Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: BÀI HÁT TRỒNG CÂY

Chia sẻ: abcdef_13

-Chú ý các từ ngữ: rung cành cây, lay lay, vòm cây, mê say 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: -Hiểu điều bài thơ muốn nói: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây 3.Học thuộc lòng bài thơ II. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh học bài đọc trong SGK III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -3 hs nối tiếp nhau kể lại chuyện: Bác sĩ Y-ec-xanh theo lời của bà khách, trả lời : +Vì sao bà khách ao...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: BÀI HÁT TRỒNG CÂY

Đề bài: BÀI HÁT TRỒNG CÂY
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Chú ý các từ ngữ: rung cành cây, lay lay, vòm cây, mê say
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
-Hiểu điều bài thơ muốn nói: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích
lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây
3.Học thuộc lòng bài thơ
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh học bài đọc trong SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
dạy học
-3 hs nối tiếp nhau kể lại chuyện: -3 hs nối tiếp nhau kể
A.Bài cũ
Bác sĩ Y-ec-xanh theo lời của bà lại chuyện và trả lời câu
(5 phút)
khách, trả lời : hỏi
+Vì sao bà khách ao ước gặp bác sĩ
Y-ec-xanh?
+Vì sao bà khách nghĩ là Y-ec-xanh
quên nước Pháp?
+Theo em, vì sao Y-ec-xanh ở lại
Nha Trang?
-Nhận xét bài cũ
B.Bài mới
-Bài hát trồng cây
1.Gt bài
-Gv ghi đề bài
(2 phút)
2.1.GV đọc mẫu toàn bài -hs lắng nghe
2.Luyện
2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết
đọc
hợp giải nghĩa từ
(13 phút)
a.Đọc từng dòng thơ nối tiếp
-Hs đọc từng dòng thơ nối tiếp lần 1 -đọc từng dòng thơ nối
-Rèn đọc từ khó: rung cành cây, lay tiếp
lay, mê say…
-Hs đọc câu nối tiếp lần 2
b. Đọc từng khổ thơ nối tiếp -đọc từng khổ thơ nối
-Hs nối tiếp 5 khổ thơ tiếp
-1 hs đọc chú giải -1 hs đọc
c. Đọc từng khổ thơ trong nhóm
d. Đọc đồng thanh toàn bài 1 lần -đồng thanh toàn bài 1
lần
3.Tìm hiểu -Hs đọc thầm toàn bài, trả lời: -đọc thầm toàn bài
+Cây xanh mang lại những gì cho -Cây xanh mang lại:
bài
con người? tiếng hát mê say của các
(8 phút)
loài chim trên vòm cây,
ngọn gió mát làm rung
cành cây, hoa lá, bóng
mát trong vòm cây làm
cho con người quên
nắng xa, đường dài,
hạnh phúc được mong
chờ cây lớn lên từng
ngày
+Hạnh phúc của những người trồng -Được mong chờ cây
lớn, được chứng kiến
cây là gì?
cây lớn lên hằng ngày
+Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp -Đó là từ: Ai trồng cây/
trong bài thơ? Nêu tác dụng của người đó có…và: Em
trồng cây / Em trồng
chúng?
cây. Cách sử dụng điệp
ngữ như 1 điệp khúc
trong bài hát khiến
người đọc dễ nhớ, dễ
thuộc, nhấn mạnh ý
khuyến khích mọi
người hăng hái trồng
cây
-1Hs đọc lại bài thơ -1 hs đọc lại bài thơ
4. Học
-Gv hướng dẫn các em đọc bài thơ
thuộc lòng
(theo gợi ý ở mục 2.1)
bài thơ
-Hs tự nhẩm học thuộc lòng từng -luyện đọc từng khổ
(5 phút)
khổ thơ, cả bài thơ thơ, cả bài
-Hs thi đọc thuộc từng khổ, cả bài -thi đọc khổ thơ, bài thơ
-Gv hỏi:
+Các em hiểu điều gì qua bài thơ? -hs nêu ý kiến
5.Củng cố,
-Gv chốt lại: Cây xanh mang lại cho
dặn dò
con người nhiều ích lợi, hạnh phúc.
(2 phút)
Con người phải bảo vệ cây xanh,
tích cực trồng cây
-Gv liên hệ, giáo dục hs- nhận xét…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản