Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 15 : ÔN CHỮ HOA L.

Chia sẻ: phalinh9

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa L thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Lê Lợi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Lời nói chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau bằng chữ cỡ nhỏ.

Nội dung Text: Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 15 : ÔN CHỮ HOA L.

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 15 : ÔN CHỮ HOA
L.

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Củng cố cách viết chữ viết hoa L thông qua BT
ứng dụng :

1. Viết tên riêng Lê Lợi bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Viết câu ứng dụng: Lời nói chẳng mất tiền mua
/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau bằng chữ cỡ nhỏ.

II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Mẫu chữ viết hoa L.

- Tên riêng Lê Lợi và câu tục ngữ Lời nói chẳng
mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau viết
trên dòng kẻ ô li (cỡ nhỏ).

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌCTiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của
dạy học trò

A. Kiểm tra - Thu, chấm một số vở của - HS nộp Vở Tập
Viết.
HS.
bài cũ:
(5 phút) - Gọi 1 HS đọc thuộc từ và - 1 HS đọc.
câu ứng dụng.

- Gọi1 HS lên viết Yết - 2 HS lên bảng
Kiêu. viết, lớp viết bảng
- Nhận xét, sửa chữa, ghi con.
B. Dạy bài
điểm.
mới:
- HS nghe giới
1. Giới thiệu
- GV giới thiệu bài, ghi đề thiệu bài.
bài:
lên bảng.
2. Hướng dẫn
HS viết chữ a) Quan sát và nêu quy
trìmh viết chữ L hoa.
hoa: - Có chữ hoa L
- Trong tên riêng và câu
(10
ứng dụng có những chữ
phút)
- 1 HS nhắc lại,
hoa nào ?
- Treo bảng các chữ cái lớp theo dõi, lắng
viết hoa và gọi HS nhắc lại nghe.
quy trình viết đã học.

- Viết lại mẫu chữ cho HS
quan sát, vừa viết vừa
nhắc lại quy trình.
- 2 HS viết bảng
b) Viết bảng:
lớp.
- Yêu cầu HS viết chữ viết
- Lớp viết bảng
hoa L vào bảng.
con.
3. Hướng dẫn
- Theo dõi và chỉnh sửa
- Nhận xét, bổ
HS viết từ lỗi cho HS.
sung.
ứng dụng:
a) Giới thiệu từ ứng dụng:
(5 phút)
- Gọi 1 HS đọc từ Ư/D:
- 1 HS đọc Lê Lợi
Lê Lợi
- HS trả lời.
- Em hiểu gì về Lê Lợi?
- HS lắng nghe.
+ Lê Lợi là một vị anh
hùng dân tộc có công lớn
đánh đuổi giặc Minh,
giành độc lập cho dân tộc,
lập ra triều đình nhà Lê.
- HS trả lời
b) Quan sát và nhận xét.

- Trong từ ứng dụng, các
- Bằng 1 con chữ
chữ cái có chiều cao như
o.
thế nào?

- Khoảng cách giữa các
chữ bằng chừng nào?
- 2 HS viết bảng
4. Hướng dẫn
c) Viết bảng:
lớp.
viết câu ứng
- Yêu cầu HS viết từ Ư/D:
- Lớp viết bảng
dụng:
Lê Lợi.
con.
(5 phút)
- Theo dõi và uốn nắn
thêm cho HS.
- 2 HS lần lượt
a) Giới thiệu câu ứng
đọc.
dụng:
- Lớp chú ý lắng
- Gọi HS đọc câu ứng
nghe.
dụng

- GV giải thích ý nghĩa - HS trả lời, lớp
câu tục ngữ. nhận xét bổ sung.

5. Hướng dẫn b) Quan sát và nhận xét: - 2 HS lên bảng

HS viết vào - Trong câu ứng dụng, các viết.
chữ có chiều cao như thế - Lớp viết bảng
VTV:
nào? con.
(10 phút)
c) Viết bảng: Yêu cầu HS - Nhận xét, sửa
viết : Lời nói, Lựa lời vào chữa.
bảng con.

- Theo dõi, hướng dẫn HS - HS quan sát.
viết đúng, đẹp.
- HS viết bài vào
- Cho HS xem bài viết vở theo yêu cầu.
mẫu.

- Yêu cầu HS viết bài.
6. Củng cố,
dặn dò:

(5 phút)

- Một số HS nộp
vở chấm.

- Đổi chéo vở để
kiểm tra.
- Theo dõi và hướng dẫn
cho HS yếu.

- Thu và chấm một số vở.

- Nhận xét tiết học, chữ
viết của HS.

- Dặn HS về nhà hoàn
thành bài viết trong VTV,
học thuộc câu Ư/D.

- Chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản