Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài:NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN.

Chia sẻ: abcdef_13

1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngừ: múa rông chiêng, ngọn giáo, vướng mái, truyền lại, buôn làng. - Biết đọc bài với giọng kể, nhấn giọng những từ ngữ tả đặc điểm của nhà rông Tây Nguyên. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Nắm được nghĩa các từ mới: rông chiêng, nông c. - Hiểu được đặc điểm của nhà rông Tây Nguyên và những sinh hoạt cộng đồng của người Tây Nguyên gắn với nhà rông. II. Đồ dùng dạy học: - Ảnh minh hoạ nhà rông trong SGK, thêm một số tranh...

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài:NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN.

Đề bài: NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN.
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý các từ ngừ: múa rông chiêng, ngọn giáo, vướng mái, truyền lại,
buôn làng.
- Biết đọc bài với giọng kể, nhấn giọng những từ ngữ tả đặc điểm của nhà
rông Tây Nguyên.
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Nắm được nghĩa các từ mới: rông chiêng, nông c.
- Hiểu được đặc điểm của nhà rông Tây Nguyên và những sinh hoạt cộng
đồng của người Tây Nguyên gắn với nhà rông.
II. Đồ dùng dạy học:
- Ảnh minh hoạ nhà rông trong SGK, thê m một số tranh ảnh về nhà rông do
gv và hs sưu tầm được (nếu có).
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS
dạy học
-Gv kiểm tra 3 hs đọc thuộc lòng -3 hs đọc và trả lời
A.Bài cũ
những khổ thơ mà em thích nhất trong câu hỏi.
(5 phút)
bài: Nhà bố ở và trả lời câu hỏi gắn với
những khổ thơ đã đọc.
-Nhận xét bài cũ.
B.Bài mới:
-Hs quan sát ảnh nhà rông: gv giới -Quan sát ảnh.
1.Gt bài
thiệu bài.
(2 phút)
2.1.Gv đọc diễn cảm toàn bài : giọng tả -Chú ý lắng nghe.
2.Luyện
chậm rãi, nhấn mạnh một số từ: bền
đọc
chắc, không đụng sàn, không vướng
(15 phút)
mái. thờ thần làng, tiếp khách, ngủ tập
trung.
2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết
hợp giải nghĩa từ.
a. Đọc câu nối tiếp:
-Hs đọc câu nối tiếp lần 1. -Đọc theo yêu cầu.
-Rèn đọc từ khó: múa rông chiêng,
ngọn giáo, vướng mái. truyền lại, buôn
làng.
-Hs đọc câu nối tiếp lần 2.
b. Đọc đoạn nối tiếp:
-Hướng dẫn hs chia đoạn nhanh để hiểu - Tập chia đoạn và
nội dung mỗi đoạn. nêu ý của từng đoạn.
-Bài gồm 4 đoạn, mỗi lần xuống dòng
là một đoạn.
-Đoạn 1: (5 dòng đầu) : nhà rông rất
chắc và cao.
-Đoạn 2: (7 dòng tiếp) : gian đầu của
nhà rông.
-Đoạn 3: (3 dòng tiếp) : gian giữa với
bếp lửa.
-Đoạn 4: (còn lại) : công dụng của gian
thứ ba.
-Hs nối tiếp nhau đọc 4 đoạn của bài
-1 hs đọc chú giải.
c. Đọc từng đoạn trong nhóm:
d. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài lần -Đồng thanh.
3.Tìm hiểu -1 hs đọc thành tiếng đoạn 1, lớp đọc -1 hs đọc đoạn 1.
thầm theo.
bài
+Vì sao nhà rông chắc và cao? -Nhà rông phải chắc
(8-10 phút)
để dùng lâu dài, chịu
được gió bão, chứa
được nhiều người khi
họp hội, tụ tập nhảy
múa, sàn cao để voi
đi không đụng sàn,
mái cao khi múa,
ngọn giáo không
vướng mái.
-Giảng từ: rông chiêng -Nghe.
Cả lớp đọc thầm đoạn 2, trả lời -Đọc thầm.
+Gian đầu của nhà rông được trang trí -Gian đầu là nơi thờ
như thế nào? thần làng nên được
bài trí rất trang
nghiêm, một giỏ mây
đựng hòn đá thần
trên vách, xung
quanh hòn đá thần
treo những cành hoa
đan bằng tre, vũ khí,
nông cụ, chiêng
-Giảng từ: nông cụ trống dùng khi cúng
tế.
+Từ gian thứ ba dùng để làm gì? -Gian thứ 3,4,5: là
nơi ngủ tập trung của
trai làng từ 16 tuổi
chưa lập gia đình để
bảo vệ buôn làng.
+Em nghĩ gì về nhà rông sau khi đã -Nhà rông rất độc
xem tranh, đọc bài giới thiệu về nhà đáo / lạ mắt / đồ sộ /
nhà rông thể hiện nét
rông?
đẹp văn hoá của
đồng bào Tây
4.Luyện
-Gv đọc mẫu lần 2. Nguyên.
đọc lại
-4 hs tiếp nối nhau thi đọc 4 đoạn của -Hs chú ý lắng nghe
(5-8 phút)
- Thi đọc 4 đoạn của
bài.
-2 hs thi đọc cả bài. bài.
-Cả lớp và gv bình chọn bạn đọc hay - Thi đọc toàn bài.
nhất, thể hiện đúng nội dung bài. -Nghe, nhận xét bạn
-1,2 hs nói về những hiểu biết của mình đọc.
5.Củng cố,
sau khi học bài này. -Hs nêu ý kiến.
dặn dò
-Gv tóm ý : Nhà rông Tây Nguyên rất
(2-3 phút)
độc đáo, đó là nơi sinh hoạt của buôn
làng, nơi thể hiện nét đẹp văn hoá của
đồng bào Tây Nguyên.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà luyện đọc lại bài.
-Chuẩn bị bài sau: Đôi bạn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản