GIÁO ÁN TẬP LÀM VĂN 5: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Nhớ được cách trình bày một lá đơn đúng quy định và trình bày đầy đủ nguyện vọng trong đơn . 2. Kĩ năng: Biết cách viết một lá đơn, biết trình bày gọn, rõ, đầy đủ nguyện vọng trong đơn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết cách bày tỏ nguyện vọng bằng lời lẽ mang tính thuyết phục.

Nội dung Text: GIÁO ÁN TẬP LÀM VĂN 5: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nhớ được cách trình bày một lá đơn đúng
quy định và trình bày đầy đủ nguyện vọng trong đơn .

2. Kĩ năng: Biết cách viết một lá đơn, biết trình bày gọn,
rõ, đầy đủ nguyện vọng trong đơn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết cách bày tỏ nguyện
vọng bằng lời lẽ mang tính thuyết phục.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Mẫu đơn cỡ lớn (A2) làm mẫu - cỡ nhỏ (A4) đủ số
HS trong lớp

- Trò: Một số mẫu đơn đã học ở lớp ba để tham khảo.

+ Đơn xin gia nhập đội

+ Đơn xin phép nghỉ học

+ Đơn xin cấp thẻ đọc sách

III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
G

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ:

- Chấm vở 2, 3 học sinh về - Học sinh viết lại bảng
nhà đã hoàn chỉnh hoặc viết thống kê kết quả học tập
lại bài trong tuần của tổ.

 Giáo viên nhận xét

1’ 3. Giới thiệu bài mới: Ở
lớp 3, 4 chúng ta đã được
làm quen với việc viết đơn.
Tiết học hôm nay sẽ giúp
các em rèn luyện cách trình
bày gọn, rõ, đầy đủ nguyện
vọng bằng những lời lẽ
thuyết phục qua bài:
“Luyện tập làm đơn”
33’ 4. Phát triển các hoạt
động:

14’ * Hoạt động 1: Xây dựng - Hoạt động lớp
mẫu đơn

Mục tiêu: Nhớ cách trình
bày một lá đơn và nêu
nguyện vọng

Phương pháp: Đàm thoại - 1 học sinh đọc bài tham
khảo “Thần chết mang tên 7
sắc cầu vồng”

- Giáo viên giới thiệu tranh
, ảnh về thảm họa do chất
độc màu da cam gây ra,
hoạt động của Hội Chữ
thập đỏ , ….

- Dựa vào các mẫu đơn đã - Học sinh nêu
học (STV 3/ tập 1) nêu
cách trình bày 1 lá đơn 
Giáo viên theo mẫu đơn

- Lưu ý: Phần lí do viết đơn
là nội dung quan trọng của
lá đơn cần viết gọn, rõ,thể
hiện rõ nguyện vọng cá
nhân.

14’ * Hoạt động 2: Thực hành - Hoạt động cá nhân

Mục tiêu:Hướng dẫn học
sinh tập viết đơn

Phương pháp: Thực hành _ Học sinh đọc lại yêu cầu
BT2

_ HS viết đơn và đọc nối
tiếp

- Lưu ý: Phần lí do viết đơn - Lớp đọc thầm
là phần trọng tâm, cũng là
phần khó viết nhất  cần
nêu rõ:

+ Bản thân em đồng tình
với nội dung hoạt động của
Đội Tình Nguyện, xem đó
là những hoạt động nhân
đạo rất cần thiết.

+ Bày tỏ nguyện vọng của
em muốn tham gia vào tổ
chức này để được góp phần
giúp đỡ các nạn nhân bị
ảnh hưởng chất độc màu da
cam.

- Phát mẫu đơn - Học sinh điền vào

- Học sinh nối tiếp nhau đọc

- Giáo viên gợi ý học sinh - Lớp nhận xét theo các
nhận xét điểm giáo viên gợi ý

- Lí do, nguyện vọng có
đúng và giàu sức thuyết
phục không?

- Chấm 1 số bài  Nhận
xét kỹ năng viết đơn.

5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp

Phương pháp: Thi đua - Trưng bày những lá đơn
viết đúng, giàu sức thuyết
phục.

 Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét, phân tích
cái hay1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Nhận xét chung về tinh
thần làm việc của lớp,
khen thưởng học sinh viết
đúng yêu cầu

- Chuẩn bị: Luyện tập tả
cảnh

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản