Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ.

Chia sẻ: abcdef_12

I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: lững thững, huýt sáo, quãng suối, tráo trưng, thong manh. - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật (ông Ké, Kim Đồng, bọn lính). 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu các từ ngữ được chú giải trong bài. - Hiểu được nội dung truyện: Kim Đồng là 1 liên lạc nhỏ tuổi nhưng rất nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng. B.Kể chuyện: 1.Rèn kĩ năng nói: đựa vào...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ.

Đề bài: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ.
I.Mục tiêu:
A.Tập đọc:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý các từ ngữ: lững thững, huýt sáo, quãng suối, tráo trưng, thong
manh.
- Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật (ông Ké, Kim Đồng,
bọn lính).
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Hiểu các từ ngữ được chú giải trong bài.
- Hiểu được nội dung truyện: Kim Đồng là 1 liên lạc nhỏ tuổi nhưng rất
nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách
mạng.
B.Kể chuyện:
1.Rèn kĩ năng nói: đựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, kể lại 4 đoạn của câu
chuyện, hs kể lại được toàn bộ câu chuyện.
- Giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến của câu chuyện.
2.Rèn kĩ năng nghe: nghe bạn kể và nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK.
- Bản đồ để giới thiệu vị trí tỉnh Cao Bằng.
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS
dạy học
-2 hs nối tiếp nhau đọc bài: Cửa Tùng -2 hs đọc và trả lời
A.Bài cũ
và trả lời câu hỏi: câu hỏi.
(5phút)
+Em hiểu thế nào là : “ Bà chúa của
các bãi tắm ? ”
+Sắc màu nước biển Cửa Tùng có gì
đặc biệt?
-Nhận xét bài cũ.
B.Bài mới:
-Giới thiệu chủ điểm: Anh em một nhà
1.Gt bài
(2 -3 phút) và giới thiệu bài đọc:
-Người liên lạc nhỏ.
-Gv ghi đề bài.
2.1.Gv đọc diễn cảm toàn bài. -Hs chú ý lắng nghe.
2.Luyện
-Đoạn 1: đọc chậm, nhấn mạnh các từ
đọc
ngữ tả dáng đi nhanh nhẹn của Kim
(15-20
Đồng, phong thái ung dung của ông
phút)
Ké: hiền hậu, nhanh nhẹn, lững
thững…
-Đoạn 2: Hai bác cháu gặp địch: đọc
giọng hồi hộp.
-Đoạn3: giọng bọn lính hống hách,
giọng Kim Đồng tự nhiên, bình thản
-Đoạn 4: giọng vui, phấn khởi, nhấn
mạnh các từ ngữ thể hiện sự ngu ngốc
của bọn lính: tráo trưng, thong manh
-Hs quan sát tranh minh hoạ truyện. -Hs quan sát tranh
minh hoạ.
-Gv giới thiệu hoàn cảnh xảy ra -Hs lắng nghe.
chuyện: ở tỉnh Cao Bằng vào năm
1941, lúc các cán bộ còn đang hoạt
động bí mật.
-Gv yêu cầu hs nói những hiểu biết của - Nêu những hiểu
mình về anh Kim Đồng. biết về anh Kim
Đồng.
2.2. Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết
hợp giải nghĩa từ.
a. Đọc câu nối tiếp:
-Hs nối tiếp nhau đọc câu lần 1. -Đọc theo yêu cầu.
-Rèn đọc từ khó: lững thững, quãng
suối, huýt sáo, tráo trưng, thong manh.
-Hs đọc câu nối tiếp lần 2.
b. Đọc đoạn nối tiếp:
-Hs nối tiếp nhau đọc 4 đoạn trong bài,
gv nhắc hs đọc đúng một số câu sau:
-Nào, bác cháu ta lên đường ! (lời
ông Ké thân mật, vui vẻ). -3,4 hs luyện đọc
-Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm ( câu.
lời Kim Đồng trong đoạn đóng kịch để
lừa lũ giặc, bình tĩnh, thản nhiên).
-Già ơi ! Ta đi thôi ! đường về nhà
cháu còn xa đấy ! (giọng tự nhiên,
thân tình khi gọi ông Ké).
-1 hs đọc chú giải.
c. Đọc từng đoạn trong nhóm.
d.Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1,2. -1 hs đọc.
-1 hs đọc đoạn 3.
-Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4. -Đọc theo yêu cầu.
-1 hs đọc đoạn 1, lớp đọc thầm, trả lời.
3.Tìm hiểu +Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ
- Đọc đoạn 1.
gì?
bài
-Bảo vệ cán bộ, đưa
(15 phút)
+Vì sao bác cán bộ phải đóng vai 1 ông cán bộ đến dịa điểm
mới.
già Nùng?
-Vì vùng này là vùng
người Nùng ở, đóng
vai ông già Nùng để
dễ hoà đồng với mọi
người, dễ dàng che
mắt địch, làm bọn.
+Cách đi đường của 2 bác cháu như thế chúng tưởng ông cụ
là người địa phương
nào?
-Đi rất cẩn thận, Kim
đồng đeo túi nhanh
nhẹn đi trước 1
quãng, ông ké lững
thững đằng sau, gặp
điều gì đáng ngờ,
Kim Đồng sẽ huýt
sáo làm hiệu để ông
-3 hs nối tiếp nhau đọc các đoạn: 2,3,4, ké kịp thời tránh vào
lớp đọc thầm, trao đổi: ven đường.
+Tìm những chi tiết nói lên sự nhanh -Đọc nối tiếp, trao
trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp đổi theo nhóm.
địch? -Hs phát biểu ý kiến.
-Gv chốt lại:
-Kim Đồng nhanh trí:
-Gặp địch không hề tỏ ra bối rối, sợ sệt,
bình tĩnh huýt sáo báo hiệu.
Địch hỏi, Kim Đồng nhanh trí nói:
-Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm -Hs chú s lắng nghe.
Trả lời xong, Kim Đồng thản nhiên
gọi ông ké đi tiếp: Già ơi ! Ta đi thôi !
-Sự nhanh trí, thông minh của Kim.
Đồng khiền bọn giặc không hề nghi
ngờ nên đã để cho 2 bác cháu đi qua.
-Kim Đồng dũng cảm vì còn rất nhỏ đã
là một chiến sĩ liên lạc của cách mạng,
dám làm những công việc quan trọng,
nguy hiểm, khi gặp địch vẫn bình tĩnh
tìm cách đối phó, bảo vệ cách mạng.
-Gv đọc diễn cảm đoạn 3.
4.Luyện
-Hướng dẫn hs đọc lời phân biệt lời
đọc lại
người dẫn chuyện với lời nhân vật ( -Hs chú ý lắng nghe.
(15 phút)
bọn lính, Kim Đồng).
-Sau đó, mời ba nhóm hs ( mỗi nhóm 3
em) thi đọc lại truyện theo cách phân
-Các nhóm thi đọc.
vai
-1,2 hs thi đọc cả bài.
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn cá
nhân, nhóm đọc hay nhất. -2 hs đọc cả bài.
1.Gv nêu nhiệm vụ: dựa theo 4 tranh -Nghe, nhận xét bạn
Kể
minh nội dung 4 đoạn truyện, hs kể lại đọc.
chuyện:
toàn bộ câu chuyện.
(18-20 -Nghe.
2.Hướng dẫn hs kể toàn bộ câu chuyện
phút)
-Hs quan sát tranh minh hoạ.
-1 hs khá giỏi kể mẫu đoạn 1 theo tranh
1, gv nhận xét. -Quan sát tranh.
-Từng cặp hs tập kể. -1 hs kể mẫu đoạn 1.
-4 hs tiếp nối nhau thi kể trước lớp
từng đoạn của câu chuyện. -Từng cặp hs tập kể.
-1,2 hs kể toàn bộ câu chuyện. - Thi kể.

-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn - Kể lại toàn bộ câu
kể hay nhất. chuyện.
-Hỏi: -Nghe,nhận xét, bình
+Qua câu chuyện, em có nhận xét gì về chọn bạn kể hay.
5.Củng cố,
anh Kim Đồng? nhất.
dặn dò
-Anh Kim Đồng rất
(2 phút)
nhanh trí, thông
minh, dũng cảm khi
-Liên hệ, giáo dục hs. làm nhiệm vụ dẫn
-Nhận xét tiết học. đường và bảo vệ cán
-Dặn hs về nhà tập kể lại câuchuyện. bộ.
-Chuẩn bị bài sau: Nhớ Việt Bắc.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản