Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HAI BÀ TRƯNG.

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ dễ phát âm sai: ruộng nương, thuở xưa, thuồng luồng, cuồn cuộn. - Giọng đọc phù hợp với diễn biến của chuyện. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học kì I. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài: giặc ngoại xâm, đô, hộ, Luy Lâu, trẩy quân, giáp phục, phấn khích. - Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà trưng và...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HAI BÀ TRƯNG.

Đề bài: HAI BÀ TRƯNG.
I.Mục tiêu:
A.Tập đọc:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ dễ phát âm sai: ruộng nương, thuở
xưa, thuồng luồng, cuồn cuộn.
- Giọng đọc phù hợp với diễn biến của chuyện.
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học kì I.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài: giặc ngoại xâm, đô, hộ, Luy Lâu,
trẩy quân, giáp phục, phấn khích.
- Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm
của Hai Bà trưng và nhân đân ta.
B.Kể chuyện:
1.Rèn kĩ năng nói:
- Dựa vào trí nhơ và 4 tranh minh hoạ, hs kể lại từng đoạn câu chuyện.
- Kể tự nhiên, phối hợp được lời kể với điệu bộ, động tác,thay đổi giọng kẻ
phù hợp với nội dung câu chuyện.
2.Rèn kĩ năng nghe:
-Tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể
tiếp được lời của bạn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK (phóng to).
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn hs luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của giao viên Hoạt động của HS
dạy học
A.Mở đầu -Gv giới thiệu 7 chủ điểm của sách TV -Hs lắng nghe.
3-T2 (Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ
(2-3 phút)
thuật, Lễ hội, Thể thao, Ngôi nhà
chung, Bầu trời và mặt đất). Chủ điểm
mở đầu của sách là: Bảo vệ Tổ quốc
Hs quan sát tranh minh hoạ về chủ -Quan sat tranh minh
điểm. hoạ.
B,Bài mới - Giới thiệu bài đọc: Hai Bà Trưng.
1.Gt bài:
-Gv ghi đề bài.
(2 phút)
2.Luyện
đọc
2.1.Gv đọc diễn cảm toàn bài: giọng -Hs lắng nghe.
(10-12
đọc to, rõ, mạnh mẽ, nhấn giọng những
phút)
tội ác của giặc, tả chí khí của Hai Bà,
tả khí thế oai hùng của đoàn quân.
2.1.Hướng dẫn hs luyện đọc, kết hợp
giải nghĩa từ.
a.Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu
đoạn 1:
-Hs nối tiếp nhau đọc 4 câu trong đoạn -Luyện đọc đoạn 1.
1 (lượt 1).
-Rèn đọc từ khó: ruộng nương, hổ báo,
thuồng luồng, oán hận.
-Đọc câu nối tiếp lượt 2.
-2,3 hs đọc cả đoạn 1 nối tiếp.
-Giúp hs hiểu nghĩa các từ: giặc ngoại
xâm, đô hộ.
-Giải thích thêm:
-Ngọc trai: viên ngọc lấy trong con trai,
dùng làm đồ trang sức.
-Thuồng luồng: vật dữ ở dưới nước,
hình giông con rắn to, hay hại người
(theo truyền thuyết).
-Từng cặp hs luyện đọc đoạn 1.
-Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1.
-Hs cả lớp dọc thầm lại đoạn văn, trả
lời:
+Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm -Chúng thẳng tay
đối với quân ta? chém giết dân lành.
cướp hết ruộng
nương, bắt dân ta lên
rừng săn thú lạ,
xuông biển mò ngọc
trai làm bào người
thiệt mạng…Lòng
dân oán hận ngút trời
-1, 2 hs thi đọc lại đoạn văn, Gv nhắc -1,2 hs thi đọc đoạn
các em đọc với giọng chậm rãi, căm văn.
hờn, nhấn mạnh những từ ngữ nói lên
tội ác của giặc, sự căm hờn của nhân
dân ta, ví dụ:
-2,3 hs luyện đọc.
Chúng thẳng tay chém giết dân
lành,/ cướp hết ruộng nương màu
mỡ.// Chúng bắt dân ta lên rừng săn
(10-12 thú lạ,/ xuống biển mò ngọc trai /,
phút) khiến bao người thiệt mạng vì hổ
báo,/ cá sấu, /thuồng luồng…//Lòng
dân oán hận ngút trời,/ chỉ chờ dịp
vùng lên đánh đuổi quân xâm lược//
b.Hs luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2:
-Hs nối tiếp nhau đọc 4 câu của đoạn 2 -Luyện đọc đoạn 2.
(lượt 1).
-Rèn đọc từ khó: tài giỏi, lập mưu,
giành lại non sông.
-Đọc câu nối tiếp lượt 2.
-2,3 hs đọc đoạn nối tiếp.
-Gv giải thích thêm:
-Mê Linh: vùng đất hiện nay thuộc
huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.
-Nuôi chí: mang, giữ, nung nấu một ý
chí, chí hướng.
-Từng cặp hs luyện đọc đoạn 2.
-Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2.
-Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, trả lời
câu hỏi:
+Hai bà trưng có tài và có chí lớn như -Hai Bà rất giỏi võ
thế nào? nghệ và nuôi chí
giành lại non sông.
1,2 hs đọc lại đoạn văn, gv hướng dẫn -1,2 hs đọc lại đoạn
hs đọc đoạn văn với giọng kể thong văn.
thả, đầy cảm phục, nghỉ hơi sau các
dấu câu, các cụm từ, nhấn giọng những
từ ngữ ca ngợi tài trí của 2 chị em:
-2,3 hs luyện đọc.
Bấy giờ,/ ở huyện Mê Linh có hai
(9-12 phút) người con gái tài giỏi là Trưng Trắc
và Trưng Nhị// Cha mất sớm / nhờ mẹ
dạy dỗ, / hai chị em đều giỏi võ nghệ
và nuôi chí giành lại non sông //
c.Hs luyện đọc và tìm hiểu đoạn 3
-Hs tiếp nối nhau đọc 8 câu trong đoạn -Hs luyện đọc đoạn
(1 hs đọc 2 câu trong lời Trưng Trắc: văn.
Không ! Ta sẽ mặc…
-Rèn đọc từ khó: thành Luy Lâu, phấn
khích, cuồn cuộn, bóng voi.
-Đọc câu trong đoạn lần 2.
-Gv giúp hs hiểu nghĩa các từ mới: Luy
lâu, trẩy quân, phấn khích, giáp phục
-Từng cặp hs đọc thầm lại đoạn văn, trả
lời:
+Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa? -Vì Hai Bà yêu nước,
thương dân, căm thù
quân giặc tàn bạo đã
giết chết ông Thi
Sách và gây bao tội
ác đối với dân lành.
+Tìm những chi tiết nói lên khí thế của -Hai bà Trưng mặc
đoàn quân khởi nghĩa? giáp phục thật đẹp,
bước lên bành voi rất
oai phong. Đoàn
quân rùng rùng lên
đường, giáo lao,
cung nỏ, khiên mộc
cuồn cuộn tràn theo
bóng voi ẩn hiện của
Hai Bà, tiếng trống
đồng dội lên vòm
cây…
-Hs chỉ tranh giới thiệu khí thế của
đoàn quân.
-1 vài hs đọc lại đoạn văn. -1, vài hs đọc lại
-Gv hướng đẫn hs đọc: đoạn văn.
Đoàn quân rùng rùng lên đường /
Giáo lao, / cung nỏ, / rìu búa, / khiên
mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn -2,3 hs đọc.
(9-10 phút)
hiện của Hai Bà //.Tiếng trống đồng
dội lên vòm cây, / đập vào sườn đồi /
theo suốt đường hành quân. //
d.Hs đọc và tìm hiểu đoạn 4:
-Hs tiếp nối nhau 4 câu trong đoạn -Luyện đọc đoạn 4.
-Rèn đọc từ khó: sụp đổ, sạch bóng,
chống ngoại xâ m.
-Đọc câu nối tiếp lần 2
-2 hs đọc đoạn văn trước lớp.
-Từng cặp hs luyện đọc đoạn 4.
-Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4.
-Hs đọc thầm đoạn 4, trả lời:
+Kết quả của cuộc khởi nghĩa? -Thành trì của giặc
lần lượt sụp đổ, Tô
Định ô m đầu chạy về
nước. Đất nước ta
sạch bóng quân thù.
+Vì sao bao đời nay, nhân dân ta tôn -Vì Hai Bà là người
kính Hai Bà Trưng? đã lãnh đạo nhân dân
giải phóng đât nước,
là hai vị anh hùng
chống ngoại xâ m đầu
tiên trong lịch sử
nước nhà.
-1,2 hs thi đọc lại đoạn văn, gv nhắc -1,2 hs thi đọc lại
các em với giọng kể thong thả, nhấn đoạn văn.
mạnh những từ ngữ ca ngợi sự thắng
lợi vĩ đại của cuộc khởi nghĩa và sự tôn
kính của nhân dân ta đối với Hai Bà:
-2,3 hs đọc.
Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ
dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa.
//Tô Định ôm đầu chạy về nước. // Đất
nước ta sạch bóng quân thù. // Hai Bà
Trưng trở thành hai vị anh hùng
chống ngoại xâm đầu tiên / trong lịch
sử nước nhà. //
-Gv chọn đọc diễn cảm 1 đoạn trong -Hs lắng nghe.
3.Luyện
bài.
đọc lại
-1,2 hs đọc lại đoạn văn đó. -Thi đọc.
(5-7 phút)
-1, vài hs thi đọc lại bài văn.
Kể chuyện 1.Gv nêu nhiệm vụ:
2.Hướng dẫn hs kể từng đoạn chuyện
(18-20
phút) theo tranh.
-Hs quan sát lần lượt từng tranh SGK. -Quan sát tranh.
-4 hs tiếp nối nhau kể 4 đoạn chuyện. -Kể nối tiếp 4 đoạn.
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn -Nghe, nhận xét bạn
kể hay nhất, bạn nghe chăm chú nhất. kể .
-Câu chuyện này giúp em hiểu được
5 Củng cố,
điều gì?
dặn dò
-Hs phát biểu, gv chốt lại: -Hs nêu ý kiến.
(2 phút)
-Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống
chông giặc ngoại xâm bất khuất từ bao
đời nay, phụ nữ Việt Nam rất anh hùng
-Liên hệ, giáo dục.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà kể lại chuyện.
-Chuẩn bị bài sau: Bộ đội về làng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản