Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NGHE KỂ : DẠI GÌ MÀ ĐỔI ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: 1. Rèn kĩ năng nói: Nghe kể câu chuyện: Dại gì mà đổi, nhớ nội dung câu chuyện, kể lại tự nhiên, giọng hồn nhiên. 2. Rèn kĩ năng viết: (điền vào giấy tờ in sẵn) : điền đúng nội dung vào mẫu điện báo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NGHE KỂ : DẠI GÌ MÀ ĐỔI ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

Giáo án tập làm văn lớp 3 -Đề bài: NGHE KỂ : DẠI GÌ MÀ ĐỔI -

ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

I.Mục tiêu:

1. Rèn kĩ năng nói: Nghe kể câu chuyện: Dại gì mà đổi,
nhớ nội dung câu chuyện, kể lại tự nhiên, giọng hồn nhiên.

2. Rèn kĩ năng viết: (điền vào giấy tờ in sẵn) : điền đúng
nội dung vào mẫu điện báo.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ truyện: Dại gì mà đổi.

- Bảng lớp viết 3 câu hỏi (SGK) làm điểm tụa để hs kể
chuyện.

- Mẫu điện báo phát đủ cho hs (nếu không có vở bài tập)

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến Hoạt động của Giáo Hoạt động
trình dạy viên của HS
học

A.Bài cũ -Kiểm tra 2 hs làm bài tập 1 và 2 -2 hs làm bài
(tiết 3 -TLV). tập.
(4-5
-HS1: Kể về gia đình mình với
phút)
một người bạn em mới quen.

-HS2: Đọc đơn xin phép nghỉ họ.

-Nhận xét bài cũ.-Nêu mục đích yêu cầu của tiết
B.Bài
học.
mới

1.Gt bài -Ghi đề bài. -2 hs đọc đề.
(1 phút)

2,HD hs
-Gọi một hs đọc yêu cầu của bài
làm bài
-1 hs đọc yêu
và các câu hỏi gợi ý:
a.Bài cầu.
-Cho cả lớp quan sát tranh minh
tập 1
hoạ trong SGK.
(12-13
-Lớp quan sát
phút)
tranh minh
hoạ, đọc thầm
-Gv kể chuyện (giọng vui, chậm
các gợi ý.
rãi).
-Hs lắng
-Kể xong lần 1, hỏi:
nghe.
+Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé?


-Vì cậu bé
+Cậu bé trả lời như thế nào?
rất. nghịch
ngợm
+Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?
-Mẹ sẽ chẳng
đổi được đâu.

-Cậu cho là
không ai
muốn đổi 1
đứa con
-Gv kể lần 2.
ngoan lấy
-Sau đó, gọi hs nhìn bảng (gợi ý)
một đứa con
tập kể lại
nghịch ngợm.

-Hs lắng nghe
-Hs nhìn bảng
đã chép các
gợi ý, tập kể
lại nội dung
câu chuyện
theo các
bước:

-Lần 1: 1hs
khá, giỏi kể.

-Lần 2: 5-6 hs
-Gv nhận xét.
thi kể.
-Hỏi:
-Nhận xét bạn
+Truyện này buồn cười như thế
kể.
nào?

-Gv chốt lại: Truyện buồn cười
vì cậu bé nghịch ngợm mới 4
tuổi cũng biết rằng không ai -Hs trả lời.
muốn đổi 1 đứa con ngoan để lấy
một đứa con nghịch ngợm.

-Liên hệ- giáo dục.
-GV nhận xét, tuyên dương
những bạn kể đúng, hay nhất.

-Chuyển ý sang bài tập 2.
b.Bài
-Gọi hs đọc yêu cầu của bài:
tập 2

(13-14 điền nội dung vào điện báo.
-Giúp hs nắm tình huống viết
phút)
điện báo và yêu cầu của bài:
-1 hs đọc yêu
+Tình huống cần viết điện báo là
cầu
gì?
-lớp đọc thầm
-Tóm ý: Tình huống cần viết
theo.
điện báo: Em được đi chơi xa
(đến nhà cô, chú, ông bà ở tỉnh
-Em đi chơi
khác đi nghỉ mát, tham quan….)
.Trước khi đi, ông bàm bố mẹ rất xa, đên nơi,
lo lắng nhắc em đến nơi phải gửi em viết điện
báo về cho
điện về ngay. Đến nơi, em gửi
gia đình.
điện báo tin về cho gia đình biết
để mọi người yên tâm.

+Yêu cầu của bài là gì?
-Gv: Dựa vào mẫu điện báo, em
chỉ viết vào vở họ, tên, địa chỉ
người gửi, người nhận và nội
-Hs trả lời.
dung điện báo ( Trường hợp có
mẫu sẵn, em chỉ cần điền đúng
nội dung vào mẫu).

-Hướng dẫn hs điền đúng nội
dung vào mẫu điện báo (giải
thích rõ các phần):

+Họ và tên địa chỉ người nhận:
viết chính xác, cụ thể.

+Nội dung: ghi vắn tắt nhưng
phải đủ ý (Bưu điện sẽ đếm chữ
tính tiền).

+Họ tên, địa chỉ người gửi: phần
này nếu cần thi (vì sẽ tính tiền).

+Họ tên, địa chỉ người gửi:
(phần cuối). (không tính tiền
nhưng phải ghi đầy đủ)
-Cho hs tự làm bài vào vở bài
tập. -Tự điền vào
mẫu điện báo
trong vở bài
3.Củng
tập.
-Mời 2-3 hs nhìn mẫu điện báo
cố, dặn
-2,3 hs đọc
trong SGK, làm miệng.

mẫu điện báo,
-Nhận xét, chấm chữa bài.
(1-2
đọc hoàn
phút) -Nhận xét tiết học.
chỉnh
-Dặn hs về nhà kể lại chuyện:
Dại gì mà đổi cho người thân
nghe.

-Ghi nhớ cách điền nội dung
điện báo để thực hành khi cần.

-Chuẩn bị bài sau:Tập tổ chức
cuộc họp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản