung
• Có nhận xét gì vè hướng dẫn – Đại diện học sinh trả lời .
truyền xung thần kinh ở nơron hướng
tâm và Nơron li tâm ?
– Gv chốt lại ý chính .


Hoạt động 2 :
Tìm hiểu các thành phần của cung phản xạ và vòng phản xạ .
Mục tiêu :
– HS Định nghĩa được phản xạ và các thành phần tham gia cung phản xạ .
– HS phân biệt được cung phản xạ và vòng phản xạ.

Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh

1 . Phản xạ : G Phản xạ là
– HS đọc thông tin trang 21 phản ứng của cơ thể
– Gv yêu cầu HS đọc thông tin 1
SGK trả lời các kích thích
trang 21 SGK
– HS trả lời câu hỏi của môi trường thông qua
– Gv đặt câu hỏi :
GV đặt ra và cho ví dụ . hệ thần kinh .
• Phản xạ là gì ? Cho ví dụ ?
– HS trả lời câu hỏi của
– Gv đặt vấn đề : Khi tay chạm vào
GV
cây trinh nữ thì hiện tượng gì xảy ra ? 
Đó có phải là phản xạ hay không ?
 Gv rút ra kết luận : Ở cây trinh nữ
chỉ là phản ứng vì không có sự điều
khiển của hệ thần kinh.
2 . Cung phản xạ : Q Một cung phản
– HS tự đọc thông tin và xạ gồm 5 yếu tố : cơ
– Gv cho HS tự đọc thông tin và quan
Quan sát tranh quan thụ cảm , Nơron
sát hình 6.2 trang 21. – HS lên bảng điền vào hướng tâm , Nơron
– Treo tranh câm 6.2 lên bảng tranh câm trung gian , Nơron li
– Gv cho HS thảo luận trả lời câu – Hs thảo luận nhóm tâm và cơ quan phản
hỏi : – Cử đại diện trình bày ứng .
• Có mấy loại nơron tạo nên 1 – Các nhóm khác góp ý bổ ứ Cung phản xạ là
cung phản xạ sung – rút kết luận đường dẫn truyền
• Nêu các thành phần của 1 cung xung thần kinh từ cơ
phản xạ quan thụ cảm qua
– GV hồn chỉnh kết luận : trung ương thần kinh
tới cơ quan phản
ứng .
3 . Vòng phản xạ : ỏ Trong phản xạ
– Gv cho HS đọc thông tin và quan luôn có luồng thông
– HS đọc và quan sát tin ngược báo về
sát sơ đồ 6 . 3 SGK.
– Gv cho HS trả lời câu hỏi mục 3 trung ương thần
– Hs trả lới câu hỏi kinh điều chỉnh
SGK trang 22.
– Gv đặt vấn đề : Bằng cách nào phản ứng cho thích
trung ương thần kinh có thể biết được hợp .
phản ứng của cơ thể đã đáp ứng được ợ Luồng thần kinh
kích thích hay chưa ? bao gồm : Cung
 Gv giải thích sơ đồ ( SGK + SGV ) phản xạ và đường
phản hồi tạo nên
vòng phản xạ
IV . CỦNG CỐ :
• Căn cứ vào chức năng người ta phân biệt mấy loại Nơron ?
• Các loại nơron đó khác nhau ở điểm nào ?
• Phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ ?
– HS đọc khung hồng trong SGK
V . DẶN DÒ :
– Đọc em có biết
– Học bài và Soạn bài mới : “Bộ Xương”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản