Giáo án Tập Làm Văn Lớp 3: Đề bài: KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM.

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: 1. Rèn kĩ năng nói: Hs kể lại tự nhiên, chân thật về 1 người hàng xóm mà em quý mến. 2. Rèn kĩ năng viết: Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngăn (từ 5 đến 7 câu), diễn đạt rõ ràng. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết 4 câu hỏi gợi ý kể về người hàng xóm. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (3-4 -Kiểm tra 1,2 hs kể chuyện: Không -2 hs kể chuyện, nỡ nhìn. +Nói về tính khôi hài của câu...

Nội dung Text: Giáo án Tập Làm Văn Lớp 3: Đề bài: KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM.

Đề bài: KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM.I.Mục tiêu:

1. Rèn kĩ năng nói: Hs kể lại tự nhiên, chân thật về 1 người hàng

xóm mà em quý mến.

2. Rèn kĩ năng viết: Viết lại được những điều vừa kể thành một

đoạn văn ngăn (từ 5 đến 7 câu), diễn đạt rõ ràng.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp viết 4 câu hỏi gợi ý kể về người hàng xóm.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của

trình HS

dạy

học

-Kiểm tra 1,2 hs kể chuyện: Không -2 hs kể chuyện,
A.Bài

nỡ nhìn. lớp theo dõi.


+Nói về tính khôi hài của câu
(3-4
chuyện.
phút)

-Nhận xét bài cũ.-Nêu mục đích yêu cầu của bài -2 hs đọc đề bài.
B.Bài

học.
mới

-Ghi đề bài.
1.Gt

-1 hs đọc yêu
bài

cầu.
(1

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu. -Lớp đọc thầm
phút)

-Gv : Người hàng xóm là những
2.HD theo.

hs làm người sông bên cạnh nhà của các

-Hs chú ý lắng
em.
bài

-Gv nhắc hs: SGK gợi ý cho các
a.Bài nghe.

em 4 câu hỏi để kể về người hàng
tập 1

xóm. Em có thể kể từ 5-7 câu sát
(10-12

với những gợi ý đó. Cũng có thể kĩ
phút)

hơn, với nhiêud câu hơn về đặc
điểm, hình dáng, tính tìhn của

người đó, tình cảm của gia đình em

đối với người đó và tình cảm của -2 hs khá, giỏi

người đó đối với gia đình em, kể mẫu về người

không cần lệ thuộc vào 4 câu hỏi hàng xóm.

gợi ý.

-Mời vài hs khá, giỏi kể mẫu vài

câu.

-Hs nhận xét bạn

kể.

-Gv nhận xét, rút kinh nghiệm.

-Gọi 3,4 hs thi kể. -Hs viết bài.-Nhận xét.

-5,7 em hs đọc

-Gv nêu yêu cầu của bài tập, nhắc bài viết của

hs chú ý: Các em viết chân thật, mình cho cả lớp
b.Bài
giản dị những điều em vừa kể, có nghe.
tập 2

thể viết 5 - 7 câu hoặc viết nhiều -Nhận xét bài
(14-18

hơn 7 câu. viết của bạn.
phút)

-Sau khi hs viết xong, gv mời 5 - 7

em đọc bài.-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn

người viết tốt nhất.

-Nhận xét tiết học.

3.Củng -Yêu cầu hs chưa hoàn thành bài

cố, dặn viết ở lớp về nhà viết tiếp. Với

những hs đã viết xong bài, các em


có thể viết lại bài hay hơn.
(1-2

-Chuẩn bị bài sau: Kiểm tra đọc -
phút)

đọc hiểu - luyện từ và câu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản