Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC

Chia sẻ: abcdef_13

1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: -Chú ý các từ ngữ: giữ gìn, sức khoẻ, bồi bổ, khí huyết -Biết đọc bài với giọng rõ, gọn, hợp với văn bản: “ Kêu gọi” 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: -Hiểu nghĩa của các từ mới: dân chủ, bồi bổ, bổn phận, khí huyết, lưu thông, lưu thông -Hiểu tính đúng đắn, giàu tính thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ. Từ đó, có ý thức tập luyện thể dục để bồi bổ sức khoẻ II. Đồ dùng dạy học -Ảnh Bác Hồ đang luyện...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC

Đề bài: LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Chú ý các từ ngữ: giữ gìn, sức khoẻ, bồi bổ, khí huyết
-Biết đọc bài với giọng rõ, gọn, hợp với văn bản: “ Kêu gọi”
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
-Hiểu nghĩa của các từ mới: dân chủ, bồi bổ, bổn phận, khí huyết, lưu
thông, lưu thông
-Hiểu tính đúng đắn, giàu tính thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể
dục của Bác Hồ. Từ đó, có ý thức tập luyện thể dục để bồi bổ sức khoẻ
II. Đồ dùng dạy học
-Ảnh Bác Hồ đang luyện tập thể dục trong SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
dạy học
-2,3 hs đọc khổ thơ mình thích trong -2,3 hd đọc bài và trả
A.Bài cũ
bài: Bé thành phi công, trả lời; lời các câu hỏi
(3 phút)
+Bé chơi trò chơi gì?
+Những câu thơ nào cho thấy chú bé
rất ngộ nghĩnh, đáng yêu?
-Nhận xét bài cũ
B.Bài mới
-Hs quan sát ảnh Bác Hồ, tay cầm hai -hs quan sát ảnh
1.Gt bài
quả tạ, dang thẳng, đang tập thể dục
(2 phút)
-Gv giới thiệu bài đọc
-Ghi đề bài: Lời kêu gọi toàn dân tập
thể dục
2.1.Gv đọc mẫu toàn bài -hs lắng nghe
2.Luyện
2.2.Hướng dẫn hs luyện đọc, kết hợp
đọc
giải nghĩa từ:
(15 phút)
a. Đọc câu nối tiếp
-Hs đọc câu nối tiếp lần 1 -đọc câu nối tiếp
-Rèn đọc từ khó: giữ gìn, sức khoẻ, bồi
bổ, khí huyết
-Hs đọc câu nối tiếp lần 2
b. Đọc đoạn nối tiếp
-Hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn trong bài -đọc đoạn nối tiếp
-Gv hướng dẫn hs nhấn giọng những từ
ngữ nói về tầm quan trọng của sức
khoẻ, bổn phận phải bồi bổ sức khoẻ
của mỗi người dân yêu nước:
Mỗi người dân yếu ớt / tức là cả
-3,4 hs luyện đọc
nước yếu ớt / mỗi một người dân
mạnh khoẻ / là cả nước mạnh khoẻ //
Vậy nên / luyện tập thể dục / bồi bổ
sức khoẻ / là bổn phận của mỗi một
người yêu nước //
-1 hs đọc chú giải -1 hs đọc
c. Đọc từng đoạn trong nhóm
d.Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần -đồng thanh toàn bài
1 lần
-Hs đọc thầm bài văn, trao đổi: -đọc thầm bài văn,
3.Tìm hiểu
trao đổi
bài
+Sức khoẻ cần thiết như thế nào trong -Sức khoẻ giúp giữ
(8 phút)
việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? gìn dân chủ, xây
dựng nước nhà, gây
đời sống mới. Việc
gì cũng cần có sức
khoẻ mới làm thành
công
+Vì sao tập thể dục là bổn phận của -Vì mỗi một ngươid
mỗi một người yêu nước dân yếu ớt tức là cả
nước yếu ớt, mỗi
một người dân mạnh
khoẻ là cả nước
mạnh khoẻ
+Em hiểu được gì sau khi đọc : “ Lời -Bác Hồ là tấm
kêu gọi toàn dân tập thể dục? gương về rèn luyện
thân thể, sức khoẻ là
vốn quý nhất, muốn
làm việc gì thành
công cũng phải có
sức khoẻ
+Em sẽ làm gì sau khi đọc : “ Lời kêu -hs tự nêu ý kiến của
gọi toàn dân tập thể dục của Bác? mình sau khi đọc lời
kêu gọi tập thể dục
của Bác
-Một hs đọc lại bài
4.Luyện
-Một vài hs thi đọc lại toàn bài
đọc lại
(5 phút)
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn -nghe, nhận xét, bình
đọc tốt nhất, đọc đúng giọng của : “ chọn bạn đọc hay
Lời kêu gọi” rõ, rành mạch, có sức nhất
thuyết phục
-Gv nhắc nhở hs cần có ý thức luyện
5.Củng cố,
tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ
dặn dò
-Nhận xét tiết học
(2 phút)
-Dặn về nhà đọc lại bài
-Chuẩn bị bài sau: Gặp gỡ ở Lúc-xă m-
bua
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản