GIÁO ÁN Tập làm văn 5: CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: - Nắm được cấu tạo bài văn tả cảnh. 2. Kĩ năng: thể. 3. Thái độ: - Giáo dục HS lòng yêu thích vẻ đẹp đất - Biết phân tích cấu tạo bài văn tả cảnh cụ nước và say mê sáng tạo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN Tập làm văn 5: CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH

Tập làm văn

CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNHI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Nắm được cấu tạo bài văn tả cảnh.

2. Kĩ năng: - Biết phân tích cấu tạo bài văn tả cảnh cụ
thể.

3. Thái độ: - Giáo dục HS lòng yêu thích vẻ đẹp đất
nước và say mê sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi phần ghi nhớ cấu tạo của bài văn
“Nắng trưa”

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:TG Hoạt động dạy Hoạt động học

1’ 1. Khởi động: Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Kiểm tra sách vở.

- Giúp học sinh làm quen
phương pháp học tập bộ
môn.

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:

* Hoạt động 1: Phần - Hoạt động lớp, cá nhân,
nhận xét nhóm

Phương pháp: Bút đàm,
thảo luận

Muïc tieâu: Giuùp hs naém
ñöôïc caáu taïo cuûa ba phaàn
cuûa moät baøi vaên

 Bài 1: Đọc và tìm các - Học sinh đọc nội dung
phần mở bài, thân bài, kết (yêu cầu và văn bản
bài của bài văn “Hoàng “Hoàng hôn trên sông
hôn trên sông Hương” Hương”

- Giải nghĩa từ: + Hoàng hôn: Thời gian
cuối buổi chiều, mặt trời
lặng ánh sáng yếu ớt và tắt
dần.

+ Sông Hương: 1 dòng
sông rất nên thơ của Huế.

- Học sinh đọc bài văn 
đọc thầm, đọc lướt.

- Yêu cầu học sinh phân - Phân đoạn - Nêu nội
đoạn dung từng đoạn.

- Nêu ý từng đoạn Bài văn có 3 phần:

- Mở bài: Đặc điểm của
Huế lúc hoàng hôn

- Thân bài: Sự thay đổi
màu sắc của sông Hương
và hoạt động của con
người bên sông từ lúc
hoàng hôn đến lúc Thành
phố lên đèn.

- Kết bài: Sự thức dậy của
Huế sau hoàng hôn.

 Giáo viên chốt lại

 Bài 2: Thứ tự miêu tả - 1 học sinh đọc yêu cầu,
trong bài văn trên có gì cả lớp đọc thầm yêu cầu.
khác với bài “Quang cảnh Cả lớp đọc lướt bài văn và
làng mạc ngày mùa” mà trao đổi theo nhóm.
em đã học? Từ hai văn đó - Đại diện các nhóm lên
hãy rút ra nhận xét về cấu trình bày
tạo của bài văn tả cảnh.

- Yêu cầu học sinh nhận
xét thứ tự của việc miêu - “Quang cảnh làng mạc
tả ngày mùa” tả từng bộ
phận của cảnh:

+Giới thiệu màu sắc bao
trùm làng quê.+Tả các màu vàng rất khác
nhau của cảnh, của vật.

+Tả thời tiết, con người.

Bài “Hoàng hôn trên sông
Hương” tả sự thay đổi của
cảnh theo thời gian:

+Nêu nhận xét chung về
sự yên tĩnh của Huế lúc
hoàng hôn.

+Tả sự thay đổi sắc màu
của sông Hương từ lúc bắt
đầu hoàng hôn đến lúc tối
hẳn.

+Tả hoạt động của con
người bên bờ sông, trên
mặt sông lúc bắt đầu
hoang hôn đến lúc thành
phố lên đèn.

+Nhận xét về sự thức dậy
của Huế sau hoàng hôn.

 Giáo viên chốt lại - Lớp nhận xét

- Giống: giới thiệu bao
quát cảnh định tả  cụ
thể

- Khác:

+ Thay đổi tả cảnh theo
thời gian

+ Tả từng bộ phận của - Từng cặp học sinh trao
cảnh đổi từng bài

- Yêu cầu học sinh nêu cụ + Hoàng hôn trên sông
thể thứ tự miêu tả trong 2 Hương: Đặc điểm chung
bài. của Huế  sự thay đổi
màu sắc của sông (từ lúc
bắt đầu đến lúc tối  Hoạt
động của con người và sự
thức dậy của Huế)

+ Quang cảnh làng mạc
ngày mùa: Màu sắc boa
trùm làng quê ngày mùa
 màu vàng  tả các
màu vàng khác nhau 
thời tiết và con người
trong ngày mùa.

 Sự giống nhau: đều giới
thiệu bao quát cảnh định tả
 tả cụ thể từng cảnh để
minh họa cho nhận xét
chung.

 Sự khác nhau:

- Bài “Hoàng hôn trên
sông Hương” tả sự thay
đổi cua cảnh theo thời
gian.

- Bài “Quang cảnh làng
mạc ngày mùa” tả từng bộ
phận của cảnh.

 Giáo viên chốt lại - Học sinh rút ra nhận xét
về cấu tạo của hai bài văn

* Hoạt động 2: Phần ghi - Hoạt động cá nhân
nhớ

Phương pháp: Vấn đáp

Muïc tieâu: Giuùp HS naém - Lần lượt học sinh đọc

ñöôïc phaàn ghi nhôù phần ghi nhớ

* Hoạt động 3: Phần - Hoạt động cá nhân
luyện tập

Phương pháp: Thực hành

Muïc tieâu: Giuùp Hs phaân
tích caáu taïo cuûa moät baøi
vaên cuï theå

 Bài 1 - 2 học sinh đọc yêu cầu
bài văn
- Học sinh làm cá nhân.

 Mở bài (Câu đầu): Nhận
xét chung về nắng trưa

 Thân bài: Tả cảnh nắng
trưa:

- Đoạn 1: Cảnh nắng trưa
dữ dội

- Đoạn 2: Nắng trưa trong
tiếng võng và tiếng hát ru
em

- Đoạn 3: Muôn vật trong
nắng

- Đoạn 4: Hình ảnh người
mẹ trong nắng trưa

 Kết bài: Lời cảm thán
“Thương mẹ biết bao
nhiêu, mẹ ơi” (Kết bài mở
rộng)
 Giáo viên nhận xét chốt
lại

* Hoạt động 4: Củng cố

Phương pháp: Vấn đáp - Học sinh nhắc lại nội

Ghi lại những điều em dung ghi nhớ

quan sát được về một buổi
sáng (hoặc trưa, chiều)
trong vườn (hay trong
công viên hay trên đường
phố…)

1’ 5. Tổng kết - dặn dò

- Học thuộc ghi nhớ

- Làm bài 2

- Chuẩn bị: Luyện tập tả
cảnh

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản