Giáo án: Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

Chia sẻ: trautraulc

Giúp học sinh biết tên một số thảm thực vật và nhóm đất chính. Phân biệt được các kiểu thảm thực vật. Nắm được các qui luật phân bố và các nhóm đất chính trên trái đất.

Nội dung Text: Giáo án: Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

Ngày soạn:……. Ngày dạy:………...

Lớp dạy:……….

Người dạy:…….

Bài 19

SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu bài học:

1. Về kiến thức:

- Biết tên một số kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính.Phân biệt được các
kiểu thảm thực vật.

- Nắm được các quy luật phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất
chính trên Trái Đất.

2.Về kỹ năng:

- Phân tích được lược đồ,sơ đồ.

- Nhận biết được các kiểu thảm thực vật chính.

3. Thái độ hành vi:

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên thế giới.

- Tranh ảnh các kiểu thảm thực vật.

III. Tiến trình tổ chức dạy học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:(không kiểm tra bài cũ).

3. Mở bài: tiết trước chúng ta đã nghiên cứu bài:Sinh quy ển và các nhân t ố ảnh
hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.bài hôm nay chúng ta s ẽ tìm
hiểu sâu hơn về sự phân bố đó.


Bài tập nhóm 6 1
HĐ của giáo viên và học sinh Nội dung Tg
HD 1:(Cả lớp): 7p
- Gv: Dựa vào Sgk và hiểu biết của
mình,em hãy cho biết thế nào là thảm
thực vật?
- Hs: dựa vào Sgk và vốn hiểu biết trả lời
câu hỏi.
- Gv: chuẩn kiến thức:
Trên cùng một diện tích có
tính đồng nhất nhất định, các
loài thực vật thường sống
chung với nhau. Toàn bộ các
loài thực vật khác nhau của
một vùng rộng lớn được gọi
chung là thảm thực vật.
HĐ chuyển tiếp:

- Gv: sự phân bố các thảm thực vật trên
thế giới phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố
nào?

- Gv: sự phân bố của các thảm thực vật
và đất tuân theo quy luật nào?

-Hs :trả lời.

- Gv : chuẩn kiến thức :

- Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
có sự thay đổi theo vĩ độ và độ cao.

-Nguyên nhân :
+ Sự phân bố của thảm thực vật phụ
thuộc nhiều vào khí hậu, mà khí hậu( chủ
yếu là chủ yếu nhiệt và ẩm) lại thay đổi
theo vĩ độ và độ cao địa hình.
+ Đất chịu tác động mạnh mẽ của khí
hậu và sinh vật nên sự phân bố đất trên
các lục địa cũng thể hiện các quy luật
phân bố này.

Gv chuyển ý: Sự phân bố đất và sinh vật
theo vĩ độ cụ thể như thế nào chúng ta I.Sự phân bố sinh vật và đất 20p
cùng tìm hiểu mục I sau đây. theo vĩ độ
HĐ 2:( Nhóm)
Bài tậ ừ xích 6
- Gv: tp nhómđạo về cực có các đới cảnh
2
quan ( môi trường địa lý) nào?
- Hs: trả lời:
Các đai đất và sinh vật theo độ cao ở sườn tây dãy Cap-ca

Độ cao Đất Thực vật
Băng tuyết Không có thực vật
Trên 2800 m
Từ 2000 ->2800 m Đất sơ đẳng xen lẫn đá Địa y và cây bụi
Từ 1600 -> 2000 m Đất đồng cỏ núi Đồng cỏ núi
Từ 1200 ->1600 m Đất pôtzôn núi Rừng lãnh xam
Từ 500 -> 1200 m Đất nâu Rừng dẻ
Từ 0 -> 500 m Đất đỏ cận nhiệt Rừng sồi


4.Củng cố và luyện tập(3 phút )

1. Rừng lá kim phân bố ở vùng khí hậu nào?

A. Ôn đới hải dương. C. Cận cực lục địa.

B. Ôn đới lục địa (lạnh). D. Ôn đới lục địa nửa
khô hạn.
2. Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợpA. Thảm thực vật B. Nhóm đất chính
1. Rừng lá kim a. Đất đen
2. Rừng lá rộng và hỗn hợp b. Đất đỏ vàng
3. Thảo nguyên c. Đất pôtdôn
4. Rừng cận nhiệt ẩm d. Đất nâu đỏ
5. Rừng nhiệt đới ẩm e. Đất nâu và xám
6. Rừng cây bụi lá cứng cận nhiệt


IV.Dặn dò:

Các em về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK.

V.phụ lục:

Đới tự Kiểu khí hậu Thảm thực Nhóm đất Phân bố
vật chủ yếu
nhiên chính
Bài tập nhóm 6 3
Cận cực lục Rêu, địa y 600 B trở lên,rìa
Đài nguyên Dài nguyên
địa Bắc Âu-Á,Bắc Mĩ

Ôn đới - Ôn đới lạnh Rừng lá kim -Pốt dôn Bắc Á-Âu, Bắc Mĩ

- Ôn đới hải -Nâu, Xám
dương Tây Âu, Trung
Thảo nguyên Đông, Đông Bắc
- Ôn đới lục -Đen Mĩ
địa (nửa khô
hạn)
Cận nhiệt - Cận nhiệt - Rừng cận Đỏ vàng Á-Âu, Bắc Mĩ
nhiệt ẩm
gió mùa
- Cận nhiệt - Rừng cây Nâu đỏ
Địa Trung Hải bụi lá cứng Nam Âu, Tây Hoa
cận nhiệt Kì, Đông Nam, Tây
- Cận nhiệt - Bán hoang Xám Nam Autralia.
lục địa mạc, hoang
mạc
Nhiệt đới - Nhiệt đới - Bán hoang Xám
lục địa mạc,hoang
mạc, xavan Trung Phi, Tây Phi,
- Cận xích đạo - Rừng nhiệt Đỏ, Nâu đỏ Trung Nam Mĩ
đới ẩm
gió mùa
Đỏ Đông Nam Á,Trung
- Nhiệt đới gió - Rừng xích vàng(feralit) Mĩ,Trung Phi,Nam
mùa, xích đạo đạo Mĩ.
Bài tập nhóm 6 4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản