Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: CÁI CẦU.

Chia sẻ: abcdef_13

- Đọc đúng các từ ngữ: bắc cầu, thuyền buồm, đãi đỗ, Hàm Rồng. - Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ, giữa các khổ thơ. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu các từ ngữ mới trong bài: ngòi, chum, sông Mã. - Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu cha làm là đẹp nhất, đáng yêu nhất. 3.Học thuộc lòng bài thơ. II. Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: CÁI CẦU.

Đề bài: CÁI CẦU.
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ ngữ: bắc cầu, thuyền buồm, đãi đỗ, Hàm Rồng.
- Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ, giữa các khổ thơ.
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Hiểu các từ ngữ mới trong bài: ngòi, chum, sông Mã.
- Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu
cha làm là đẹp nhất, đáng yêu nhất.
3.Học thuộc lòng bài thơ.
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Hs
dạy học
-Gv kiểm tra 2 hs, mỗi em kể 2 đoạn -2 hs kể và trả lời
A.Bài cũ
chuyện trong bài: Nhà bác học và bà câu hỏi.
(5 phút)
cụ, trả lời:
+Vì sao bà cụ mong ước có chiếc xe
không cần ngựa kéo?
+Nhờ đâu, mong ước của bà cụ được
thực hiện?
-Nhận xét bài cũ.
B.Bài mới
-Cái cầu.
1.Gt bài
-Gv ghi đề bài.
(2 phút)
2.1.Gv đọc diễn cảm bài thơ, nhấn -Hs chú ý lắng nghe.
2.Luyện
mạnh một số từ ngữ thể hiện tình cảm
đọc
của các bạn nhỏ với chiếc cầu của cha.
(15 phút)
2.2.Gv hướng dẫn hs luyện dọc, kết
hợp giải nghĩa từ:
a. Đọc từng dòng thơ nối tiếp:
-Hs đọc câu nối tiếp lần 1. -Đọc từng dòng thơ
-Rèn đọc từ khó: bắc cầu, thuyền nối tiếp.
buồm, đãi dỗ, Hàm Rồng.
-Đọc câu nối tiếp lần 2.
b. Đọc từng khổ thơ nối tiếp: -Đọc từng khổ thơ
-Hs nối tiếp nhau đọc 4 khổ thơ, gv nối tiếp.
nhắc nhở các em nghỉ hơi đúng sau các
dấu câu, giữa các dòng, các khổ thơ,
nhấn mạnh một số từ ngữ.
-1 hs đọc chú giải. -1 hs đọc chú giải.
c. Đọc từng khổ thơ trong nhóm.
d.Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần. -Đồng thanh cả bài 1
lần.
3.Tìm hiểu -Hs đọc thầm bài thơ, trả lời câu hỏi:
+Người cha trong bài thơ làm nghề gì? -Cha làm nghề xây
bài
dựng cầu, có thể là
(8-10 phút)
một kĩ sư hay một
công nhân
+Cha gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái -Cầu Hàm Rồng bắc
cầu nào? qua sông Mã.
-Minh họa chiếc cầu. -Hs quan sát ảnh.
-Gv nói về cầu Hàm Rồng ( SGV, T74) -Hs lắng nghe.
-Hs đọc thầm các khổ thơ: 2,3,4, trả -Đọc thầm các khổ
lời: thơ: 2,3,4.
+Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ -Bạn nghĩ đến sợi tơ
nhỏ, như chiếc cầu
gì?
nhện qua chum
nước, bạn nghĩ đến
lá tre như chiếc cầu
giúp kiến qua ngòi.
Bạn nghĩ đến chiếc
-Giảng từ: chum, ngòi. cầu bắc qua nhà bà
ngoại êm như võng
trên sông ru người
qua lại. Bạn nghĩ đến
chiếc cầu ao mẹ
thường đãi đỗ.
+Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào? Vì -Yêu chiếc cầu trong
tấm ảnh- cầu Hàm
sao?
Rồng, vì đó là chiếc
cầu do cha bạn và
các đồng nghiệp của
cha làm nên.
-Hs đọc lại bài thơ. -Đọc thầm bài thơ.
+Tìm câu thơ em thích nhất, giải thích -Ví dụ: em thích hình
vì sao em thích nhất câu thơ đó? ảnh chiếc cầu tre như
-Hs phát biểu. chiếc võng trên sông
ru người qua lại…
+Bài thơ cho em thấy tình cảm của bạn -Bạn yêu cha, tự hào
nhỏ đối với cha như thế nào? về cha.Vì vậy, bạn
thấy yêu nhất cái cầu
do cha mình làm ra.
-Liên hệ, giáo dục.
-Gv đọc bài thơ. -Hs lắng nghe.
-Hướng dẫn hs đọc bài với giọng nhẹ
4.Học
nhàng, thiết tha.
thuộc lòng
-2 hs thi đọc cả bài thơ. -2 hs thi đọc bài thơ.
bài thơ
-Hs học thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài
(5 -8 phút)
với các hình thức:
-Từng tốp (mỗi tốp 4 em) tiếp nối nhau -Thi đọc thuộc lòng
đọc 4 khổ thơ. từng khổ thơ, cả bài.
-1,2 hs thi đọc thuộc cả bài thơ.
-Cả lớp và gv bình chọn bạn đọc tốt -Nghe, bình chọn
nhất. bạn đọc tốt nhất.
-1,2 hs nêu nội dung bài thơ. -Hs nêu.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà học thuộc bài thơ.
5.Củng cố.
-Chuẩn bị bài sau: Nhà ảo thuật.
dặn dò
(2 phút)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản