Giáo án tập đọc lớp 2 " Bông hoa niềm vui "

Chia sẻ: banhtuyen

Đây là cô giáo, cô đang trao cho bạn nhỏ một bó hoa cúc. Hoa trong vườn trường không được hái, nhưng vì sao bạn lại được hái hoa trong vườn trường.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tập đọc lớp 2 " Bông hoa niềm vui "

10
10 10
10
Th ực h i ện : Ba ø n h N g ọc Tu y ền
NgườEm ẹ đượcbiết tranh ớẽcủa ng ảthnào?
Em hãy nêu những hình chính ẹ vữ t ảnh ơ ?
i m hãy nộ dung ả v i nh ấ v vì
Em hãy nêu choi so sánhnhvm hìnhbàigì? con?
BÔNG HOA NIỀM VUI

Đây là cô giáo, cô đang trao
cho bạn nhỏ một bó hoa
cúc. Hoa trong vườn
trường không được hái,
nhưng vì sao bạn lại được
hái hoa trong vườn
trường. Chúng ta hãy cùng
tìm hiểu qua bài tập đọc
hôm nay.
BÔNG HOA NIỀM VUI
1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những
bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm
bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn
đau.
2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ
tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn.
Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.
3. Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế.
Chi nói :
Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng. Cô giáo đã hiểu.
Cô ôm em vào lòng :
- Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu
của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé
hiếu thảo.
4. Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng
nhà trường một khóm hoa cúc đại đoá màu tím đẹp mê hồn.
Phỏng theo XU-KHOM-LIN-XKI
BÔNG HOA NIỀM VUI
Luyện đọc đoạn 1-2:
1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em
đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa
Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn
đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui dịể cơn đau
đ u bố .
2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫdưới ánh mặt trời bu ổi
y
sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗngần chừ
ch chừ vì
không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng
và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

Emạn văn trên có ếp ty câucâu trong đoạn văn trên.
Đo hãy đọc nối ti mấ ừng ?
BÔNG HOA NIỀM VUI
Luyện đọc đoạn 1-2:
Luyện đọc: Luyện đọc câu
sáng -Em muốn đem tặng bố một
dịu cơn đau bông hoa Niềm Vui để bố dịu
lộng lẫy cơn đau.
chần chừ -Những bông hoa màu xanh lộng
lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng.
BÔNG HOA NIỀM VUI
Luyện đọc đoạn 1-2:
Luyện đọc: Từ ngữ
sáng - lộng lẫy, chần chừ
dịu cơn đau - Sáng tinh mơ
lộng lẫy - Dịu cơn đau
chần chừ
Dịu cơn đau là cơn đau giảm
xuống người ta thấy dễ
Sáng sớm nhìn mọi vật còn chưa
chịu hơn.
rõ hẳn.
BÔNG HOA NIỀM VUI
Luyện đọc đoạn 1-2:
Thi iđua đọc nốiối ếp đoạnđo1-2 ữa các nhóm
Các 2 em đọc n nối ti đo n ạ gi
Mờ em hãy đọc ti tiếp ếpạ1-2 n 1-2 theo nhóm
đôi
1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường.
Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi
là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em
muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu
cơn đau.
2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời
buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ
vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun
trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.
BÔNG HOA NIỀM VUI
Tìm hiểu đoạn 1-2:
1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường.
Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi
là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em
muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu
cơn đau.
2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời
buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ
vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun
5. trồng Chitìmđếtinhhoaể,xanhnào?đạể ườngì? bông hoa
Vì sao ichỉ 1.cúc màu chkắmVui đẹv làm ihoa
2. Mớ sáng Đo mở 2 ỗ vạẻ đ p c ủa là
4. BạnChibôngbôngạnđơNiềể đã ivàon nào?hoa. để làm gì?
3. và đángn đây 1, ng m l ề b ượ c gọ
khen Chi v
Niề imu thươ m bốnhoa NiềbốVui Chi để tìm bông d ịu
Bạnm ấtốntinhng ơ, Chi mong vềườn thoaỏibbệnh. làm hoa
Chi r Vui? hái bông và đãkvào v bạn ặng ố để
Mớ sáng Đoạ 1, 2 ể m mau kh
Màumàu củlà bmàu c ủả lhy vọng mong hoaững n Vui. tốt
cơn đau xanh, ố.ượ c a ớp gọi là bông nh Niề điều
cúc xanh a đ
BÔNG HOA NIỀM VUI
Tìm hiểu đoạn 1-2:
1 . Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường.
Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi
là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em
muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu
cơn đau.
2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời
buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ
vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun
trồng và chNiềmđây đđẹp ắm vthếẹp của hoa.
ỉ đến Vui ể ngnhư ẻ đ nào?
7. Bông Chi lại ch khen ở đi ngắ hoa?
8. Vìạn hoa đáng ần chừ khi ểm tnào nữa?
6. B sao Chi
Bông Chi Ni ng Vui đ vì rất l biếl bượ ệ c t a
Bạnhà trườềmcó nộiẹquiChiộngaiẫđảo cvngắủhoa trong
Vì n hoa đáng khen p không t y.
vườn trường.
công.
Chi rất muốn tặng bố hoa Niềm Vui để bố khỏi bệnh, nhưng hoa trong
vườn không được ngắt. Để biết Chi sẽ làm gì, chúng ta sẽ tìm hiểu qua
tiết 2.
10
10 10
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản