Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: -Chú ý các từ ngữ phiên âm nước ngoài như: Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, Giétxi-ca, in-tơ-nét và các từ : đàn tơ-rưng, khuất hẳn 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: -Hiểu các từ ngữ được chú giải trong bài: Lúc-xăm-bua, lớp 6, đàn tơ-rưng, tuyết, hoa lệ -Hiểu nội dung bài thơ: Cuộc gặp gỡ thú vị, bất ngờ của đoàn cán bộ Việt Nam với hs một trường Tiểu học ở Lúc-xăm-bua thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc B.Kể chuyện: 1.Rèn kĩ năng nói: Dựa vào...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA

Đề bài: GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA
I.Mục tiêu:
A.Tập đọc:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Chú ý các từ ngữ phiên âm nước ngoài như: Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, Giét-
xi-ca, in-tơ-nét và các từ : đàn tơ-rưng, khuất hẳn
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
-Hiểu các từ ngữ được chú giải trong bài: Lúc-xăm-bua, lớp 6, đàn tơ-rưng,
tuyết, hoa lệ
-Hiểu nội dung bài thơ: Cuộc gặp gỡ thú vị, bất ngờ của đoàn cán bộ Việt
Nam với hs một trường Tiểu học ở Lúc-xăm-bua thể hiện tình hữu nghị,
đoàn kết giữa các dân tộc
B.Kể chuyện:
1.Rèn kĩ năng nói: Dựa vào gợi ý: hs kể lại được câu chuyện bằng lời của
mình. Lời kể tự nhiên, sinh động, thể hiện đúng nội dung
2.Rèn kĩ năng nghe: theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá đúng lời kể
của bạn
II. Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ truyện trong SGK
-Bảng lớp viết nội dung các gợi ý để học sinh chuyện
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
dạy học
-2 hs đọc bài: Lời kêu gọi toàn dân tập -2 hs đọc bài và trả
A.Bài cũ
thể dục, trả lời: lời câu hỏi
(5 phút)
+Sức khoẻ cần thiết như thế nào trong
việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
+Em sẽ làm gì sau khi đọc bài : Lời
kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác
Hồ?
-Nhận xét bài cũ
B.Bài mới
-Giới thiệu chủ điểm mới và bài đọc
1.Gt bài
-Hs quan sát tranh minh họa về chủ
(2 phút) -quan sát tranh minh
điểm: Ngôi nhà chung, gv giới thiệu hoạ về chủ điểm
chủ điểm mới và bài đọc
-Gv ghi đề bài: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
2.1.Gv đọc diễn cảm toàn bài -hs lắng nghe
2.Luyện
-Hs quan sát tranh minh trong SGK -quan sát tranh
đọc
2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết
(15 phút)
hợp giải nghĩa từ:
a. Đọc câu nối tiếp
-Gv viết bảng: Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, -rèn đọc từ khó
Giét-xi-ca, in-tơ-nét, hướng dẫn hs đọc
-Hs đọc câu nối tiếp nhau 2 lượt -đọc câu nối tiếp
b. Đọc đoạn nối tiếp
-Hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn trong bài, -đọc đoạn nối tiếp
gv nhắc nhở các em chú ý đọc đúng
giọng các câu hỏi ở đoạn 2
-1 hs đọc chú giải -1 hs đọc
c. Đọc từng đoạn trong nhóm
d. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần
-đồng thanh toàn bài
1 lần
-Hs đọc thầm đoạn 1, trả lời: -đọc thầm đoạn 1
3.Tìm hiểu +Đến thăm một trường Tiểu học ở Lúc- -Tất cả hs lớp 6A
xăm-bua, đoàn cán bộ Việt Nam gặp đều tự giới thiệu
bài
những điều gì bất ngờ và thú vị? bằng tiếng Việt, hát
(15 phút)
tặng đoàn một bài
hát bằng tiếng Việt,
giới thiệu những vật
đặc trưng của VN mà
các em sưu tầm được
, vẽ Quốc kì VN, nói
được bằng tiếng Việt
những từ ngữ thiêng
liêng với người VN:
Việt Nam, Hồ Chí
Minh
-1 Hs đọc thành tiếng đoạn 2, 3, lớp -1 hs đọc đoạn 2,3
đọc thầm theo, trả lời:
+Vì sao các bạn ở lớp 6A nói được -Vì cô giáo lớp 6A
tiếng Việt và có được nhiều đồ vật của đã từng ở VN, cô
Việt Nam? thích VN nên dạy
học nói tiếng Việt,
kể cho các em nghe
những điều tốt đẹp
về VN, các em còn
tự tìm hiểu về VN
trên in-tơ-nét
+Các bạn hs ở Lúc-xăm-bua muốn biết -Các bạn muốn biết
thê m điều gì về thiếu nhi Việt Nam? hs VN học những
môn gì, thích hát
những bài hát gì,
chơi những trò chơi
gì?
+Các em muốn nói gì với các bạn thiếu -Chúng em rất cám
nhi trong truyện này? ơn các bạn đã yêu
quý VN / Chúng ta
đoàn kết quý mến
nhau vì cùng sống
trong một ngôi nhà
chung là trái đất
-Gv hướng dẫn hs đọc đoạn cuối bài: -hs chú ý lắng nghe
4.Luyện
Đã đến lúc chia tay. / Dưới làn
đọc lại
(15 phút) tuyết bay mù mịt, / các em vẫn đứng
vẫy tay chào lưu luyến, / cho đến khi
xe của chúng tôi / khuất hẳn trong
dòng người / và xe cộ tấp nập / của
thành phố châu Âu hoa lệ, / mến
khách. ( Giọng đọc thể hiện cảm xúc
lưu luyến)
-4,5 hs thi đọc đoạn văn -hs thi đọc đoạn 4
-3 hs nối tiếp nhau thi đọc lại 3 đoạn -thi đọc cả bài văn
trong bài
1,2 hs thi đọc toàn bài
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn -nghe, nhận xét bạn
đọc hay nhất đọc
Kể chuyện 1.Gv nêu nhiệm vụ:
2.Hướng dẫn hs kể chuyện
(18 phút)
-Gv giúp hs hiểu yêu cầu của bài tập,
hỏi:
+Câu chuyện được kể theo lời của ai? -Kể theo lời của một
thành viên trong
đoàn cán bộ VN
+Kể bằng lời của em là kể thế nào? -Kể khách quan như
người ngoài cuộc
biết về cuộc gặp gỡ
đó và kể lại
- Yêu cầu hs đọc gợi ý -1 hs đọc gợi ý
-Một hs kể mẫu đoạn 1 theo gợi ý a -1 hs kể mẫu đoạn 1
-2 hs tiếp nối nhau kể đoạn 1,2 -kể nối tiếp
-1,2 hs kể lại toàn bộ câu chuyện -kể lại toàn bộ câu
chuyện
-Gv nhận xét, tuyên dương bạn kể hay -nghe, nhận xét bạn
nhấy kể
-Một, hai hs nối về ý nghĩa của chuyện -hs nêu
5.Củng cố,
-Gv chốt lại: Cuộc gặp gỡ thú vị, bất
dặn dò
ngờ của đoàn cán bộ Viêt Nam với hs
(2 phút)
một trường Tiểu học ở Lúc-xăm-bua
thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa
các dân tộc trên toàn thế giới
-Nhận xét tiét học
-Dặn hs về nhà kể lại chuyện cho mọi
người nghe
-Chuẩn bị bài sau: Một mái nhà chung
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản