Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: dõng dạc, hoàn toàn, mũ sắt, giày da, xì xào. - Ngắt hơi đúng sau cácdấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than (đặc biệt nghỉ hơi đúng ở đoạn chấm câu sai), đọc đúng các câu sai: câu kể, câu cảm, câu hỏi. - Đọc phân biệt được lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (Bác chữ A, đám đông, dấu chấm). 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu nội dung bài: Tầm quan trọng của dấu chấm nói riêng...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

Đề bài: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT.
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý các từ ngữ: dõng dạc, hoàn toàn, mũ sắt, giày da, xì xào.
- Ngắt hơi đúng sau cácdấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi,
dấu chấm than (đặc biệt nghỉ hơi đúng ở đoạn chấm câu sai), đọc đúng
các câu sai: câu kể, câu cảm, câu hỏi.
- Đọc phân biệt được lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (Bác chữ A,
đám đông, dấu chấm).
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Hiểu nội dung bài: Tầm quan trọng của dấu chấm nói riêng và câu nói
chung (được thể hiện dưới hình thức khôi hài) : đặt dấu câu sai là lạc
nội dung, khiến câu và đoạn văn rất buồn cười.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc, 5 hoặc 6 tờ phiếu to kẻ bảng, bút dạ để các
nhóm thực hiện yêu cầu 3.
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS
dạy học
-3 hs đọc thuộc bài thơ : Mùa thu của -3 hs đọc và trả lời
A.Bài cũ
em và trả lời về nội dung bài đọc. câu hỏi.
(3 phút)
-Nhận xét bài cũ.
B.Bài mới
-Cuộc họp của chữ viết.
1.Gt bài
-Gv ghi đề bài.
(2 phút)
2.1.Gv đọc mẫu lần 1: giọng đọc -Hs chú ý lắng
2.Luyện
người dẫn chuyện hóm hỉnh, giọng nghe.
đọc
bác chữ A to, dõng dạc, giọng Dấu
(15 phút)
Chấm rõ ràng, rành mạch, giọng đám
đông khi ngạc nhiên (thế nghĩa là gì
đây?), khi phàn nàn (ẩu thế nhỉ?).
-Gv đọc xong, hướng dẫn hs quan sát
tranh minh hoạ SGK. -Hs quan sat tranh
2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc kết minh hoạ.
hợp giải nghĩa từ.
a. Đọc câu nối tiếp.
-Hs đọc câu lần 1. -Hs đọc câu nối
-Rèn đọc từ khó: dõng dạc, hoàn tiếp.
toàn, mũ sắt, giày da, xì xào.
-Hs đọc câu lần 2.
b. Đọc đoạn nối tiếp:
-Hs tiếp nối nhau đọc từng đoạn
trong bài.
-Gv nhắc hs đọc đúng các kiểu câu. -Đọc đoạn nối tiếp.
-Câu hỏi: “ Thế nghĩa là gì nhỉ?”
(giọng ngạc nhiên).
-Câu cảm: “Ẩu thế nhỉ? ”( giọng chê
bai, phàn nàn).
-Riêng với đoạn văn đọc sai dấu
chấm của Hoàng:
“ Thưa các bạn! // Hôm nay, chúng
ta họp để tìm cách giúp đỡ em
-3-4 hs đọc.
Hoàng // Hoàng hoàn toàn không
biết chấm câu. Có đoạn văn / em
viết thế này // Chú lính bước vào
đầu chú. //Đội chiếc mũ sắt dưới
chân. // Đi đôi giày da trên trán lấm
tấm mò hôi” //
-1 hs đọc phần chú thích.
c. Đọc từng đoạn trong nhóm. -1 hs đọc.
d. Đọc đồng thanh.
-4 nhóm nối tiếp nhau đọc đồng
thanh 4 đoạn. -Đọc đồng thanh
-1 hs đọc toàn bài. theo nhóm.
3.Tìm
-1 hs đọc thành tiếng đoạn 1- cả lớp -1 hs đọc toàn bài.
hiểu bài
theo dõi SGK- trả lời câu hỏi: -1 hs đọc đoạn 1,
(8- 10
+Các chữ cái và dấu câu họp bàn lớp theo dõi.
phút)
việc gì? -Bàn về việc giúp
+Vì sao phải giúp đỡ bạn Hoàng? đỡ em Hoàng.
-1 hs đọc thành tiếng các đoạn còn -Hoàng không biết
lại, lớp đọc thầm theo, trả lời. chấm câu nên đã
viết những câu văn
+Cuộc họp đã đề ra cách gì để giúp rất kì quặc.
đỡ bạn Hoàng? -Giao cho anh dấu
chấm yêu cầu
Hoàng đọc lại câu
văn mỗi khi Hoàng
-1 hs đọc yêu cầu 3, thảo luận nhóm, định chấm câu.
ghi vắn tắt nội dung cần báo cáo. -1 hs đọc yêu cầu
-Gv yêu cầu các nhóm đọc thầm bài 3, thảo luận nhóm,
văn, tìm ý ghi vào bảng. ghi ý chính.
-Mời đại diện các nhóm dán bài trên
bảng lớp, báo cáo. -Đại diện các
-Gv nhận xét. nhóm báo cáo.
+Những câu trong bài thể hiệnđúng -Bạn nhận xét.
diễn biến của cuộc họp:
a.Nêu mục đích -Hôm nay,
cuộc họp. chúng ta họp để
tìm cách giũp
đỡ em Hoàng.
b.Nêu tình hình Hoàng hoàn
cuộc họp. toàn không biết
chấm câu. Có
đoạn văn em
viết: “ Chú lính
bước vào đầu
chú…mồ hôi”.
c.Nguyên nhân Do Hoàng
dẫn đến tình chẳng bao giờ
hình đó. để ý đến dấu
câu, mỏi tay chỗ
nào, cậu ta
chấm câu chỗ ấy
d.Nêu cách giải Từ nay, mỗi khi
quyết. Hoàng định đặt
dấu chấm câu,
Hoàng phải đọc
lại câu văn một
lần nữa.
e.Giao việc cho Anh Dấu Chấm
mọi người. yêu cầu Hoàng
đọc lại câu văn
lại một lần nữa
trước khi Hoàng
4.Luyện định chấm câu.
-Hs đọc phân vai
đọc lại -Gv mời vài nhóm hs, mỗi nhóm 4
(5-8 phút) theo nhóm.
em tự phân vai (người dẫn chuyện,
-Nghe, nhận xét,
bác chữ A, đám đông, Dấu Chấm ),
bình chọn bạn đọc
đọc lại chuyện, gv hướng dẫn hs đọc
đúng, dọc hay theo gợi ý ở mục a. hay nhất.
-Cả lớp bình chon bạn, nhóm đọc
5.Củng cố, hay nhất.
-Gv nhấn mạnh vai trò của dấu chấm
dặn dò
(2-3 phút) câu (giúp ngắt các câu văn rành
mạch, rõ ràng).
-Yêu cầu hs về nhà đọc lại bài văn:
ghi nhớ diễn biến cuộc họp, trình tự
tổ chức cuộc họp để thực hành tổ
chức 1 cuộc họp tổ trong tiết tập làm
văn tới.
-Chuẩn bị bài sau: Bài tập làm văn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản