Giáo án Tập tính của động vật môn Sinh học 11 - Bài 31 - GV.Đoàn Thế Hạnh

Chia sẻ: ngocant87

Giáo án trình bày các nội dung định nghĩa tập tính, các tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Nêu cơ sở thần kinh của tập tính. Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

Nội dung Text: Giáo án Tập tính của động vật môn Sinh học 11 - Bài 31 - GV.Đoàn Thế Hạnh

Giáo án sinh 11 Giáo viên: Đoàn Thế Hạnh

Bài 31 TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh cần:
+ Nêu được định nghĩa tập tính.
+ Phân biệt được tập tính bẩm sinh với tập tính học được.
+ Nêu được cơ sở thần kinh của tập tính.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực thảo luận, phát biểu xây dựng bài.
- Tư duy: Tư duy logic, liên kết kiến thức.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, hình 31.1, 31.2 SGK phóng to.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Khái niệm, cơ sở thần kinh của tập tính bẩm sinh, tập
tính học được.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC :
1.Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp lên bảng.
- Quá trình truyền tin qua xináp được diễn ra như thế nào? Vai trò của chất trung
gian hóa học trong truyền tin qua xináp
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản
* Hoạt động 1: Tìm hiểu tập tính là gì? I. TẬP TÍNH LÀ GÌ?
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời - Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật
câu hỏi trả lời kích thích từ môi trường bên trong
+ Tập tính là gì? hoặc bên ngoài cơ thể để động tồn tại và
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu phát triển.
hỏi. - Ví dụ : Chim làm tổ, kiến sống thành
GV: GV nhận xét, bổ sung → kết luận đàn.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu phân loại tập II. PHÂN LOẠI TẬP TÍNH
tính - Có 2 loại tập tính: tập tính bẩm sinh và
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời tập tính học được.
câu hỏi 1. Tập tính bẩm sinh:
+ Có mấy loại tập tính, là những loại - Là loại tập tính sinh ra đã có, được di
nào? truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Giáo án sinh 11 Giáo viên: Đoàn Thế Hạnh

+ Thế nào là tập tính bẩm sinh. Lấy Vd - Ví dụ: Nhên chăng tơ, thú con bú sữa mẹ.
minh họa.
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời 2. Tập tính học được:
câu hỏi - Là loại tập tính được hình thành trong
+ Thế nào là tập tính học được. Lấy Vd quá trình sống của cá thể, thông qua học
minh họa. tập và rút kinh nghiệm.
+ Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập - Vd: Khi nhìn thấy đèn giao thông màu
tính học được đỏ, những người qua đường dừng lại, động
HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu vật chạy trốn khi bị đuổi bắt, mèo bắt
hỏi. chuột …
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận

* Hoạt động 3: Tìm hiểu cơ sở thần kinh III. CƠ SỞ THẦN KINH CỦA TẬP
của tập tính. TÍNH.
- Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan xạ không điều kiện và có điều kiện.
sát hình 31.2 trả lời câu hỏi - Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ
+ Cơ sở thần kinh của tập tính là gì? không điều kiện, do kiểu gen qui định, bền
+ Sự hình thành tập tính học được ở vững, không thay đổi.
động vật phụ thuộc vào yếu tố nào? - Tập tính học được là chuỗi phản xạ có
điều kiện, không bền vững và có thể thay
HS: nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo đổi..
luận trả lời câu hỏi. * Khi số lượng các xináp trong cung
phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận. tập tính cũng tăng lên. Sự hình thành tập
tính học được ở động vật phụ thuộc vào
mức độ tiến hóa của hệ thần kinh và tuổi
thọ của chúng.
4. Củng cố:
- HS đọc kết luận cuối bài.
- Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh với tập tính học được.
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài.
- Đọc bài 32 và mục “em có biết”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản