Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: abcdef_31

Mục tiêu: Hs có khả năng: - Nhận biết được một số thường biến ở một số lượng thường gặp - Phân biệt được thường biến với đột biến - Thường được tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường - Rèn luyện kĩ năng, quan sát phân tích

Nội dung Text: Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

THỰC HÀNH : QUAN SÁT THƯỜNG

BIẾN


I. Mục tiêu:

Hs có khả năng:

- Nhận biết được một số thường biến ở một số lượng thường

gặp

- Phân biệt được thường biến với đột biến

- Thường được tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào

kiểu gen tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi

trường

- Rèn luyện kĩ năng, quan sát phân tíchII. Phương tiện:

a. Tranh ảnh:

Tranh minh hoạ thường biến:
- Ảnh chụp các mầm khoai lang, khoai tây được tách ra cùng

một số củ đặt trong tối và đặt ngoài ánh sáng.

- Ảnh chụp 2 chậu gieo hạt thuần chủng của một giống lúa,

một chậu đặt trong tối, một đặt ngoài sáng

- Ảnh chụp cây rau dừa nước mọc từ mô đất cao, bò xuống bờ

nước và trái trên mặt nước

- Ảnh chụp riêng ruộng mạ mô tả ven bờ tốt hơn so với các cây

mạ trong ruộng

Ảnh minh hoạ thường biến là biến dị không di truyền

- Ảnh chụp và sơ đồ minh hoạ sự giống nhau giữa các cây lúa

mọc từ hạt bắt nguồn từ các cây mạ ven bờ và trong ruộng

- Ảnh chụp và sơ đồ minh hoạ 2 đoạn thân dừa nước khi cho

mọc trên mặt nước đều có thân, lá to và rễ biến thành phao

Ảnh minh hoạ ảnh hưởng khác nhau của cùng một điều kiện môi

trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng

Ảnh chụp 2 luống su hảo trồng từ một giống nhưng được bón phân

tưới nước khác nhau và 2 củ điển hình từ 2 luống đó.

b. Mẫu vật :
- Mần khoai lang hoặc khoai tây mọc trong bóng tối và ngoài

sáng

- Cây mạ mọc trong bóng tối và ngoài sáng

- Một cây rau dừa nước mọc từ mô đất cao, bò xuống ven bờ

và trải trên mặt nước

- Hai củ su hào của một giống nhưng được bón phân, tưới

nước khác nhauIII. Tiến trình

Gv cho hs quan sát tranh và mẫu Bảng

vật về các dạng thường biến, để Bài 27. Thực hành quan sát thường

nhận biết và nguyên nhân gây ra biến

thường biến I. Nhận biết các thường biến trên

Gv lưu ý hs: So sánh màu sắc của tranh minh hoạ

2 loại mầm khoai và 2 chậu mạ ở

trong tối và ngoài ánh sáng. So - Màu sắc của các mầm khoai tây và

sánh màu sắc của con thằn lằn khi chậu mạ để ngoài ánh sáng xanh hơn.
ở ngoài sáng và trong bóng râm. Màu sắc của con thằn lằn trong bóng

Hs quan sát tranh, mẫu vật về các râm thì sẫm hơn

dạng thường biến, trao đổi nhóm, - Nguyên nhân của sự khác nhau trên là

để nêu lên sự khác nhau và nguyên do sự tác động của môi trường khác

nhân của các dạng thường biến nhau đến cơ thể sinh vật

II. Quan sát và phân tích sơ đồ minh

hoạ thường biến không di truyền

Chuyển tiếp: được

GV hướng dẫn hs quan sát tranh NX: Ruộng lúa bao gồm những cây lúa

về ruộng lúa gieo từ ngững hạt phát triển đồng dều (không có gì khác

thóc bắt nguồn từ các cây mạ ven nhau nhiều )

bờ và trong ruộng ,rút ra kết luận.

Gv hướng dẫn cho hs hoạt động

nhóm về việc quan sát thân cây rau

dừa nước ở trên cạn được chuyển

sang sống trong môi trường nước
Thương biến (sự khác nhau từ đời trước)

Chuyển tiếp không di truyền được

Gv hướng dẫn Hs quan sát tranh III. Những ảnh hưởng khác nhau của

vẽ 2 luống su hào của cùng một cùng một điều kiện môi trường với tính

giống nhưng được chăm bón trạng số lượng và chất lượng

khác nhau để rút ra kết luận về KL:

sự ảnh hưởng của môi trường - Kích thước cảu các của su hào ở luống

đến tính trạng chất lượng và số được chăm sóc nhiều thì to hơn ở luống ít

lượng được chăm sóc.Điều đó chứng tỏ tính trạng

Gv nhận xét và bổ xung để đưa số lượng chịu ảnh hưởng nhiều ở điều kiện

ra kết luận ngoại cảnh

- Hình dạng các củ su hào ở 2 luống là

giống nhau. Điều đó chứng tỏ tính trạng

chất lượng ít chịu ảnh hưởng của điều kiện

môi trường.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản