Giáo án Tập Làm Văn Lớp 3: Đề bài: THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: abcdef_13

1.Rèn kĩ năng nói: Biết cùng các bạn trong nhóm tổ chức cuộc họp trao đổi về chủ đề: Em cần là gì để bảo vệ môi trường? Bày tỏ được ý kiến của riêng mình (nêu những việc làm thiết thực, cụ thể) 2.Rèn kĩ năng viết: Viết được một đoạn văn ngắn. thuật lại gọn rõ ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường II. Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh đẹp về cây hoa. về cảnh quang thiên nhiên, tranh ảnh về môi trường bị ô nhiễm, bị...

Nội dung Text: Giáo án Tập Làm Văn Lớp 3: Đề bài: THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đề bài: THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I.Mục tiêu:

1.Rèn kĩ năng nói: Biết cùng các bạn trong nhóm tổ chức cuộc họp

trao đổi về chủ đề: Em cần là gì để bảo vệ môi trường? Bày tỏ

được ý kiến của riêng mình (nêu những việc làm thiết thực, cụ thể)

2.Rèn kĩ năng viết: Viết được một đoạn văn ngắn. thuật lại gọn rõ

ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ

môi trường

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh ảnh đẹp về cây hoa. về cảnh quang thiên nhiên, tranh ảnh

về môi trường bị ô nhiễm, bị huỷ hoại

-Bảng lớp ghi 2 câu hỏi gợi ý để hs trao đổi trong cuộc họp : Môi

trường sống xung quanh các em có gì cần quan tâm? Phải làm

những việc thiết thực, cụ thể như thế nào để bảo vệ môi trường?

-Bảng phụ viết trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp: Mục đích cuộc

họp- Tình hình - Nguyên nhân dẫn đến tình hình đó - Cách giải

quyết - Giao việc cho mọi người

III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của

dạy học trò

Gv mời 3-4 hs đọc lá thư gởi cho
A.Bài cũ -3, 4 hs làm bài

(3-4 phút) người bạn nước ngoài tập

-Gv nhận xét, chấm điểm -Lớp theo dõi

-Nhận xét bài cũ

B.Bài

-Nêu mục đích yêu cầu của tiết học
mới

-Ghi đề bài
1.GT bài

-2 hs đọc lại đề
(1 phút)

2.HD hs bài

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của đề bài
làm bài

-Gv hỏi:
a.Bài tập

+Để tổ chức một cuộc họp, cần nắm -1 hs đọc yêu
1

vững các bước nào? cầu, lớp đọc
(10-11

thầm theo
phút)

-Gv mở bảng phụ, mời một hs đọc -Cần nắm được 5
5 bước tổ chức cuộc họp bước tổ chức

-Gv nhắc hs: cuộc họp

+Điều cần bàn bạc trong cuộc họp -1 hs đọc

nhóm là: Em cần làm gì để bảo vệ

môi trường?

+Để trả lời được câu hỏi trên, trước -Hs chú ý lắng

hết, phải nêu những địa điểm sạch nghe

đẹp và chưa sạch đẹp, cần cải tạo

(trường, lớp, đường phố, làng, xóm,

ao hồ, sông ngòi…)Sau đó, nêu

những việc làm thiết thực, cụ thể hs

cần làm để bảo vệ hoặc làm cho

môi trường sạch đẹp

-Ví dụ: không vứt rác bừa bãi,

chăm quét dọn nhà cửa, không bẻ

cành, ngắt hoa ở nơi công cộng,

không xả rác, nước bẩn xuống ao
hồ…

-Gv chia lớp thanh các nhóm: -Cả nhóm nhận

+Giao việc: nhiệm vụ, cử

-Mỗi nhóm chỉ định nhóm trưởng nhóm trưởng

điều khiển cuộc họp điều khiển cuộc

-Các bạn trong nhóm trao đổi, phát họp, các bạn

biểu ý kiến trong nhóm cùng

-Gv theo dõi, giúp đỡ các nhóm bàn bạc, trao đổi

-Mời 2,3 nhóm thi tổ chức cuộc họp

-Đại diện các

nhóm thi tổ chức

cuộc họp, lớp

-Gv và cả lớp nhận xét, bình chọn chú ý lắng nghe,

b.Bài tập nhóm tổ chức cuộc họp có hiệu quả nhận xét

nhất
2

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập
(15-17

-Gv nhắc hs: các em đã trao đổi -1 hs đọc yêu
phút)
nhóm về những việc cần làm để bảo cầu

vệ môi trường. Hãy nhớ và thuật lại -Hs chú ý lắng

các ý kiến trong cuộc họp ấy nghe

-Cho hs làm bài vào vở

-Mời 4,5 hs đọc đoạn văn đã hoàn

chỉnh -Hs làm bài vào

vở

-4,5 hs đọc đoạn
3.Củng

-Gv và cả lớp nhận xét văn đã viết
cố, dặn

-Nhận xét tiết học -Cả lớp nhận xét


(1-2 phút) -Dặn hs về nhà quan sát thêm và bài viết của các

nói chuyện với người thân về bạn

những việc cần làm để bảo vệ môi

trường

-Chuẩn bị bài sau: Kể lại một việc

tốt em đã làm để góp phần bảo vệ

môi trường
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản