Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NGHE KỂ : TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU ? NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: -Rèn kĩ năng nói: 1.Nghe-nhớ những tình tiết chính để kể đúng nội dung câu chuyện vui : Tôi có đọc đâu, lời kể rõ ràng, vui, tác phong mạnh dạn, tự nhiên. 2.Biết nói về quê hương (hoặc nơi mình đang ở) theo gợi ý trong SGK. Bài nói đủ ý ( Quê em ở đâu? Nêu cảnh vật ở quê em yêu nhất, cảnh vật đó có gì đáng nhớ?

Nội dung Text: Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NGHE KỂ : TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU ? NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG

Giáo án tập làm văn lớp 3 -

Đề bài: NGHE KỂ : TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU ?

NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG.

I.Mục tiêu:

-Rèn kĩ năng nói:

1.Nghe-nhớ những tình tiết chính để kể đúng nội dung câu
chuyện vui : Tôi có đọc đâu, lời kể rõ ràng, vui, tác phong
mạnh dạn, tự nhiên.

2.Biết nói về quê hương (hoặc nơi mình đang ở) theo gợi ý
trong SGK. Bài nói đủ ý ( Quê em ở đâu? Nêu cảnh vật ở
quê em yêu nhất, cảnh vật đó có gì đáng nhớ? Bước đầu
biết dùng một số từ ngữ gợi tả hoặc hình ảnh so sánh để
bộc lộ tình cảm với quê hương.

II. Đồ dùng dạy học:

-Bảng lớp viết sẵn gợi ý kể chuyện ( Bài tập 1).

-Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói về quê hương ( Bài tập 2).

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến Hoạt động của Giáo viên Hoạt động
trình dạy của HS
học

A.Bài cũ -Gv mời 3,4 hs đọc lá thư đã viết -3,4 hs đọc
cho người thân. thư.
(5phút)
-Nhận xét, ghi điểm. -Lớp theo

-Hỏi cả lớp đã thực hiện yêu cầu dõi.
gửi thư như thế nào?

-Nhận xét chung về bài cũ. -Hs trả lời.

B.Bài
-Nêu mục đích yêu cầu của bài
mới
học.
1.Gt bài
-Ghi đề bài.
(1 phút)
-2 hs đọc lại
2.HD hs
đề bài.
làm bài
-Gọi 1 hs đọc yêu cầu và gợi ý.
tập

-1 hs đọc yêu
a.Bài
cầu.
tập 1

-Cả lớp đọc
(10-12
thầm gợi ý ,
phút)
quan sát tranh
minh hoạ.
-Gv kể chuyện (giọng vui, dí
dỏm, 2 câu người viết thêm vào
thư kể với giọng bực bội, lời -Hs chú ý
người đọc trộm thư : ngờ lắng nghe.
nghệch, thật thà).

-Kể xong lần 1, gv hỏi:+Người viết thư thấy người bên
cạnh làm gì?
-Ghe mắt đọc
trộm thư của
+Người viết thư viết thêm vào mình.
thư điều gì? -Xin lỗi:
mình không
viết thêm
được nữa vì
hiện có người
đang đọc
+Người bên cạnh kêu lên như thế trộm thư.
nào? -Không đúng
! Tôi có đọc
trộm thư của
anh đâu !
-Gv kể lần 2
-Hs chăm chú
lắng nghe.
-Mời 1 hs kể lại.
-1 hs kể lại,
lớp theo dõi.
-Yêu cầu từng cặp hs tập kể cho
-Tập kể theo
nhau nghe.
cặp.
-Mời 4,5 hs nhìn bảng đã viết
các gợi ý, thi kể lại nội dung câu
-Hs thi kể,
chuyện trước lớp.
lớp chăm chú
lắng nghe.
-Cuối cùng, Gv hỏi:

+Câu chuyện buồn cười ở chỗ
-Hs trả lời.
nào?

*Chốt lại: Câu chuyện buồn cười
ở chỗ: phải xem trộm thư mới
biết được dòng chữ người ta viết
thêm vào thư. Ở đây, người xem
trộm thư cãi là mình không xem
trộm đã lộ đuôi nói dối một cách
tức cười.
-Lắng nghe
b.Bài -Gv và cả lớp nhận xét, bình
chọn người hiểu câu chuyện, biết bạn kể và
tập 2
bình chọn bạn
(18-20 kể chuyện với giọng khôi hài.
kể hay nhất.
phút) -Gọi một hs đọc yêu cầu của bài
-1 hs đọc yêu
tập và các gợi ý trong SGK.
cầu, lớp đọc
-Giúp hs hiểu đúng yêu cầu của
thầm theo.
bài: Quê hương là nơi em sinh ra
-Hs chú ý
và lớn lên, nơi ông bà, cha, mẹ,
lắng nghe.
họ hàng của em sinh sống. Quê
em cũng có thể ở nông thôn,
cũng có thể ở các thành phố như
Đà Nẵng, Hà Nội, Huế…Nếu
biết ít về quê hương, các em có
thể kể về nơi em đang ở cùng với
ba mẹ.

-Hướng dẫn Hs tập nói về quê
hương ( Dựa vào các câu hỏi gợi
ý) :

-Mời 3,4 hs tập nói về quê
-Hs tập nói về
hương.
quê hương.

-Nghe, nhận
-Cả lớp và gv nhận xét, rút kinh xét.
nghiệm về nội dung và cách diễn
đạt.
-Tập nói theo
-Yêu cầu hs tập nói theo cặp.
cặp.
-Mời một số hs xung phong trình
-Hs xung
bày bài nói trước lớp (Gv giúp hs
phong nói về
yếu kém tập nói mạnh dạn trong
quê hương.
nhóm).
3.Củng
cố, dặn
-Nghe, nhận

xét, bình chọn
(1-2 -Cả lớp và gv bình chọn những bạn nói hay
bạn nói về quê hương hay nhất. nhất.
phút)

-Nhận xét và biểu dương những
hs học tốt

-Yêu cầu hs về nhà (nếu có thể)
viết lại những điều vừa kể về quê
hương, sưu tầm tranh ảnh về
cảnh đẹp của đât nước (ảnh
chụp, bưu ảnh) hoặc tranh ảnh
cắt từ báo chí để chuẩn bị cho
tiết tập làm văn (tuần 12- nói viết
về 1 cảnh đẹp của đẹp của đất
nước).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản